Popletená kritika pana Zapletala

S určitým časovým odstupem se ke mně dostal text uherskohradišťského zastupitele a předsedy finančního výboru za hnutí ANO s názvem „Bludy senátora Valenty o daních pro obce“, ve kterém autor reagoval na mou kritiku nedávné vládní novely zákona o rozpočtovém určení dání. Vzhledem k tomu, že mě pan Zapletal ve svém článku opakovaně viní ze lži, nemohu jeho vyjádření nechat bez odpovědi.
Nejprve stručně zrekapituluji, oč se jedná. Bývalá Nečasova vláda v souvislosti s důchodovou reformou pokrátila podíl obcí a krajů na výnosu z DPH v rámci rozpočtového určení daní. Současná vláda důchodovou reformu zrušila a logicky tak na nátlak krajů přistoupila k tomu, že jim tento podíl opět narovná. V příslušném návrhu zákona však již nepočítala s dorovnáním podílu pro obce, což vyvolalo velkou diskusi v Parlamentu, a až po silné kritice ze strany senátorů se ministerstvo financí rozhodlo ustoupit a vrátit i obcím, co jim patří. Zároveň s tím se však rozhodlo odebrat obcím 30% podíl na výběru z daní z příjmů fyzických osob (DPFO) podnikajících na jejich území. Přístup k obcím tedy není stejný jako ke krajům a rozhodně jej nelze považovat za férový.
Pan Zapletal označil mé tvrzení o tom, že vláda se rozhodla provést ústupek pouze ve vztahu ke krajům a ve svém původním záměru chtěla města a obce ponechat zcela bez kompenzace, za „vyloženou lež“. Výše popsaný sled událostí však dává mému tvrzení za pravdu a je ověřitelný v záznamech z projednávání zmíněné novely a ve stenoprotokolech na webu Sněmovny a Senátu. Kdyby vláda ve svém zákonu, tak jak jej předložila do PS, skutečně pamatovala i na obce, rozhodně by to nevyvolalo takový povyk a několikahodinové diskuse. Tak tomu ovšem nebylo.
Pan Zapletal se nám dále snaží namluvit, že zrušení 30% podílu obcí na DPFO vlastně není žádnou ztrátou, neboť výběr této daně je velmi nestabilní, a proto pro obce nemá žádný význam. Ano, tvrzení o nestabilitě výběru této daně je pravdivé a DPH pro obce znamená jistě předvídatelnější příjmy, nicméně přesto nevím, proč by o tento podíl měly obce přijít. V předloženém návrhu zákona přeci nešlo o to, že by si obce měly vybrat buď podíl z DPH, nebo podíl z DPFO. Šlo pouze o uvedení věcí do stavu před důchodovou reformou. A jak jsem již uvedl, vláda obcím nechtěla původně podíl na DPH vracet vůbec a až poté, co uznala svou chybu, se rozhodla, že podíl na DPH sice obcím vrátí, ale pro změnu je připraví o podíl na DPFO. A mně skutečně nejde o to, o jak vysokou sumu se jedná, ale zejména o princip a o spravedlivý přístup. A v tomto ohledu mi přijde nadmíru falešné, když se nám zastánci nové úpravy rozpočtového určení daní snaží namluvit, že odebrání podílu DPFO obcím je pro ně vlastně výhodou. To opravdu není... Nemluvě o tom, že pokud se vládě výnos z DPFO zdá nízký, nechť něco konečně pro podnikatele dělá, aby se počet živnostníků nesnižoval, a nechť jim naopak nehází neustále klacky pod nohy nesmyslnými regulacemi.
V závěru textu se pan Zapletal snaží korigovat či vyvracet má tvrzení o úloze starostů a samospráv. To si ale snad ani nežádá komentáře, neboť právě tato pasáž přesně vystihuje to, jak k samosprávám, starostům a dalším představitelům obcí a měst přistupuje nejen pan Zapletal, ale celé hnutí ANO. Jak jsem již uvedl ve svém původním textu, Andrej Babiš v minulosti opakovaně řekl, že pro něj osobně je nejdůležitější, aby jeho hnutí bylo úspěšné v parlamentních volbách, a volby do komunálních zastupitelstev označoval za méně podstatné. Při projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní pak de facto řekl, že obce narovnání podílu z DPH nepotřebují, neboť dobře hospodaří, mají naspořeno a více peněz jim tedy není nutné dávat. Pokud obce pro ANO a jeho představitele tedy nejsou dle uvedeného vyloženě na obtíž, pak je považují vidinou svého „manažerského přístupu“ ke správě věcí veřejných jen za státní filiálky, které do toho svému vedení „nemají co kecat“, mají poslouchat a spokojit se s tím, co jim vláda přidělí (tak to ostatně ve svém blogu uvedl i pan Zapletal). To ovšem již nelze v žádném případě nazývat demokratickou správou země, která respektuje práva samospráv.
Jako uherskohradišťského patriota, který věnoval mnoho úsilí i finančních prostředků do toho, aby naše město a náš region vzkvétaly, se mě velmi dotýká, že předseda finančního výboru našeho města dává takto veřejně najevo, jak lhostejný mu je budoucí vývoj příjmů městského rozpočtu a je ochoten jej položit na oltář své loajality k vládě, svému hnutí a především k ministru financí a svému partajnímu šéfovi. I když nemusí jít o nijak závratné prostředky, jsem přesvědčen, že všem obcím či městům se hodí každá koruna a že velmi dobře vědí, jak ji co nejlépe zúročit. Proto nerozumím tomu, proč by se právě představitelé samosprávy měli dopouštět takových přešlapů, kterými zrazují zájmy těch, kteří jim dali svůj hlas.

Ivo Valenta, slovácký senátor