Senátor Valenta: I obce se musí bránit nedůvodným kontrolám

Dlouho jsem si myslel, že byrokracií jsou u nás nejvíce zatěžovány firmy. Ale jen do doby, než jsem poznal, co to dnes je řídit obec. Byrokracie, tlak, obavy. Vím to nejen od starostů a starostek, ale taky jsem si to zkusil alespoň jeden den na vlastní kůži – v obci Komňa. A jak jsem byl rád, že ten den skončil! O samosprávu se proto zajímám hodně.

Proto mne jako zákonodárce zaujal názor, který v těchto dnech zveřejnila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, odborný garant našeho projektu Akademie samospráv. Říká v něm ve své podstatě velmi jednoduchou věc. Když má stát kontrolovat obce a města tehdy, když to vyžaduje ochrana zákona, jak je možné, že je kontroluje i nahodile, tedy bezdůvodně?

Chápu, že když někdo napíše na Ministerstvo vnitra podnět, ministerstvo jedná a kontroluje. Ale pokud bylo na květnové konferenci CESTA K SEBEVĚDOMÉ SAMOSPRÁVĚ řečeno, že si ministerstvo vybírá „prstem na mapě“, tedy nahodile, kam pojede na kontrolu, i když k tomu nemá vlastně důvod, pak je na místě otázka, zda opravdu v daném případě kontrolovat může, a zda to není, jak bylo zveřejněno ve zmíněném odborném názoru, dokonce protiústavní.

Proto se této myšlence budeme dále věnovat, a pokusíme se tuto praxi změnit. Osobně si totiž myslím, že stát by se měl od obcí a měst, které mají dlouhodobě nejvyšší důvěru občanů, spíše učit, než je dusit kontrolami, k nimž nemá někdy ani důvod. Proto by se měly obce a města za pomoci námi zpracované odborné argumentace bezdůvodným kontrolám bránit. A naše Akademie samospráv je to na podzim naučí.

Ivo Valenta
slovácký senátor