Odešel jsem do světa, abych posbíral zkušenosti a...

V pátek jsem formálně dotáhl své stěhování zpět na Moravu, když jsem se přihlásil k trvalému pobytu a ve Zlíně požádal o vystavení nového občanského průkazu.

Po 18 letech jsem se rozhodl, že se natrvalo usadím ve Zlínském kraji. A nejen já, ale celé moje rodina, která se stejně jako já v příštích dnech přihlásí k trvalému pobytu ve Zlíně.

Odešel jsem do světa, abych posbíral zkušenosti a vybudoval mezinárodní společnost, která bude stát pevně na nahou a najde si uplatnění i na těch nejnáročnějších světových trzích. Teď se vracím zpět, neboť moje srce vždy patřilo Valašsku a Slovácku. A chci, aby v této krásné krajině vyrůstaly také moje děti. 

O to větší motivaci mám k tomu, abych se naplno zapojil do práce pro náš kraj. Hejtmanství potřebuje restartovat a znovu dodat energii a tak na branku. I proto jsem se rozhodl, že v říjnových krajských volbách budu kandidovat na hejtmana a pomůžu tomu, aby byl Zlínský kraj skvělým místem pro život. 

Práce bude víc jak dost. Je třeba dobudovat dálnice, zlepšit dopravní dostupnost na venkově, přestat diskriminovat pacienty díky absenci státem spolufinancované nemocnice, prosadit leteckou záchrannou službu i noční lékařskou pohotovost. Musíme změnit přístup hejtmanství ke školám, ale i obecní samosprávě, aby ředitelé či starostové pouze nevyplňovali stohy papírů, ale mohli se skutečně naplno věnovat své práci. Musíme vytvořit podmínky pro nové silné investory, ale i malé podnikatele, aby lidé ve Zlínském kraji měli více pracovních příležitostí za lepší mzdy a mladí lidé nemuseli opouštět náš krásný kraj. 

Vyhrnul jsem si rukávy a jdu do toho. Společně se mnou přichází nové tváře, mladí lidé i zkušení odborníci či starostové, kteří mají chuť tvrdě pracovat ve prospěch Zlínského kraje. Budu rád, když nám v tomto společném úsilí pomůžete.

Ivo Valenta
slovácký senátor