STUDIJNÍ FOND

Senátorský plat Ivo Valenty pomáhá studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol s trvalým bydlištěm na Slovácku nebo ve Zlínském kraji financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak nadále plní svůj volební slib, že svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. Po krajských volbách k němu přibyly i odměny, které Ivo Valenta pobírá za svou funkci zastupitele Zlínského kraje. Od léta 2017 až do své rezignace navíc přispíval do tohoto fondu svým senátorským platem také senátor František Čuba.

Do „Studijního fondu“ se mohou opět přihlásit studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol. Fond spravuje Nadace SYNOT.

Od září 2018 zahájeno nové kolo Studijního fondu

Dokumenty ke stažení

  1. PDFStatus a podmínky Studijního fondu
  2. DOC Formulář vyúčtování
  3. DOC Žádost o příspěvek pro studenty středních a vyšších odborných škol
  4. DOC Žádost o příspěvek pro studenty vysokých škol
  5. PDF Přehled úspěšných žadatelů Studijního fondu senátora Ivo Valenty

 

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2018
 

Studijní fond se vztahuje na stáže a pobyty, které budou zahájeny po 1. lednu 2019 (studenti studující v zahraničí dlouhodobě si mohou žádat o příspěvek na další semestr). Do vyúčtování nákladů mohou být zahrnuty pouze náklady spojené s daným pobytem, které vznikly až po vyhlášení nového kola, tj. 11. září 2018.

Důležité informace k žádosti a podmínkám Studijního fondu naleznete v dokumentu „Status a podmínky Studijního fondu“.

Pro více informací kontaktujte regionální senátorskou kancelář v Pasáži Slunce (Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště)

Volejte: +420 737277102 nebo pište: kancelar.slovacko@ivalenta.cz

Studenti

Jana Vaculová

Jana Vaculová

Jana Vaculová z Uherského Hradiště si pro svou stáž v rámci studia na Aalborg University Copenhagen v Dánsku vybrala společnost Black Label Experience na Novém Zélandu. Díky příspěvku ze Studijního fondu mohla tuto stáž absolvovat a během pobytu sbírat cenná data pro svou diplomovou práci.

Petr Nedbal

Petr Nedbal

Petr Nedbal z Ostrožské Nové Vsi získal příspěvek na studium na umělecké akademii ArtEZ Institute of the Arts v Nizozemí. Na této instituci se mu podařilo dosáhnout několika úspěchů, a to na Deventer Festival a Deventer Stadtheatre sólovým představením, které choreografoval. Dále také spolupracoval se známou britskou choreografkou a byl vybrán do choreografického projektu.

Jan Dohnal

Jan Dohnal

Jan Dohnal z Hluku,si zažádal o finanční příspěvek na studium na prestižní americké University of Michigan Law School. Studoval zde postgraduální studijní program Master of Laws, kdy se zaměřil zejména na právo obchodních korporací, které jej zajímá v jeho oboru nejvíce. 

Daniel Miklas

Daniel Miklas

Daniel Miklas, student Obchodní akademie v Uh. Hradišti ze Spytihněvi, si zažádal o příspěvek na letní jazykový kurz na International House Manchester ve Velké Británii, aby si zlepšil své znalosti angličtiny. Tento kurz byl pro něj zatím největší životní zkušeností a doufá, že se do Anglie ještě v budoucnu podívá.

Petra Hanáčková

Petra Hanáčková

Petra Hanáčková z Napajedel, studentka University of Aberdeen ve Velké Británii, využila příspěvek ze Studijního fondu na výměnný pobyt na City University of Hong Kong. Kromě studia se zajímala také o sociální problémy Hong Kongu, a proto několikrát pomáhala jako dobrovolník v místní charitě Food Angel.

Tomáš Hrkalík

Tomáš Hrkalík

Tomáš Hrkalík z Břestku si pro svůj studijní pobyt vybral University of Jyväskylä ve Finsku, kde studoval obor Business and Economics.Jako nejzajímavější aspekt hodnotí studium v zemi, jehož vzdělávací systém je zmiňován jako příklad, kterým by se měly ostatní země inspirovat. Dále pro něj bylo jasným přínosem zdokonalení komunikačních schopností a poznávání jiných kultur při kontaktu se studenty z mnoha zemí.

Barbora Surá

Barbora Surá

Barbora Surá z Uherské Hradiště, studentka Univerzity Karlovy v Praze na fakultě sociálních věd, se rozhodla pro studijní pobyt na Interdisciplinary Center Herzlyia v Izraeli. Pobyt byl pro ni velmi cennou zkušeností, která jí alespoň částečně pomohla porozumět tamní politické situaci, inspirovat se podnikatelským duchem Izraelců, poznat jiná náboženství a potkat se s lidmi z celého světa.

Monika Zelinková

Monika Zelinková

Monika Zelinková získala jedinečnou možnost absolvovat stáž na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D.C. v USA. Tato stáž jí pomohla k rozšíření obzorů a většímu porozumění politickému a kulturnímu dění ve Spojených státech amerických.

Tomáš Soustružník

Tomáš Soustružník

Pro Tomáše Soustružníka, studenta Vysoké školy ekonomické v Praze, studium v zahraničí znamenalo významný krok kupředu nejen v univerzitním, ale i osobním životě. Zimní semestr strávil na ekonomické fakultě prestižní Tilburg University v Nizozemském království.

Jakub Filip Komárek

Jakub Filip Komárek

Jakub Filip Komárek úspěšně absolvoval dva semestry studia moderní historie (dějin diplomacie, špionáže, vojenství, mezinárodního práva a ekonomie 20. století) na University of Calcary v Kanadě. Rok studia a života v Kanadě byl pro něj neopakovatelnou zkušeností, ať už v rovině akademické či osobní.

 

Jakub Daněk

Jakub Daněk

Jakub Daněk z Uherského Hradiště využil prostředky ze Studijního fondu na úhradu části nákladů studia v navazujícím postgraduálním studiu na právnické fakultě Sciences Po Paris ve Francii, obor business práva. Nabyté znalosti hodlá využít v největší advokátní kanceláři Arendt Medernach v Lucembursku, jakožto ‘junior právník’ v oblasti Private Equity Real Estate.

Martin Hlůšek

Martin Hlůšek

Martin Hlůšek se rozhodl po ukončení Gymnázia v Uherském Hradišti pokračovat ve studiu ve Velké Británii, a to konkrétně na The University of Aberdeen. Ta je třetí nejstarší univerzitou ve Skotsku a pátou nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi 200 nejlepších světových univerzit.

Antonín Štěrba

Antonín Štěrba

Antonín Štěrba je studentem Mezinárodních ekonomických vztahů. Pro svůj zahraniční studijní pobyt si zvolil světoznámou univerzitu Harvard, která je pro něj synonymem prestiže a úspěchu.

David Stojnov

David Stojnov

David Stojnov je studentem oboru zubního lékařství Karlovy univerzity v Praze. Svůj příspěvek využil na letní klinickou stáž na Chung Shan Medical University na Taiwanu.


 

Martin Borek

Martin Borek

Martin Borek z Uherského Hradiště obdržel příspěvek na své studium na KTH Royal Institute of Technology ve Stockholmu, kde studuje tzv. double degree magisterský program. Studium v tomto případě probíhá na dvou univerzitách, tou druhou je Aalto University v Helsinkách.

Daniel Drobík

Daniel Drobík

Daniel Drobík je studentem Gymnázia v Uherském Hradišti. Pro svou stáž si vybral letní školu se zaměřením na ekonomii na University of Warwick.

Darja Nožičková

Darja Nožičková

Darja Nožičková je studentkou z Ostrožské Nové Vsi. V rámci studijního fondu si požádala o podporu studia v Německu, konkrétně na Michael-Ende-Gymnasium, Tönisvorst.

Martin Štěrba

Martin Štěrba

Martin Štěrba se po dokončení bakalářského studia na brněnské Newton College rozhodl své další vzdělání absolvovat v zahraničí na soukromé škole Zagrebačka Škola ekonomije imanagementa v Chorvatsku. Otevřely se mu tak brány ke studiu na nejprestižnější škole zaměřující se na ekonomii a management na balkánském poloostrově.

Ondřej Mikulčík

Ondřej Mikulčík

Ondřej Mikulčík se jako student Obchodní akademie v Uherském Hradišti rozhodl zdokonalit ve znalostech anglického jazyka. Požádal si o podporu studia na jazykové škole LAL Language Centres ve městě Paignton ve Velké Británii.

Hana Kuželová

Hana Kuželová

Hana Kuželová z Moravského Písku se po střední škole rozhodla studovat v Dánsku. Zvolila si obor Multimedia Design and Communication, a to na Lillebaelt Academy of professional Higher education.