Všichni jsme soukromníci

Když jsem kandidoval do Senátu, dostával jsem často otázku, proč to dělám. Říkal jsem, že stát ztloustl a zlenivěl a postavil se proti aktivním lidem, kterým hází klacky pod nohy. A to je potřeba změnit. Stát je tu přece od toho, aby vytvářel kvalitní, stabilní a bezpečné prostředí. A vlastně stejně mohu odpovědět i na případné otázky ohledně mé podpory a pomoci Straně soukromníků ČR. Populisté všeho druhu a kariérní politici způsobují neskutečný právní chaos, který otravuje lidem život, odrazuje investory a znesnadňuje vytváření nových pracovních míst. Ze své pozice senátora mám možnost legislativu alespoň částečně ovlivnit a tam, kde vidím absolutní nesmysly, se pokouším zmobilizovat jejich zastavení. Nesmím v tom ale zůstat sám. Jsem přesvědčen, že Strana Soukromníků ČR má ve svých řadách či mezi sympatizanty mnoho schopných lidí, kteří vidí věci kolem nás podobně. A stejně jako já se s tím nechtějí smířit. 

Se Stranou soukromníků mě pojí ještě jedna zdánlivě malá, pro mě ovšem velmi důležitá okolnost. V 90. letech s ní spojil své jméno můj otec Miroslav. Věřil, že krví země jsou aktivní a podnikaví lidé, kteří si hledají příležitosti pro sebe a zároveň je vytvářejí pro ty druhé.  Já to vidím stejně. Jen jedno se od doby před 20 lety změnilo – situace živnostníků a malých a středních podnikatelů je dnes daleko těžší. Možná vůbec nejtěžší od roku 1989. Pokud něco neuděláme my všichni, a to hned, bude možná za dalších 20 let slovo živnostník jen heslem v encyklopedii.  

Ještě bych rád použil jeden příměr. Do Senátu jsem kandidoval s heslem „Pomůžeme společně Slovácku“. Právě slovo společně má velký význam. Postupně se nám podařilo vybudovat platformu – od podnikatelů přes folkloristy až po sportovce. Ty všechny, bez ohledu na jejich postavení, věk či politické preference, pojí jedna věc, jeden společný cíl. Aby Slovácko bylo lepším místem pro život. A já doufám, že pod hlavičkou kampaně, kterou právě teď Strana soukromníků spouští, se podaří vytvořit něco velmi podobného – společenství lidí, které se nebojí veřejně angažovat pro to, aby se Česká republika stala lepším místem pro život.

A pokud máte na věc stejný nebo podobný názor, budu rád, když se zapojíte i vy a pomůžete nám zastavit regulaci a vrátit do politiky zdravý selský rozum – www.soukromnici.cz