Bezplatné poradenství pro zemědělce pokračuje

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty pokračuje v konzultačních hodinách, které jsou zaměřeny na čerpání dotací. Tentokrát se jedná o dotace, které druhým kolem vyhlásilo Ministerstvo zemědělství z programu Podpora rozvoje venkova. Dotační specialisté poradí firmám či jednotlivým podnikatelům s vyřízením jejich dotačních žádostí pochopitelně zdarma.

Konzultace jsou určeny například zájemcům o poradenství v oblasti podpory agroturistiky, zahájení činnosti mladých zemědělců, investic do zemědělských činností, podpory energie z obnovitelných zdrojů a dalších oblastí.  

„V rámci své senátní praxe se často setkávám s podnikateli a drobnými živnostníky, kteří potřebují podporu k tomu, aby mohli své firmy dále rozvíjet. Jenže si nevědí rady s žádostmi. Pravidla pro čerpání dotací – ať už evropských, či státních, jsou často složitá nebo nepřehledná,“ uvedl senátor Ivo Valenta, a doplnil: „Rád bych zájemcům o dotace postup při jejich vyřizování zjednodušil tak, aby mohli věnovat více času vlastní práci než papírování a zjišťování, jak o dotace správně žádat. Především těmto žadatelům chceme pomoci k tomu, aby měli připraveny všechny potřebné náležitosti k úspěšnému vyřízení jejich žádostí.“

Konzultace probíhají každý druhý čtvrtek v měsíci, mezi 14 a 16 hod., a to v senátorské kanceláři v pasáži Slunce na uherskohradišťském Masarykově náměstí. Jsou určeny těm farmářům, sedlákům a podnikatelům v zemědělství, kteří uvažují o možnosti požádat o dotace pro podnikání v agroturistice, pro investice do nezemědělských činností, na podporu vývoje nových produktů či technologií v zemědělské prvovýrobě. Pomoc je nabízena také žadatelům z řad začínajících zemědělců (do 40 let) či pro organizátory vzdělávacích a informačních akcí v oblasti zemědělské problematiky.  Odborníci jsou rovněž připraveni poradit případným žadatelům z řad majitelů lesů, kteří uvažují o finančním příspěvku na obnovu lesních porostů, na neproduktivní investice v lesích, či přeměnu porostů náhradních dřevin.

Senátor Ivo Valenta spustil ve své senátorské kanceláři pravidelné konzultační hodiny s oborníky na čerpání dotací již v červnu loňského roku. Jednalo se tehdy o evropské dotace. Zájem o konzultace byl velký. Této možnosti v rámci evropských dotací využili desítky podnikatelů, ale také několik obcí celého Slovácka. 

Zájemci o konzultace mohou kontaktovat kancelář senátora a domluvit si přesný termín pro odbornou konzultaci. Stačí zavolat na telefon +420 737 277 102 nebo napsat na e-mail kancelar.slovacko@ivalenta.cz. 
 

2. kolo příjmu žádostí z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
Operace    Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce    57 750 000
1.2.1 Informační akce    38 500 000
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců    337 500 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností    693 900 000
6.4.2 Podpora agroturistiky    353 100 000
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů    20 000 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích    43 700 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách    126 000 000
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi    31 500 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin    84 000 000
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích    56 000 000
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin    220 000 000
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven    31 900 000
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě    205 100 000