STUDIJNÍ FOND

Senátorský plat Ivo Valenty pomáhá studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol s trvalým bydlištěm na Slovácku nebo ve Zlínském kraji financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak nadále plní svůj volební slib, že svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. Po krajských volbách k němu přibyly i odměny, které Ivo Valenta pobírá za svou funkci zastupitele Zlínského kraje. Od léta 2017 až do své rezignace navíc přispíval do tohoto fondu svým senátorským platem také senátor František Čuba.

Do „Studijního fondu“ se mohou opět přihlásit studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol. Fond spravuje Nadace SYNOT.

Od května 2019 zahájeno nové kolo Studijního fondu

Dokumenty ke stažení

  1. PDFStatus a podmínky Studijního fondu
  2. DOC Formulář vyúčtování
  3. DOC Žádost o příspěvek pro studenty středních a vyšších odborných škol
  4. DOC Žádost o příspěvek pro studenty vysokých škol
  5. PDF Přehled úspěšných žadatelů Studijního fondu senátora Ivo Valenty

 

Uzávěrka přihlášek: 10. června 2019
 

Studijní fond se vztahuje na stáže a pobyty, které budou zahájeny po 1. červenci 2019 (studenti studující v zahraničí dlouhodobě si mohou žádat o příspěvek na další semestr). Do vyúčtování nákladů mohou být zahrnuty pouze náklady spojené s daným pobytem, které vznikly až po vyhlášení nového kola, tj. 15. května 2019.

Důležité informace k žádosti a podmínkám Studijního fondu naleznete v dokumentu „Status a podmínky Studijního fondu“.

Pro více informací kontaktujte regionální senátorskou kancelář v Pasáži Slunce (Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště)

Volejte: +420 737277102 nebo pište: kancelar.slovacko@ivalenta.cz

Studenti

Pavla Hrabcová

Pavla Hrabcová

Pavla Hrabcová studuje na Vysoké škole ekonomické a i díky příspěvku ze Studijního fondu mohla vycestova do Skotska, kde si vyzkoušela půlroční studium na University of Edinburgh. Během pobytu, kromě zkušeností s haggisem a rugby, načerpala také znalosti, které dále mohla zúročit ve své bakalářské práci.

 

Ondřej Vaculík

Ondřej Vaculík

Ondřej Vaculík, student Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval studijní pobyt na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v Německu, obor Politologie. Ze studijního hlediska získal nový pohled na mnoho problematik a i v jiných oblastech byl pro něj pobyt velmi přínosný.

Matěj Nekoranec

Matěj Nekoranec

Matěj Nekoranec se rozhodl celé své bakalářské studium absolvovat v zahraničí na Northumbria University v Newcastlu v severní Anglii, kde studuje obor Aplikované sportovní vědy a trenérství. Získané znalosti a zkušenosti již aplikoval například ve vedení Zlínského triatlonového klubu a zúročil v přípravě čtyř juniorských triatlonových reprezentantů směrek k Mistrovství světa a Evropy.

Karolína Vachalová

Karolína Vachalová

Karolína Vachalová získala příspěvěk na studium na prestižní angličké univerzitě Manchester School of Architecture, kde absolvuje celé své studium. Její závěrečná práce byla vybrána jako jedna z reprezentativních prací druhého ročníku a je vystavena v budově fakulty architektury v Manchesteru.

Eliška Lysáková

Eliška Lysáková

Eliška Lysáková, studentka Vyšší odborné školy sociální - Caritas, absolvovala v rámci studií sociální práce dvouměsíční praxi v Cork Simon Community v Irsku. Cílovou skupinou byli lidé bez domova. Ačkoliv byl pro ni pobyt mnohdy psychicky i fyzicky náročný, s odstupem času jej hodnotí jako obohacení nejen v profesní, ale také v osobní sféře.

Adriana Turková

Adriana Turková

Adriana Turková, studentka Gymnázia Uherské Hradiště, se rozhodla absolvovat intenzivní jazykový kurz němčiny ve švýcarském Curychu, který byl zaměřený především na konverzační schopnosti a gramatiku. Volný čas využívala k cestování a poznávání této země.

Adriana Slaníková

Adriana Slaníková

Adriana Slaníková, studentka Masarykovy univerzity v Brně, vycestovala na stáž do Ruska na Saint Peterburg State Pediatric Medical University, kde strávila jeden měsíc na petrohradské pediatrické klinice. Zde zažila, jak vypadá každodenní chod oddělení, ambulancí i operačních sálů, asistovala při operacích jak chirurgům, tak anesteziologickému týmu.  

Adam Hrnčiřík

Adam Hrnčiřík

Adam Hrnčiřík, student Masarykovy univerzity v Brně, vycestoval na půlroční studijní pobyt do Budapešti, kde studoval na univerzitě Budapest Business School, Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism. Během studia získal nespočet zkušeností, poznal mnoho skvělých lidí a rozšířil si odborný rozhled a získal nové vědomosti, které by v rámci studia v České republice nejspíše nezískal. Vycestovat do ciziny během studia považuje za jedno z nejlepších rozhodnutí v jeho životě a určitě by tuto možnost doporučil všem studentům.

Adam Strojil

Adam Strojil

Adam Strojil studuje informatiku ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati a v zimním semestru třetího ročníku jsem se rozhodl vyjet studovat softwarové inženýrství na vysokou školu IPVC v portugalském městě Viana do Castelo. Toto rozhodnutí mu přineslo řadu nových zkušeností jak po studijní, tak po osobní stránce. 

Lucie Zpěváková

Lucie Zpěváková

Lucie Zpěváková absolvovala měsíční jazykový kurz anglického jazyka v Kanadě na GEOS Languages Plus. Hodiny byly zaměřeny jak na gramatiku, tak na komunikaci na pravidelných debatních hodinách, kde si díky spolužákům a učitelům z celého světa s nimi mohla popovídat i o situaci jinde ve světě.

Zuzana Sovišová

Zuzana Sovišová

Zuzana Sovišová, studentka Vysoké škole ekonomické v Praze, měla možnost studovat jeden semestr na University of Michigan, kde na Ross School of Business studovala obor Business Administration and Management. Svůj pobyt hodnotí jako velkou životní zkušenost a nejlepší rozhodnutí pro její budoucnost. Kromě poznání nové kultury, lidí z celého světa a zlepšení jazykových a komunikačních schopností pro ni bylo velkým přínosem i praktické zaměření studia, kdy měla možnost se např. podílet na vytvoření návrhu reklamní kampaně pro společnost Ford.

Tereza Indrová

Tereza Indrová

Tereza Indrová, studentka Mendelovy univerzity v Brně, absolvovala studijní pobyt v Německu na univerzitě Technische Hoschule Deggendorf, obor Strategic and International Management s cílem získat mnoho nových zkušeností a vědomostí v oblasti svého profesního rozvoje, zdokonalit si své jazykové schopnosti jak v angličtině, tak němčině a obohatit svůj studentský i osobní život. 

Marián Pjajčík

Marián Pjajčík

Marián Pjajčík je studentem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vybral si ke svému studijním pobytu Polytechnic Institute of Viana do Castelo v Portugalsku, kde studoval obor Computer Science. Stáž hodnotí jako nejlepší půlrok svého života, kdy získal mnoho zkušeností, které mu pomohou v jeho budoucím životě a zaměstnání. Taktéž poznal úplně rozdílné vzdělávání než je zde v České Republice. 

Kristýna Císařová

Kristýna Císařová

Kristýna Císařová je studentkou žurnalistiky a bezpečnostních studií na Masarykově univerzitě a pro svůj studijní pobyt si vybrala studium ve Švédsku na Stockholm University. Nejvíce si cení zkušeností získaných na této univerzitě, jejíž výukový systém je velmi rozdílný od českého. Pobyt jí také pomohl výrazně si zlepšit jazykové schopnosti.

Tereza Filová

Tereza Filová

Tereza Filová je studentkou medicíny na Masarykově univerzitě a svou stáž absolvovala na Universitätsklinik für Kinder-und Jugendmedizin v německém Tübingenu na oddělení neonatologie. Stáž hodnotí jako úžasnou zkušenost a obrovský přínos pro profesní život.

Jana Vaculová

Jana Vaculová

Jana Vaculová z Uherského Hradiště si pro svou stáž v rámci studia na Aalborg University Copenhagen v Dánsku vybrala společnost Black Label Experience na Novém Zélandu. Díky příspěvku ze Studijního fondu mohla tuto stáž absolvovat a během pobytu sbírat cenná data pro svou diplomovou práci.

Petr Nedbal

Petr Nedbal

Petr Nedbal z Ostrožské Nové Vsi získal příspěvek na studium na umělecké akademii ArtEZ Institute of the Arts v Nizozemí. Na této instituci se mu podařilo dosáhnout několika úspěchů, a to na Deventer Festival a Deventer Stadtheatre sólovým představením, které choreografoval. Dále také spolupracoval se známou britskou choreografkou a byl vybrán do choreografického projektu.

Jan Dohnal

Jan Dohnal

Jan Dohnal z Hluku,si zažádal o finanční příspěvek na studium na prestižní americké University of Michigan Law School. Studoval zde postgraduální studijní program Master of Laws, kdy se zaměřil zejména na právo obchodních korporací, které jej zajímá v jeho oboru nejvíce. 

Daniel Miklas

Daniel Miklas

Daniel Miklas, student Obchodní akademie v Uh. Hradišti ze Spytihněvi, si zažádal o příspěvek na letní jazykový kurz na International House Manchester ve Velké Británii, aby si zlepšil své znalosti angličtiny. Tento kurz byl pro něj zatím největší životní zkušeností a doufá, že se do Anglie ještě v budoucnu podívá.

Petra Hanáčková

Petra Hanáčková

Petra Hanáčková z Napajedel, studentka University of Aberdeen ve Velké Británii, využila příspěvek ze Studijního fondu na výměnný pobyt na City University of Hong Kong. Kromě studia se zajímala také o sociální problémy Hong Kongu, a proto několikrát pomáhala jako dobrovolník v místní charitě Food Angel.

Barbora Surá

Barbora Surá

Barbora Surá z Uherské Hradiště, studentka Univerzity Karlovy v Praze na fakultě sociálních věd, se rozhodla pro studijní pobyt na Interdisciplinary Center Herzlyia v Izraeli. Pobyt byl pro ni velmi cennou zkušeností, která jí alespoň částečně pomohla porozumět tamní politické situaci, inspirovat se podnikatelským duchem Izraelců, poznat jiná náboženství a potkat se s lidmi z celého světa.

Monika Zelinková

Monika Zelinková

Monika Zelinková získala jedinečnou možnost absolvovat stáž na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D.C. v USA. Tato stáž jí pomohla k rozšíření obzorů a většímu porozumění politickému a kulturnímu dění ve Spojených státech amerických.

Tomáš Soustružník

Tomáš Soustružník

Pro Tomáše Soustružníka, studenta Vysoké školy ekonomické v Praze, studium v zahraničí znamenalo významný krok kupředu nejen v univerzitním, ale i osobním životě. Zimní semestr strávil na ekonomické fakultě prestižní Tilburg University v Nizozemském království.

Jakub Filip Komárek

Jakub Filip Komárek

Jakub Filip Komárek úspěšně absolvoval dva semestry studia moderní historie (dějin diplomacie, špionáže, vojenství, mezinárodního práva a ekonomie 20. století) na University of Calcary v Kanadě. Rok studia a života v Kanadě byl pro něj neopakovatelnou zkušeností, ať už v rovině akademické či osobní.

 

Jakub Daněk

Jakub Daněk

Jakub Daněk z Uherského Hradiště využil prostředky ze Studijního fondu na úhradu části nákladů studia v navazujícím postgraduálním studiu na právnické fakultě Sciences Po Paris ve Francii, obor business práva. Nabyté znalosti hodlá využít v největší advokátní kanceláři Arendt Medernach v Lucembursku, jakožto ‘junior právník’ v oblasti Private Equity Real Estate.

Martin Hlůšek

Martin Hlůšek

Martin Hlůšek se rozhodl po ukončení Gymnázia v Uherském Hradišti pokračovat ve studiu ve Velké Británii, a to konkrétně na The University of Aberdeen. Ta je třetí nejstarší univerzitou ve Skotsku a pátou nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi 200 nejlepších světových univerzit.

Antonín Štěrba

Antonín Štěrba

Antonín Štěrba je studentem Mezinárodních ekonomických vztahů. Pro svůj zahraniční studijní pobyt si zvolil světoznámou univerzitu Harvard, která je pro něj synonymem prestiže a úspěchu.

David Stojnov

David Stojnov

David Stojnov je studentem oboru zubního lékařství Karlovy univerzity v Praze. Svůj příspěvek využil na letní klinickou stáž na Chung Shan Medical University na Taiwanu.


 

Martin Borek

Martin Borek

Martin Borek z Uherského Hradiště obdržel příspěvek na své studium na KTH Royal Institute of Technology ve Stockholmu, kde studuje tzv. double degree magisterský program. Studium v tomto případě probíhá na dvou univerzitách, tou druhou je Aalto University v Helsinkách.

Daniel Drobík

Daniel Drobík

Daniel Drobík je studentem Gymnázia v Uherském Hradišti. Pro svou stáž si vybral letní školu se zaměřením na ekonomii na University of Warwick.

Darja Nožičková

Darja Nožičková

Darja Nožičková je studentkou z Ostrožské Nové Vsi. V rámci studijního fondu si požádala o podporu studia v Německu, konkrétně na Michael-Ende-Gymnasium, Tönisvorst.

Martin Štěrba

Martin Štěrba

Martin Štěrba se po dokončení bakalářského studia na brněnské Newton College rozhodl své další vzdělání absolvovat v zahraničí na soukromé škole Zagrebačka Škola ekonomije imanagementa v Chorvatsku. Otevřely se mu tak brány ke studiu na nejprestižnější škole zaměřující se na ekonomii a management na balkánském poloostrově.

Ondřej Mikulčík

Ondřej Mikulčík

Ondřej Mikulčík se jako student Obchodní akademie v Uherském Hradišti rozhodl zdokonalit ve znalostech anglického jazyka. Požádal si o podporu studia na jazykové škole LAL Language Centres ve městě Paignton ve Velké Británii.

Hana Kuželová

Hana Kuželová

Hana Kuželová z Moravského Písku se po střední škole rozhodla studovat v Dánsku. Zvolila si obor Multimedia Design and Communication, a to na Lillebaelt Academy of professional Higher education.