Valenta: Vysoký státní úředník nechce objasnit, co se bude dít s věznicí!

Tak jsem dostal dopis. Vysoký státní úředník mne poslal do háje! Navíc odmítl mojí žádost o osobní jednání. A to jsem nechtěl nic víc, než projednat aktuální kroky státu ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Přiznám se, že vlastně nevím, co si mám o tom myslet. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM), který je podřízen Ministerstvu financí ČR, si na základě nedávno podepsaného memoranda postupně přebírá objekt bývalé uherskohradišťské věznice. Proto jsem v této souvislosti oslovil generální ředitelku UZSVM paní Kateřinu Arajmu a jako senátor ji požádal o osobním setkání. Chtěl jsem se od ní dozvědět, jaké konkrétní kroky UZSVM v této věci podniká, jak vypadá harmonogram přípravy rekonstrukce věznice, které státní instituce zde najdou zázemí a také položit několik dalších konkrétních a možná pro úřad nepříjemných dotazů.

Domníval jsem se, že jako člen horní komory parlamentu a slovácký senátor, který se více jako dva roky snaží rozhýbat všechny zainteresované subjekty k tomu, aby se konečně začalo něco dít s touto „poslední pihou“ slovácké metropole, bude mojí žádosti vyhověno a budu moci naprosto seriózně se státem placenými úředníky projednat vše, co souvisí s rekonstrukcí věznice. A budu se nejen ptát za občany mého senátního obvodu, ale hlavně dostanu kompetentní odpovědi na dotazy, které jistě trápí nejen mne, ale také všechny další lidi, kterým osud věznice prostě není lhostejný.

Po měsíci jsem dostal odpověď celkem o třech větách. Generální ředitelka napsala: „Děkuji za projevený zájem o osud bývalé věznice v Uherském Hradišti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových postupuje v souladu s uzavřeným memorandem. Neshledávám proto vzájemné setkání za důvodné.“

Ano, čtete správně. Úředník odmítl setkání se senátorem. Úředník nechce komunikovat a občanům Slovácka vzkazuje, ať se na nic neptají, že „oni moudří“ přece nejlépe vědí, co mají dělat. Takový postup UZSVM pokládám za zcela skandální a nepřípustný. Jsem přesvědčen o tom, že prostě nemůžeme dopustit to, aby se v naší zemi rozpínala úřednická svévole a abychom se postupně nechali spoutat úřednickou diktaturou, proti které budou bezmocní občané, zákonodárci i všichni ostatní politici. Něco podobného jsem vloni viděl v Bruselu v institucích Evropské unie. Úřednické politbyro je tam natolik mocné, že všem politikům dnes už nezbývá téměř nic jiného, než se zaběhnutému systému přizpůsobit a jak se říká, držet hubu a krok.

Ale to já rozhodně nebudu a proti takovému přístupu budu rozhodně protestovat. I vysocí státní úředníci si musí uvědomit, že jsou zde pro občany naši země, že nejsou panovníci uzavřený v neprodyšných palácích, ale mají pracovat ve veřejném zájmu. A s tím musí podle mého soudu jít v ruku v ruce také jejich schopnost komunikovat s veřejností a hájit svoji práci před veřejností.

Je ve veřejném zájmu, abychom měli společně možnost kontrolovat to, jak úředníci pracují, co a jak připravují a zdali si místo tahu na branku jen nevymýšlejí další důvody, proč něco nejde. Ministr financí Andrej Babiš vloni slíbil, že zařídí rekonstrukci věznice. A teď jemu podřízeni úředníci schovávají hlavu do písku? Co tají a proč nechtějí komunikovat? Bojí se snad toho, že by se došlo na to, že se zde jen hrají úřednické tanečky a vlastní rekonstrukci věznice vlastně ani nikdo neřeší a možná vlastně v Praze ani nikdo nechce? Zvolený postup UZSVM budí mnoho obav a generální ředitelka, ministr financí, ale třeba i premiér Bohuslav Sobotka by tyto obavy měli co nejdříve vyvrátit.

Ivo Valenta
slovácký senátor