Nadační granty tradičně pomůžou celému Zlínskému kraji

Nadace SYNOT rozjíždí i v letošním roce své tradiční grantové programy. Navíc opět navýšila celkový objem peněz, které rozdá stovkám neziskových organizací z celého Zlínského kraje. Nadace vyčlenila pro 5 podporovaných oblastí celkem 7 milionů Kč. Další miliony nadace rozdá na přímou pomoc dlouhodobě podporovaných subjektů a akcí.

„Zlínskému kraji pomáhám již více jak 15 let. Za tu dobu nadace rozdala stovky milionů korun a uzavřela bezmála deset tisíc darovacích smluv. I v posledních letech, během kterých se vláda snaží všemožně omezit naši schopnost podporovat neziskový sektor, nadace dokázala ročně rozdat přibližně 25 až 30 milionů korun. I když se o to mnozí snaží, od této pomoci Zlínskému kraji mne neodradí. Nadace SYNOT tak bude i v tomto složitém roce vyhlašovat granty a podporovat místní spolky a organizace,“ uvedl senátor a podnikatel Ivo Valenta.

Zásadní změnou pro letošní rok je, že Nadace SYNOT vyhlásila všechny granty v jeden okamžik. Již teď jsou tak k dispozici žádosti pro grant kulturní, sportovní, zdravotní a sociální a školský a zájmový grant. Pro každý grant je v tuto chvíli vyčleněna finanční dotace ve výši 1,5 milionu Kč. Žadatelé si tedy mohou své žádosti zpracovávat a nadaci předkládat již teď.

„Tyto oblasti nadace podporuje dlouhodobě, protože jsem přesvědčen o tom, že na jedné straně trpí velkým nedostatkem peněz, na straně druhé investice tímto směrem má skutečný smysl. Těší mne, když pak vidím, jak se peníze mění na nové kroje, dětské hřiště, nové dresy či vybavení tělocvičen. Je skvělé, když můžu pomoct nemocným, když naše děti mají kde ušlechtile trávit svůj volný čas, když je vidím sportovat, ale také navštěvovat zajímavé kroužky,“ zamýšlí se nad posláním grantů senátor Valenta.

Letošním pátým grantovým programem je pak podpora folkloru prostřednictvím finanční odměny pro ty, kteří se aktivně zapojí do budování webu Folklorní akademie. Ta byla představena letos v lednu jako bezplatná multimediální knihovna lidových písniček, tanců, folklorních tradic, ale i ústní lidové slovesnosti. Folklorní soubory, chasy nebo muziky, které pošlou dál něco ze své vlastní folklorní tvorby, si tak mohou v konečném součtu rozdat až milion korun. Více na www.folklorniakademie.cz

Všechny pokyny pro žadatele, včetně podrobných informací a formulářů žádostí, jsou k dispozici již teď na www.nadacesynot.cz nebo si o ně můžete požádat v sídle nadace, příp. v regionální kanceláři senátora Ivo Valenty na pasáži Slunce na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

V letošním roce se zároveň nebudou granty slavnostně předávat pouze ve slovácké metropoli. Školský a zájmový grant se bude předávat v Baťově institutu 14|15 ve Zlíně, zdravotní a sociální grant ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. Zbylé granty sportovní a kulturní pak tradičně v Uherském Hradišti. Výsledky grantu spojeného s Folklorní akademií pak budou oznámeny na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v druhém zářiovém víkendu v Uherském Hradišti.