Vrátil jsem se zpět na Moravu. Přestěhoval jsem se do Zlína. A to natrvalo.

Často se mne ptáte, proč je na hlasovacím lístku u mého jména uvedeno Monte – Carlo, když je známo, že jsem se přestěhoval zpět na Moravu. Pokládám proto za důležité, abych se s odpovědí podělil veřejně. V první řadě bych rád všechny ubezpečil, že od 2. září 2016 mám skutečně trvalé bydliště ve Zlíně. A to definitivně a natrvalo. Nepřestěhoval jsem se kvůli politice, ale protože se chci vrátit po 18 letech domů na Moravu a chci, aby zde vyrůstaly také moje děti.

Bohužel úřední šiml v tomto případě byl vůči mojí kandidatuře neúprosný. Nejdříve jsem požádal krajský úřad, aby zaregistroval moji kandidaturu již s adresou ve Zlíně. K tomu jsem doložil jak metodické stanovisko Ministerstva vnitra, tak své čestné prohlášení. Úřad to však odmítl s tím, že v podání kandidátní listiny musí vepsat původní a v tu dobu ještě platné trvalé bydliště v Monaku. Nezbylo mi nic jiného, než to akceptovat a spoléhal jsem na to, že v okamžiku, kdy změním trvalé bydliště do Zlína, krajský úřad zajistí, aby o této změně byli informováni všichni voliči nejpozději v den voleb přímo ve volebních místnostech. Věřím, že se tak nakonec i stane, protože jde o velmi zásadní informaci, která týká celého průběhu krajských voleb.

A možná ještě jedno drobné vysvětlení. Možná si říkáte, proč jsem se tedy nepřihlásil k trvalému bydlišti o něco dříve. No nebylo to tak jednoduché a trvalo mi to podstatně déle, než jsem si sám myslel. Ono když se člověk po 18 letech stěhuje a vrací zpět na Moravu a tuto změnu myslím vážně a definitivně, musí projít složitým a časově náročným martýriem. Teď je však všechno již plně v pořádku a já věřím, že budu mít tu možnost, abych společně se svými spolupracovníky mohl přispět k tomu, aby se v našem krásném kraji žilo ještě lépe.