Peníze na sport pro rok 2016

Ministerstvo školství už ví, jakým způsobem bude rozdělovat peníze do sportu v roce 2016. Jak nás dnes informovala ministryně školství Kateřina Valachová na zasedání senátního podvýboru pro sport, ministerstvo zveřejnilo pravidla státní podpory sportu pro příští rok. Nově se budou rozdělovat peníze na neinvestiční projekty celkem v deseti programech. A protože termín pro předkládání žádostí je stanoven již 16. října 2015, považuji za důležité vás co nejpodrobněji seznámit s novými ministerskými pravidly. Všechny detaily se dočtete zde - /uploads/media/56014ecf61be5_programy-msmt-2016.pdf

Zároveň jsme dnes v Senátu opakovaně deklarovali, že za nejlepší řešení považujeme zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro sport a výhledově také vznik samostatného ministerstva sportu, které by se koncepčně staralo o téměř 3 miliony sportovců a růst finanční prostředku pro jejich činnost až na 1 % státního rozpočtu. V každém případě jsem rád, že se zdá, že po dlouhých letech přešlapování na místě se s financováním a rozvojem sportu v České republice začíná něco koncepčního dít. Jsem rád, že náš senátní podvýbor se stal jedním z hybatelů těchto změn.