Senátoři přistřihli OSE křídla, nechtějí, aby folklor platil autorské poplatky

Senát Parlamentu ČR dnes v prvním čtení schválil návrh novely autorského zákona senátora Ivo Valenty. Návrh má osvobodit od autorských poplatků a s nimi spojené administrativy všechny protagonisty folkloru a lidových písniček. Doposud totiž Ochranný svaz autorský požadoval např. po cimbálových muzikách nebo folklorních souborech, aby předem hlásily plánované hudební produkce, včetně seznamů hraných skladeb. Navíc v minulosti OSA dokonce inkasovala od folkloristů autorské poplatky, a to např. prostřednictvím Folklorního sdružení ČR. To by se teď mělo díky senátní novele změnit.

„Jsem velmi rád, že Senát před malou chvílí podpořil mou první legislativní iniciativu. V ní se snažím pomocí senátního návrhu novely autorského zákona jednou pro vždy osvobodit folklorní soubory od toho, aby musely za lidové písničky platit jakékoliv autorské poplatky či vyplňovat pro Ochranný svaz autorský nesmyslné formuláře,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

„To, co jsem slíbil během letošních Slováckých slavností vína a otevřených památek na náměstí v Uherském Hradišti, tak dnes zaznamenalo první, ale velmi zřetelný úspěch. Věřím, že se nám i přes předpokládaný vzdor „kolektivních správců“ podaří tento nový zákon úspěšně provést celým, i když na můj vkus velmi zdlouhavým legislativním procesem, a že tak tisícům folkloristů brzy odpadne tato hloupá povinnost. Lidová písnička si nezaslouží, aby na ní kdokoliv parazitoval, vybíral z ní poplatky nebo ji zatěžoval administrativou. Folklor bychom měli rozvíjet a ne jej dusit již tak velmi kontroverzními aktivitami kolektivních správců autorských práv. Rád bych také poděkoval senátorům Miloši Vystrčilovi, Martinu Tesaříkovi a Františku Čubovi, kteří společně se mnou zákon předložili, ale také všem ostatním senátorům, kteří svým hlasováním podpořili folklor i zdravý rozum,“ dodal senátor Ivo Valenta.