Je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty

 Projev na 27. schůzi Senátu dne 25. 8. 2016

Takže děkuji ještě jednou za slovo. Paní předsedající, kolegové, kolegyně.

Rád bych jednoznačně podpořil projednávaný senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích kolegy Zdeňka Škromacha a dalších. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty, podpořit další rozvoj cykloturistiky v naší zemi a zároveň tak pomoci nejen moravským vinařům, ale také dalším stovkám malých živnostníků, kteří podél husté sítě cyklostezek rozvíjejí své podnikatelské aktivity.

Nikdo z nás nechce opilé cyklisty. A ti, kdo nám tuto argumentaci předhazují, jsou podle mne pouze zaslepení puritáni odtržení od holé reality. Všichni dobře víme, že dát si jedno pivo ke klobásce ve chvíli, kdy celý den cestujete po cyklostezkách, není žádný hřích a dělá to většina lidí. Také je falešné si myslet, že během putování po vinařských cyklostezkách nebude nikdo, kdo nezavítá do moravského vinného sklepa a neochutná místní vína dříve, než si je nakoupí a odveze domů.

Ano, pravidla se mají dodržovat, ale jsem přesvědčen o tom, že je naší povinností, abychom jako zákonodárci stanovovali rozumná a přiměřená pravidla, která jsou v dané situaci adekvátní a nevytváří zbytečně přísné a nesvobodné prostředí. A pokud zdědíme např. nulovou toleranci k alkoholu u cyklistů, měli bychom najít dostatek odhodlání k tomu, abychom tento stav změnili.

Ani jsem se proto nedivil, že cyklisté společně s provozovateli hospůdek podél cyklostezek spustili podpisovou akci, ve které nás senátory vyzývají k tomu, abychom podpořili senátní návrh zákona pana kolegy Zdeňka Škromacha. Když jsme se s panem kolegou minulý týden účastnili symbolického předávání štafety ve sbírání podpisů mezi Zlínským a Jihomoravským krajem, jen v tuto chvíli bylo pohromadě víc jak 3000 podpisů. A další rychlým tempem přibývají a dneska už avizovaných skoro 5000 podpisů. I to je důkaz toho, že veřejnost si přeje změnu a mělo by být naší povinností toto volání veřejnosti vyslyšet.

Rád bych zdůraznil ještě několik dalších podle mě stejně nezanedbatelných argumentů. V minulých letech investovaly obce, stát i Evropská unie miliardové sumy do budování cyklostezek ve všech koutech naší země. Možná my na Moravě jsme s těmito projekty byli aktivnější a dnes se můžeme pochlubit poměrně vysoce kvalitní cyklistickou dopravní infrastrukturou, která každým rokem láká čím dál tím víc domácích, ale i zahraničních turistů. Cyklostezky – a především vinařské cyklostezky – tak přirozeně patří k velkým turistickým lákadlům, na jejichž propagaci se zaměřují obce, mikroregiony i stát prostřednictvím svých k tomu zařízených organizací.
A proč to dělají? Aby tyto investice přivedly turisty, s nimi peníze, rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, podnikatelské příležitosti a tedy i nová pracovní místa. Cykloturistika tak má pomoct v rozvoji lokální ekonomiky. Ale jak, když cyklistům nedovolíme, aby u vinaře ochutnali skleničku vína nebo si dali pivo k dobrému guláši od místního řezníka? Dnes náročný turista obejde zákon, a nebo bude příští dovolenou trávit na kole třeba právě v sousedním Rakousku.

Podle mě je tedy liberalizace pravidel pro cyklisty na cyklostezkách jednoznačně ve veřejném zájmu. Nejenže vrací na cyklostezky a mezi cyklisty zdravý selský rozum, ale zároveň pomůže k dalšímu rozvoji především lokální ekonomiky, podpoří malé živnostníky a tedy i růst pracovních příležitostí, především na venkově. Proto budu rád, když společně podpoříme tento senátní návrh. Děkuji.

Ivo Valenta