Senátor Valenta pomáha prosadit zákon, který ukončí pokutování cyklistů za pivo

 Vystoupeni na senátním Výboru pro územní rozvoj
Vážený pane předsedo, milí kolegové, 

rád bych jednoznačně podpořil projednávaný senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích kolegy Zdeňka Škromacha. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty, podpořit další rozvoj cykloturistiky v naší zemi a zároveň tak pomoci nejen moravským vinařům, ale také dalším stovkám malých živnostníků, kteří podél husté sítě cyklostezek rozvíjí své podnikatelské aktivity. 

Nikdo z nás nechce opilé cyklisty. A ti, kdo nám tuto argumentaci předhazují, jsou podle mne pouze zaslepení puritáni, odtrženi od holé reality. Všichni dobře víme, že dát si jedno pivo ke klobásce ve chvíli, kdy celý den cestujete po cyklostezkách, není žádný hřích a dělá to většina lidí. Také je falešné si myslet, že během putování po vinařských cyklostezkách tu nebude nikdo, kdo nezavítá do moravského vinného sklepa a neochutná místní vína dříve, než si je nakoupí a odveze domů. Ano, pravidla se mají dodržovat, ale jsem přesvědčen o tom, že je naší povinností, abychom jako zákonodárci stanovovali rozumná a přiměřená pravidla, která jsou k dané situaci adekvátní a nevytváří zbytečně přísné a nesvobodné prostředí. A pokud „zdědíme“ např. nulovou toleranci alkoholu u cyklistů, měli bychom najít dostatek odhodlání k tomu, abychom tento stav změnili. 

A jsem si jistý, že děláme správnou věc. Vždyť podle dostupných statistik jsme jednou z mála zemí, kde platí nulová tolerance alkoholu u cyklistů. Např. v sousedním Rakousku je povoleno 0,8 promile, v Německu 1,6 promile, ve Francii, Španělsku či Itálii 0,5 promile. Zároveň je prokázané, že k zásadnímu navýšení nehod obecně dochází při podílu alkoholu v krvi od 1 promile výše. Dokonce nejvíce nehod, které mají na svědomí alkohol, je v případech, kdy má řidič naměřeno až 1,5 promile alkoholu v krvi. Jsem proto přesvědčený o tom, že přiměřená tolerance alkoholu u cyklistů, kteří mimochodem v ČR způsobí pouze 2,9 % všech dopravních nehod, nebude mít za následek růst jakýchkoliv dopravních kolizí. 

To potvrzují nejen statistiky, ale také zkušenosti lidí, kteří působí a pracují na cyklostezkách. V poslední době jsem se sešel a řadou z nich a jejich zkušenosti měly společného jmenovatele. Jedno nebo dvě piva či pohárek vína nikdy nejsou na vině jakékoliv kolize. Pokud se něco stane, je to způsobeno spíše obecně nezodpovědnou jízdou cyklisty nebo jinou událostí, než přímo alkoholem. 

Ani jsem se proto nedivil, že cyklisté společně s provozovateli hospůdek podél cyklostezek spustili podpisovou akci, ve které nás senátory vyzývají k tomu, abychom podpořili senátní návrh zákona pana kolegy Zdeňka Škromacha. Když jsme se s panem kolegou minulý týden účastnili symbolického „předávání štafety“ ve sbírání podpisů mezi Zlínským a Jihomoravským krajem, jen v tu chvíli bylo pohromadě již více jak 3 000 podpisů. A další rychlým tempem přibývají. I to je důkaz toho, že veřejnost si přeje změnu a mělo by být našípovinností toto volání veřejnosti vyslyšet. 

Rád bych však zdůraznil ještě několik dalších, podle mne stejně nezanedbatelných argumentů. V minulých letech investovaly obce, stát i Evropská unie miliardové sumy do budování cyklostezek ve všech koutech naší země. Možná my na Moravě jsme v těchto projektech byli aktivnější a dnes se tedy můžeme pochlubit poměrně vysoce kvalitní cyklistickou dopravní infrastrukturou, která každým rokem láká čím dál tím více domácích i zahraničních turistů. Cyklostezky a především vinařské stezky tak přirozeně patří k velkým turistickým lákadlům, na jejichž propagaci se zaměřují obce, mikroregiony i stát prostřednictvím svých k tomu zřízených organizací. A proč to dělají? Aby tyto investice přivedly turisty a s nimi peníze, rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, podnikatelské příležitosti a tedy i nová pracovní místa. Cykloturistika tak má pomoci v rozvoji lokální ekonomiky. Ale jak, když cyklistům nedovolíte, aby u vinaře ochutnali skleničku vína nebo si dali pivo k dobrému guláši od místního řezníka? Turista buď obejde zákon anebo bude příští dovolenou na kole trávit třeba právě v sousedním Rakousku. 

Podle mne je tedy liberalizace pravidel pro cyklisty na cyklostezkách jednoznačně ve veřejném zájmu. Nejenže vrací na cyklostezky a mezi cyklisty zdravý selský rozum, ale zároveň pomůže k dalšímu rozvoji lokální ekonomiky, podpoří malé živnostníky a tedy i růst pracovních příležitostí především na venkově. 

Budu proto rád, když společně podpoříme tento senátní návrh zákona. 


Děkuji za pozornost


Ivo Valenta