Blogy, články a rozhovory

25. 6.

Senátor Valenta zastavil experiment v podobě sloučených nemocnic

Senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta zastavil slučování nemocnic ve Zlínském kraji. Doufá, že ne jen pro tuto chvíli, ale definitivně. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva totiž navrhl vyřazení projednávání předložené koncepce nemocnic. A jeho návrh podpořila většina přítomných zastupitelů.

„Na podzim tomu budou již dva roky od doby, kdy získal Zlínský kraj nové politické vedení. V tuto chvíli je to již více než rok od chvíle, kdy do čela nemocnic usedlo nové představenstvo. Stále jsme se však nedočkali kvalitní a erudované koncepce budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji. Na pondělním zasedání zastupitelstva Zlínského kraje nám byl předložen další ze série nekvalitních a povrchně zpracovaných materiálů. Stále tak neexistuje řádně zpracovaná a oponovaná koncepce. Mimořádně špatná je také úroveň komunikace tohoto tématu s odbornou i laickou veřejností. Navíc tento materiál obsahuje spoustu velmi diskutabilních věcí, jako je fúze nemocnic nebo výstavba zbrusu nové nemocnice na utajeném místě,“ uvedl Ivo Valenta, krajský zastupitel a slovácký senátor, a doplnil: „Mám velkou obavu, že by schválením tohoto materiálu došlo ke zhoršení kvality a dostupnosti poskytované zdravotní péče ve Zlínském kraji, proto jsem navrhl úplně vyřadit tento bod z programu zasedání zastupitelstva a tedy nedovolit jeho schválení.“

Podle senátora Valenty musí být centrem zájmu zastupitelů především pacient, nikoliv forma řízení a organizace nemocnic. „Při mé minulé návštěvě v KNTB jsem byl přímo šokován absolutně nedůstojnými podmínkami v ponurých a přeplněných prostorách interního oddělení, kde polehávali pacienti na pojízdných lůžkách a čekali, co s nimi bude. O tom, co jsem se dozvěděl od zdravotních sester, lékařů nebo na odborných konferencích, bych pak mohl mluvit hodně dlouze a emotivně. Pacienty nezajímá naše „fúze - nefúze“, ale jejich zdraví a kvalita léčby. O tom se tady konečně začněme bavit, protože podmínky pro naše pacienty jsou především v této nemocnici, například na uvedeném oddělení, přímo katastrofální!“ apeluje senátor Valenta.

„Jako podnikatel, který má ve svém portfoliu desítky samostatných obchodních společností, odmítám model organizace a řízení prostřednictvím jedné megalomanské firmy. Kdybych všechny mé společnosti měl nacpat „fúzí“ do jednoho pytle a někdo mi tvrdil, že to bude fungovat líp a efektivněji, hnal bych takové rádce doslova „sviňským krokem“. Sám takovému modelu řízení nevěřím a nebudu jej proto podporovat ani v případě krajských nemocnic,“ dodal.

Senátor Ivo Valenta zároveň vyzval hejtmana i Radu Zlínského kraje k podpoře jeho nové iniciativy, která spočívá v podání Ústavní stížnosti. Na jejím základě očekává od Ústavního soudu zrušení nespravedlnosti a nerovnosti v zákonech, na základě kterých dochází celé roky k viditelné diskriminaci pacientů ze Zlínského kraje, a to v souvislosti se špatně nastaveným systémem úhrad za poskytovanou zdravotní péči v krajských nemocnicích.

Více k tomuto tématu zde: http://www.ivalenta.cz/novinky/172

23. 6.

Na pozadí diskuse o budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji vyplouvají na povrch podstatně zásadnější a vleklé problémy, které souvisí s kvalitou a dostupností poskytované zdravotní péče. Jak v těchto dnech upozornil senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta, jádro mnoha současných problémů českého zdravotnictví tkví v legislativě v oblasti zdravotnictví - například v principu,...

Více se dočtete zde
22. 6.

Senátor Valenta: Buď jde o skandální diskriminaci, nebo jsou pacienti ze Zlínského kraje neuvěřitelně zdraví

Na pozadí diskuse o budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji vyplouvají na povrch podstatně zásadnější a vleklé problémy, které souvisí s kvalitou a dostupností poskytované zdravotní péče. Jak v těchto dnech upozornil senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta, jádro mnoha současných problémů českého zdravotnictví tkví v legislativě v oblasti zdravotnictví - například v principu, jakým získávají jednotlivé nemocnice peníze od zdravotních pojišťoven. Úhradová vyhláška, podle které se řídí proplácení zdravotní péče, totiž podle dostupných statistik vážným způsobem diskriminuje pacienty z těch nejmenších krajů.

Buď jde o skandální diskriminaci, nebo jsou pacienti ze Zlínského kraje neuvěřitelně zdraví. Není přeci možné, aby na jednoho pacienta nemocnic ve Zlínském kraji posílaly pojišťovny v průměru 8 771 Kč a v Praze to bylo 3,5krát víc. Dokonce i v sousedním Jihomoravském kraji to je dvojnásobný balík peněz na jednoho obyvatele. Rozumím některým faktorům, jako je např. přítomnost velmi specializovaných pracovišť v některých fakultních nemocnicích, ale tento rozdíl je tak markantní, že není možné jej mlčky přehlížet. Pak se totiž nemůžeme divit tomu, že např. ve Zlínském kraji není dostatek peněz na kvalitní zdravotní péči, modernizaci nemocnic, nové špičkové přístroje či lepší platy pro lékaře, sestry i další personál v nemocnicích,“ uvedl Ivo Valenta, senátor a zastupitel Zlínského kraje, který již rok kritizuje současné vedení zlínského hejtmanství za chaos, který vyvolává právě v souvislosti se změnami ve všech čtyřech nemocnicích.

Senátor Valenta přitom vychází z oficiálních statistik Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR. Ten zveřejnil statistiku nemocničních výdajů v přepočtu na jednoho obyvatele daného kraje za rok 2016. Podle tohoto srovnání získává nejvíce hlavní města Praha (30 435 Kč na jednoho obyvatele), s odstupem následují Středočeský kraj (společně s Prahou 18 970 Kč na jednoho obyvatele) a Jihomoravský kraj (17 665 Kč na jednoho obyvatele).

„O propastných rozdílech v tom, co stojí nemocniční péče na jednoho obyvatele velkých krajů ve srovnání s obyvateli malých krajů, se ví dlouho, ale všichni taktně mlčeli. Nikomu se nechtělo jít do systému, který vznikl v roce 1998, měl být pouze přechodný a nakonec trvá dodnes. Nejvíce totiž vyhovuje velkým státním nemocnicím, které byly již na počátku drahé a bohaté, ale také některým menším zařízením, které si v určité době vyjednaly „lepší start“. Na druhé straně nejvíce škodí středním a malým regionálním nemocnicím, vlastněným kraji nebo obcemi, které jsou tak tímto systémem nejvíce handicapovány. To následně dopadá i na pacienty, protože v krajích s nespravedlivě podfinancovanými nemocnicemi se zhoršuje přístup k péči, případně klesá její kvalita,“ vysvětlil Valenta.

Senátor proto začal spolupracovat s renomovanou právní kanceláří a připravuje podnět k Ústavnímu soudu, který by tak měl komplexně posoudit legislativu v oblasti zdravotnictví. Ta totiž vyvolává dlouhodobou, plošnou nerovnost při úhradách pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči.

 „Pomocí ústavní stížnosti chci pomoci pacientům k lepšímu přístupu ke zdravotní péči, a to zejména ve znevýhodněných regionech; lékařům a nemocnicím pak ke spravedlivějším podmínkám smluv a úhrad ze zdravotního pojištění a občanům k efektivnějšímu systému zdravotnictví,“ dodal Ivo Valenta, který již oslovil další senátory a bude s nimi jednat o společném postupu v uvedené záležitosti a podpoře této ústavní stížnosti.

 

 

 

 

12. 6.

STAROSTŮM BY MĚLA NÁLEŽET MOŽNOST VYHOSTIT PROBLÉMOVÉ BEZDOMOVCE

 Snaha o to, aby mohly obce a města vyhostit ze svých území nepřizpůsobivé bezdomovce, bohužel vyšla vniveč. Přestože byl opakovaně vznesen apel na poslance a vládu, aby se daným problémem zabývala a spolu s kolegy senátor Ivo Valenta předložil novelu přestupkového zákona, nestalo se tak.

„Je nezpochybnitelné, že problém tady je a starostové po změně volají. Počet bezdomovců a sociálně nepřizpůsobivých totiž v řadě měst stále roste. Řada z nich se opakovaně dopouští přestupků. Radnice však mají svázané ruce, aby si s tímto problémem mohly poradit. Je velmi důležité obcím znovu umožnit, aby lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek a nemají v obci trvalý pobyt, mohly udělit zákaz pobytu,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Jeho názor sdílí i řada dalších politiků. „Dosud je nejpřísnější sankcí za přestupek buď pokuta, nebo zákaz činnosti. Ten ale v těchto případech uložit nelze a pokuta je nevymahatelná, jelikož pachatelé jednoduše na její zaplacení nemají. Jedině zákaz pobytu by tak dokázal potrestat recidivisty, kteří se dopouštějí závažnějších přestupků, jakými jsou například drobné krádeže a rvačky, výtržnictví, porušování obecních a městských vyhlášek apod.,“ uvedl například senátor Michael Canov.

Je třeba, aby radnice měly opět možnost z území svých obcí vykázat všechny, kteří sem přijíždějí pouze dělat nepořádek. Na některé bezdomovce a sociálně nepřizpůsobivé totiž běžné sankce neplatí.

 „Systém by přitom mohl fungovat naprosto jednoduše - pokud by se pachatel závažného přestupku dopustil opakovaně v průběhu jednoho roku, proběhlo by klasické řízení, na jehož konci by mohl být právě zákaz pobytu v dané obci nebo dokonce vězení. Jedině tento způsob přinutí osoby společensky nepřizpůsobivé k tomu, aby respektovaly zákony a pravidla,“ doplnil senátor Ivo Valenta.

Senátoři dlouhodobě usilují o to, aby měli starostové ve svých obcích větší kompetence. Možnost, aby obce mohly recidivistům udělit zákaz pobytu v místech, kde se opakovaně dopouštějí přestupků proti veřejnému pořádku, k nim jednoznačně patří. Největším paradoxem však je, že legislativa dříve tento postup umožňovala – v tomto směru se tedy samosprávy dočkaly velkého kroku zpět.

 

5. 6.

NA CHAOS S RUŠENÍM MATRIK NEJVÍCE DOPLATÍ MALÉ OBCE

Tlak malých obcí a jejich asociací slaví úspěch! Bohužel ale jen částečný. Záměr rušení matrik na malých obcích je totiž již od samého počátku holý nesmysl. A k zániku matrik nakonec mnohde dojde, protože ani dojednaný kompromis platby obcím ze strany státu za jednotlivé úkony jim nedává žádnou jistotu udržení matričních úřadů.

„Argument, že úkonů těchto matrik je málo, přece nemůže obstát! Vždyť zachování matričních úřadů je v zájmu státu, a to už jen z prostého důvodu podpory venkova a zamezení tomu, aby se vylidňoval a dále upadal,“ uvádí senátor Ivo Valenta s tím, že právě venkovu uštědřila minulá rána již několik ran – jedná se například o zásahy do podnikatelského sektoru nebo do sítě poštovních poboček.

"Je evidentní, že i platba za jednotlivé úkony, která je výsledkem dohody vlády se zástupci samospráv, nakonec bude znamenat, že matriky v některých obcích zaniknou, protože to zkrátka pro ně nebude ekonomicky únosné. Můj celý dojem z tohoto vývoje je, že tu jde pouze o to, aby premiér byl stejně, jako tomu již opakovaně bylo v minulosti, hrdinou, který zachraňuje uměle vytvořený problém na poslední chvíli,“ dodává senátor.

Pravda je ale bohužel někde jinde. Problém, který je způsobený vládou, zde zůstává, pouze není již tak křiklavý.

„Nejde tak v podstatě o nic jiného, než o manipulaci s veřejným míněním, která se ale, jak pevně věřím, dlouhodobě nebude vyplácet. Smutné je jen to, že na tyto triky doplácí právě malé obce, které jsou vládě zcela lhostejné,“ uzavírá Ivo Valenta.

 

4. 6.

PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON UKAZUJE DEVASTACI DEMOKRACIE V PRAXI

Protikuřácký zákon se zmírnění nedočkal. A to ani proto, že k tomu nepřímo nabádal Ústavní soud, když ve svém nálezu připustil, že ochrana obyvatel se dá řešit i jiným, vhodnějším způsobem.

Pořádně sáhnout do svého svědomí by si však měli především poslanci hnutí ANO. Velmi paradoxně a bohužel až tragikomicky totiž působí situace, kdy se 20 poslanců tohoto hnutí nejdříve podepíše pod návrh zákona, který má za úkol racionálně zmírnit nesmyslně přísný protikuřácký zákon. Jenže hned pár týdnů poté při hlasování ve Sněmovně hlasovali stejní poslanci proti tomuto zákonu.

„Nedá mi to, abych se nezamyslel nad tím, co se stalo, že z vlastních iniciátorů novely zákona se stali jeho hrobníci? Vysvětlení pro tento prapodivný obrat mne napadá jediné. Poslanci nakonec nehlasovali dle svého svědomí a vědomí, ale nejspíše podle pokynů Andreje Babiše. Tak ale přece nemůže fungovat demokracie!“ uvádí Ivo Valenta.

Podle něj je zcela nepřípustné, aby zastupitelská demokracie fungovala tak, že o zákonech v konečném důsledku nerozhoduje názor samotných poslanců, ale „diktátorů“, kteří ve stranických sekretariátech rozhodují o tom, co je a co není správné. Tím dochází v naší zemi postupně k devastaci názorové svobody, kdy postupně nebude rozhodovat demokratická většina, ale rozkaz jedince, který se jen formálně schová za většinové hlasování.

„Nicméně ani tyto postupy mne neodradí od toho, abych dál bojoval za rozumné zákony a opravu těch nesmyslných, kdy vítězí tzv. dobroserství nad rozumem. Společně s dalšími senátory proto obratem předložím další návrh novely protikuřáckého zákona v Senátu a pokusím se zde pro tolik potřebnou úpravu získat dostatečnou většinu,“ tvrdí Ivo Valenta.

30. 5.

NENUŤME KOMUNÁLNÍ POLITIKY DO MAJETKOVÉHO STRIPTÝZU…

Zákon o střetu zájmů se zcela vymknul zdravému rozumu. Je totiž namířen proti všem aktivním lidem, kteří se dobrovolně a nezištně zapojují do práce pro své město či obec. Zákon je nutí, aby se před veřejností zcela vysvlékli do naha a na internet vyvěsili velmi podrobné informace o svém privátním majetku, ale také dluzích, hypotékách, apod.

„Této problematice se dlouhodobě věnuji. Koncem roku jsem s desítkami kolegů senátorů podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona, která tuto novou povinnost pro komunální politiky stanovuje. Šancí na změnu, kterou jsem podporoval, byla i nedávná novelizace zákona, která by majetkový striptýz starostů, místostarostů a radních alespoň zmírnila. To se částečně stalo, ale jako senátoři jsme do zákona chtěli ještě vložit právo komunálních politiků na to znát, kdo si informace o nich z registru majetkových přiznání vyžaduje. Je pro mě zcela nepochopitelné, že poslanci tento náš návrh zamítli. Jednoznačně je tím ohrožen zájem a motivace schopných a pracovitých lidí kandidovat v podzimních volbách do zastupitelstev, uvádí senátor Ivo Valenta k nedávné snaze zákonodárců o zmírnění zákona o střetu zájmů, která oproti původním očekáváním nepřinesla nijak radikální změnu. Podle této změny sice nebudou zejména u tzv. neuvolněných představitelů obcí a měst dostupné všechny informace o jejich majetkových poměrech, ale přístup do registru bude i nadále anonymní a bude tak otevřen zejména všem, kdo tyto informace budou chtít například zneužít v politickém boji.

„Není možné, aby se kdokoliv zcela anonymně a kdykoliv na internetu prohraboval podrobným majetkovým přiznáním každého starosty, místostarosty i radního v celé České republice. Chce-li někdo tyto důvěrné osobní informace, měl by se se registrovat,“ uvádí dále senátor s tím, že chtěl jít ještě dál a usiloval o to, aby byli neuvolnění členové obecních a městských rad ze zákona zcela vyloučeni . Ti totiž nepracují pro radnici na plný úvazek a doslova za pár korun obětují svůj volný čas práci pro obec či město.

Očekávané zmírnění zákona o střetu zájmu se bohužel tedy fakticky nekoná. Nezbývá tedy než spoléhat na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zmíněného návrhu senátorů. To může ale bohužel přijít již pozdě. „Jsem přesvědčen, že lidé, kteří působí v komunální politice, jsou poctiví a pracují v drtivé většině pro blaho svých obcí a měst. Nezaslouží si, aby byli takto veřejně propíráni a pranýřováni. Věřím, že Ústavní soud rozhodně v jejich zájmu a to co nejdříve,“ uzavírá Ivo Valenta.

16. 5.

SENÁTOR VALENTA CHCE OCHRÁNIT HOTELY A PENZIONY OD DALŠÍ BYROKRACIE A FINANČNÍ ZÁTĚŽE

Hotely a další ubytovací zařízení nejsou cestovní kanceláře. Právě proto předložil slovácký senátor Ivo Valenta pozměňovací návrh k novele zákona o cestovním ruchu, kterou v těchto dnech začal projednávat Senát. Senátor Valenta, který se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního ruchu nejen u nás, ale také v zahraničí, se tak snaží o zmírnění dopadů navrhované právní úpravy především na živnostníky a malé rodinné firmy, které se věnují poskytování ubytovacích služeb ve všech koutech České republiky.

 

„Pokládám za velmi nešťastné, aby tento nový zákon hodil do stejného pytle velké cestovní kanceláře a např. malé penziony a rodinné hotely. Nutit provozovatele ubytovacích zařízení k tomu, aby měli koncesovanou živnost a splňovali náročné podmínky, včetně vysokoškolského vzdělání, příp. odborného zástupce, a to jen proto, aby mohli svým hostům zprostředkovat např. vstupenku do ZOO či akvaparku, případně hodinu tenisu ve sportovní hale, pokládám za absolutní nepochopení toho, jak funguje podnikání v oblasti cestovního ruchu. A hlavně je to další klacek pod nohy a byrokratická zátěž především pro malé podnikatele,” uvedl Ivo Valenta, senátor Parlamentu ČR.

 

Vládní novela zákona o cestovním ruchu totiž zavádí nový druh poskytovaných služeb, tzv. “spojené cestovní služby”, jejichž provozovatel musí mít nejen koncesi, ale také pojištění, bankovní záruku a současně musí také přispívat do tzv. Garančního fondu. Spojenou cestovní službou by se přitom při schválení novely zákona staly také všechny doprovodné služby, které poskytuje hotel, penzion, případně jiné ubytovací zařízení ubytovaným hostům. Jde na např. o wellness služby, poplatky za hru golfu, skipasy, zapůjčení sportovního vybavení, vstup na sportoviště, pronájem kola nebo koloběžky, apod. 

 

„Musíme si uvědomit, že provozovatelé ubytovacích zařízení neposkytují cestovní služby a jejich hlavní činnost nespočívá v nákupu externích služeb, jako je tomu u cestovní kanceláře či cestovní agentury. Tyto subjekty podnikají se službami, které fakticky vlastní. V případě, kdy nakoupí službu od jiného podnikatele, se pak vždy jedná o službu ryze doplňkového charakteru. A to i v případě, že přesahuje 25% hodnoty ceny celkové služby,” uvedl senátor Ivo Valenta.

 

Zároveň upozornil na to, že provozovatelé některých hotelů i stravovacích a ubytovacích zařízení nemohou některé podmínky dané návrhem zákona splnit tak snadno, jak by se na první pohled mohlo zdát. Týkají se totiž zcela jiného oboru (viz vzdělání, praxe apod.) Část podmínek je navíc významnou finanční zátěží – např. splnění povinnosti pojištění, sjednání bankovní záruky a povinných příspěvků do tzv. Garančního fondu, který novela nově zřizuje.

 

„Povinnosti, související s požadavky na zvýšenou ochranu spotřebitele, jsou tak značně nepřiměřené pro hotely nebo jiné subjekty tohoto typu. Vládní novela zákona, která harmonizuje evropskou směrnici, tak způsobí, že pro zachování dosavadních služeb budou tito podnikatelé nuceni najmout si odpovědného zástupce s patřičným vzděláním či praxí, nebo přestanou uvedené služby nabízet. Což může samozřejmě v některých lokalitách znamenat snížení jejich konkurenceschopnosti. Zatímco ti velcí se totiž s novou legislativou mohou snáze vyrovnat, pro malé a střední subjekty se mohou ukázat nové povinnosti jako likvidační. Praktickým dopadem novely ale nemusí být pouze ohrožení existence některých menších hotelů. Nabízí se také varianta ukončení nabídky u veřejnosti oblíbených „balíčků“ ze strany hotelů, což ve svém důsledku povede jednoznačně ke zdražení poskytovaných služeb,” doplnil senátor Ivo Valenta, který je přesvědčen o tom, že uvedené povinnosti, které se mohou zdát logické pro cestovní kanceláře či cestovní agentury, jsou v případě provozovatelů hotelů, penzionů a dalších ubytovacích a stravovacích služeb zcela zbytečné a postrádají smysl.

 

“Povaha cestovní služby, která je poskytována hotelem, je odlišná od povahy cestovní služby, poskytované cestovní kanceláří. Zákon však s rozlišením nepočítá a navrhovaná dikce je v tomto ohledu značně přísná,” dodal Ivo Valenta.

2. 5.

Divadlu na voliče posloužili také folkloristé z Kunovic, skočili na lep politické kampaně

Tak jsem viděl zajímavé video z Čapího hnízda, ve kterém si pan premiér pochvaluje to, jak ho přijeli navštívit „kamarádi z Moravy“. No ani se nedivím, že tato reportáž vzbudila takové pozdvižení a tolik různorodých komentářů. Pan premiér totiž asi naplno rozjel další předvolební kampaň a rozhodl se, že bude zdarma zvát lidi z celé republiky na své Čapí hnízdo a pokoušet se vytvořit dojem, jak toto místo, díky kterému má na krku policii a podezření z dotačního podvodu, slouží lidem.

 

No lidem možná slouží, ale spíš pouze mu samotnému v rámci jeho předvolební kampaně... A je smutné, že mu i lidé, které znám mnoho let a dlouhodobě s nimi spolupracuji, takto naivně skáčou na lep a svou návštěvou Čapího hnízda legitimizují to, co policie a mnozí další považují ze zneužití dotací, cíleně určených pro malé podnikatele jednou z největších firem v zemi. Navíc se stávají přímými účastníky dobře promyšleného divadla na voliče, kteří si tak mají zapamatovat, že Čapí hnízdo je vlastně fajn, že premiér je sympaťák a že za ním jezdí folkloristi až z Moravy, kteří na jeho počet předvedou folklorní vystoupení na oslavu Vodňanských kuřat a dokonce mu předávají obří dárky, jako například šestisetkilový včelí úl.

 

Navíc z tohoto příběhu prýští účelovost a snaha marketingových poradců pana premiéra získat pro něj politické body kdekoliv a za jakoukoliv cenu. Stojí za povšimnutí, že pan premiér přichází s podporou folkloru vždy před volbami anebo tehdy, když mu teče do bot. A spolupráce s KSČM je pořádným průšvihem, který se podle všeho snaží přelepit něčím milým a pozitivním. Ale kde byl Andrej Babiš poslední dvě desetiletí, během kterých naše nadace nezištně a bez politických ambicí podporovala stovky folklorních souborů, cimbálových muzik a folklorních akcí? Anebo když tato nadace již před více jak 10 lety začala organizovat ozdravné a relaxační pobyty např. pro seniory, na které se všichni vykašlali a nikdo pro ně nic nechtěl zadarmo dělat? Vždyť nadace již téměř dvacet let supluje neschopnost státu postarat se o tolik potřebné aktivity, které by jinak skomíraly. Asi si marketingoví poradci pana premiéra myslí, že to dělám z politických pohnutek a že to „kouzelně zabírá“. Ale to jsou na velkém omylu. A jsem přesvědčený, že na to brzy přijdou sami.

 

Mne podpora folkloru neomrzí. Jako donátor se ji věnuji dvě desetiletí. Sice za ni nedostávám včelí úly, ale o to víc mne těší, když vidím tisíce lidí, kteří se oblékají do nových nebo opravených krojů, když třeba ve sklepě zahrají mladé muziky a když cítím, že folklor nevymírá, že se z něj nestává pouze divadelní představení pro vyvolené, ale že je stále živý a hluboce zakořeněný v srdcích a životech lidí na Moravě. Zneužití folkloru pro volební kampaň je mi proti srsti a divím se všem zainteresovaným, že se k tomu propůjčili.

 

18. 4.

VELKÁ NADĚJE PRO KUŘÁRNY

S velmi dobrým pocitem dnes odcházím z budovy Ústavního soudu v Brně. Ten se zabýval stížností, kterou jsem spolu s kolegy senátory podal v záležitosti tzv. protikuřáckého zákona. Soud nám vyhověl ve dvou ze sedmi bodů. Zrušil například ustanovení, týkající se možných postihů, pokud člověk po požití alkoholu ohrozí sebe sama.

 

Zjednodušeně řečeno, pokud si někdo dá pivo a vyleze na strom česat jablka, přičemž spadne a zlomí si nohu, mohl by dostat pokutu. Dalším nesmyslem pak bylo ustanovení, týkající se zákazu prodeje alkoholu na akcích, určených převážně dětem. Pod slovem “převážně” si totiž můžeme představit cokoliv. I v tomto bodu nám soud ustoupil.

 

Především ale přesto, že jsme neuspěli v bodu, vztahujícím se k zákazu kouření ve stravovacích zařízeních, dal velkou šanci tomu, aby v budoucnu mohly vznikat v restauracích oddělené prostory pro kuřáky – tzv. kuřárny. Celkem 6 z 15 soudců se totiž shodlo na tom, že zákonodárcem zvolené řešení nepovažují za jediné možné, nebo dokonce nejlepší. Soudce navíc uvedl, že nemůže tvrdit, že by neexistovalo jiné řešení, které by šetrněji zasahovalo do práv těch, kteří chtějí kouřit.

 

To mi dává velkou naději pro jednání ve sněmovně o novele protikuřáckého zákona. Pokud sám Ústavní soud konstatoval, že existují i jiná řešení, která neshledává protiústavními, nevidím jediný důvod, proč by u nás stejně, jako v zahraničí, nemohly kuřárny existovat.

 

Ústavní soud nám tak vložil naději do rukou – pojďme tedy do boje!

17. 4.

Fúze nemocnic? Proč ne, ale nesmí na to doplatit okresní nemocnice!

Tak jsme se konečně dočkali. Vedení Zlínského kraje v pondělí na speciálním semináři představilo alespoň základní obrysy koncepce rozvoje krajských nemocnic. Sice jsem moc nepochopil, proč musel tento seminář trvat více než osm hodin, ale zřejmě se jednalo o snahu pana hejtmana Jiřího Čunka vytvořit dojem, že má připravenu rozsáhlou a velmi podrobnou koncepci. Nicméně zasedání trvající deset hodin je v zásadě neřízeným a možná až zoufalým marněním času k tak závažnému tématu jako je zdravotnictví.

Bohužel to však v tuto chvíli zcela posoudit nemohu, protože jsme stále od vedení kraje nedostali do rukou žádný ucelený písemný materiál. Z prezentací, které v pondělí zazněly v sídle zlínského hejtmanství, je však možné dovodit několik jasných závěrů. Třeba ten, že vedení kraje bude usilovat přes přísliby hejtmana o nerušení oddělení o centralizaci některých odborných lékařských výkonů pouze do některých nemocnic. To proto, že není v kraji dostatek lékařů a dalšího personálu, který by mohl zabezpečit poskytování dostatečně kvalitní lékařské péče. A bohužel právě akcentování zájmů pacientů, ale také řešení velkého nedostatku lékařského i nelékařského personálu bylo tím, co podle mě na semináři zcela zapadlo a nedostalo patřičnou důležitost, kterou by si tento zásadní problém zasloužil.

To, co bylo naopak zřejmé, je zájem vedení kraje dosáhnout fúze dosavadních čtyř „okresních“ nemocnic do jednoho velkého nemocničního gigantu, který by byl největší nefakultní nemocnicí v celé České republice. Autoři návrhu fúze odhadují, že nový nemocniční holding by mohl získat přepočtem úhradové vyhlášky řádově několik desítek milionů korun navíc. To je však pouze optimistický odhad autorů, který se dá potvrdit až na základě konkrétních smluvních podmínek vyjednaných se zdravotními pojišťovnami, které však pro tuto chvíli vůbec neznáme.

Přestože má fúze nemocnic svá rizika, domnívám se, že vytvoření jedné společně řízené organizace je cesta správným směrem. Bude totiž možné daleko efektivněji řídit i složité procesy v poskytování zdravotní péče a využívat tlaku velkého subjektu jak na zdravotní pojišťovny, tak na dodavatele léků, přístrojů a dalšího vybavení.

Za velmi důležité však pokládám také to, aby díky fúzi nedošlo k tomu, že „zisky“ jedné nemocnice budou použity na řešení problémů jiné nemocnice. Bylo by velmi demotivující, aby zaměstnanci jedné nemocnice dělali vše proto, aby správně hospodařili a našetřili si na nové přístroje, budovy nebo lepší mzdy, ale takto získané finanční zdroje se nakonec díky společnému měšci převedly na dofinancování nemocnice v jiném městě. Proto jsem na semináři velmi důrazně apeloval na vedení kraje, aby v případě fúze nemocnic nebyla jedna nemocnice sponzorem jiných nemocnic a aby byl mezi sloučenými nemocnicemi zachován princip toho, že „zisky“ budou využity k rozvoji té nemocnice, která je vytvoří. A to třeba i v případě, že dojde k prodeji zbytného majetku, pozemků, apod. Přeci už Tomáš Baťa učil své spolupracovníky nejen vydělávat, ale zároveň také šetřit, protože sami byli motivováni k výsledkům, z nichž měli prospěch. A tento princip by měl být zachován i v případě fúze krajských nemocnic.

Na druhou stranu prezentovaná koncepce přinesla několik zajímavých myšlenek. Zaujalo mne např. téma robotizace a modernizace přístrojového vybavení nemocnic. Nicméně znovu musím podotknout, že primárním cílem by měl být člověk – ať už pacient nebo ten, který se o pacienta stará. Bez obětavých a dobře motivovaných lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu se kvalitní zdravotnictví prostě neobejde.

Ruku v ruce s tím je nutné také zvyšování dostupnosti zdravotní péče, v rámci které podle mého soudu Zlínskému kraji stále chybí vlastní letecká záchranná služba. Pacienti z našeho kraje tak jsou závislí na vrtulnících z Brna a Olomouce, což pokládám za nedostačující. Proto jsem znovu toto téma na semináři otevřel a vyzval vedení kraje k tomu, aby znovu jednalo s ministerstvem zdravotnictví o zřízení letecké záchranné služby také v našem kraji.


 

13. 4.

Chtěli jsme starostům vrátit bič na bezdomovce. Zastavili nás hloupostmi o protiústavnosti a nenabídli žádné řešení…

Bezdomovci trápí nejedno větší i menší město. Už dávno neplatí, že problematika bezdomovectví sužuje pouze metropole a velkoměsta. Dnes se s nimi potýkají i krajská a okresní města, jako např. Zlín nebo Uherské Hradiště. Většina radnic je bezzubá v tom, jak bojovat s bezdomovci, kteří opakovaně tropí přestupky a nejsou schopni akceptovat ani elementární pravidla mezilidského soužití. Pokuty na ně neplatí, protože je nemají z čeho platit, a tak městští strážníci jen krčí rameny a vysvětlují nespokojeným občanům měst, že nemají dostatečnou legislativní oporu v tom, jak se vypořádat s recidivujícími bezdomovci.

 

Proto jsem před časem přišel v Senátu s novelou přestupkového zákona, která měla radnicím vrátit možnost pravidla dvakrát a dost. Tzn. vykázat z daného města takového bezdomovce, který alespoň dvakrát poruší zákon, tedy spáchá přestupek. Tato pravomoc radnice byla již dříve zakotvena do české legislativy, fungovala několik let bez problémů a byla skutečně účinným bičem na nejen na problémové bezdomovce, ale i na jakékoliv jiné osoby, páchající přestupky.

 

Bohužel na dubnové schůzi Senátu chyběly pouhé dva hlasy k tomu, aby horní komora parlamentu schválila tento můj senátní návrh zákona, který jsem nepodal sám. Podepsala se mi pod něj řada senátorů, zejména právě z řad starostů. Pouhé dva hlasy rozhodly o tom, že zákon ani nebudou moci projednat poslanci a obce se dál budou bezradně potácet s tím, jak vyhnat s historických center či frekventovaných míst právě např. bezdomovce, kteří tropí nejen ostudu, ale také stále dokola páchají přestupky. Se skupinou senátorů jsme se snažili alespoň o nějakou formu obrany pro samosprávy a spořádané občany měst. Nabídli jsme řešení a jsem smutný z toho, že jsme v této snaze skončili osamoceni. Kolegové pouze silně kritizovali náš relativně přísný přístup k řešení situace, ale sami nenabídli žádné řešení. Přitom jejich kritika vesměs plavala zcela na vodě.

 

Tak například. Často nám kritici vytýkali protiústavnost. Vzhledem k tomu, že sankce byla již součástí přestupkového práva dříve a dodnes se nenašel nikdo, kdo by protiústavnost u Ústavního soudu napadl, je zřejmé, že kritika této údajné protiústavnosti je ryze politická a účelová. Zákaz pobytu nijak nezpochybňuje svobodu pohybu a pobytu a omezuje ji pouze tak, jak požaduje ústava, tedy v mezích zákona a na základě zákona.

 

Účelovost debaty o tom, zda přijmout či nepřijmout zákaz pobytu, se pak projevovala na plénu Senátu zejména v tom, že kritici návrhu hovořili o tom, že namísto trestů bychom měli s přestupci pracovat a snažit se jim pomoci dostat se z nepříznivé sociální situace, která je prý tím důvodem, proč páchají přestupky. Na debatě bylo vidět, jak se zapomíná na to, že v mnoha případech se přeci vůbec nejedná o takové lidi, kteří „kradou, aby se najedli“, ale o ty, kteří porušují zákon zcela dobrovolně a pomoc vůbec nechtějí. Samozřejmě nejde jen o bezdomovce, ale také o různé „výrostky“, kteří porušují zákon, a není možné je potrestat, protože uložení pokuty takovýmto lidem je neúčinné.

 

Vždyť se tady nebavíme o lidech, kteří jednou v noci uspořádali párty na lavičce v parku, ale o lidech, kteří dlouhodobě žijí ze sociálních dávek a zneužívají své beztrestnosti ve vztahu k městské policii! Často se hovořilo o snaze vykázat z měst bezdomovce, o pomoci psychicky nemocným lidem, ale zcela se zapomnělo na narkomany, kapesní zloděje, prostitutky či různé výrostky, kteří narušují noční klid a provokují násilné potyčky v restauracích.

 

Samozřejmě, že s některými lidi musíme sociálně pracovat. To se ale děje. Přece ale není možné, abychom jim odpouštěli tresty, abychom jim tolerovali porušení zákona. To není kriminalizace chudoby, to je projev novodobé „třídní nenávisti“ ke střední a vyšší třídě. Chudým zločiny odpouštějme a bohaté trestejme? Co přijde po argumentaci sociální pomocí? Sociální pomoc namísto trestů vězení v případě trestných činů?

 

Zákaz pobytu jako správní trest byl velmi dobře odlišen od trestněprávní sankce, a to splněním více omezení. Když se podíváme do zahraničních právních úprav, vidíme, že v nich je často přistupováno k mnohem razantnějším krokům proti přestupcům a je běžné, že dochází dokonce k ukládání krátkých „několikadenních“ trestů vězení, a to právě za správní delikty. Takové příklady najdeme např. v Polsku, Velké Británii, Irsku, Rakousku, apod.

 

Pokud je v zahraničí běžné za přestupek omezovat svobodu uložením vězení, pak stěží můžeme říkat, že zákaz pobytu je protiústavní! Zákaz totiž pouze určitým, přesně vymezeným způsobem, omezuje pohyb konkrétním osobám, které se opakovaně nechovají v souladu se zákonem. Co je na tom protiústavního? Pokud bychom omezení pohybu osob na určitém místě považovali skutečně za protiústavní, jak bychom se dívali na ukládání zákazů činnosti nebo na statisícové či dokonce milionové pokuty? Ty přeci mohou být ve svém důsledku mnohem bolestivější a mohou mít ještě větší dopad na život dotčených osob než nějaký prostý zákaz chodit do parku uprostřed města.

 

Trvám na tom, že zákaz pobytu nebyla nijak extrémně přísná sankce, kterou by bylo možné považovat za nepřiměřenou ve smyslu práva, natož pak dokonce ústavního práva. Z návrhu navíc jasně vyplývaly i další věci – např. že trest by mohl být uložen pouze za závažné přestupky, navíc se nevztahoval ani k pobytu osob a místům, kde se trvale zdržují. Týkal se pouze těch míst, kde recidivisté takzvaně „tropí hlouposti“ – tedy parků, prostranství před školami a veřejnými budovami, nákupních center, ale třeba i náměstí či sídlišť.  Mohlo by se však jednat také o sportovní stadiony, kam mohlo být možné zakázat vstup fotbalovým fanouškům, kteří se tam trvale dopouštějí výtržností.

 

Proti možné protiústavnosti pak hovořila další řada i skutečností. Třebaže každý se vždy může proti rozhodnutí správního orgánu odvolat a nejedná se tak o žádnou zvůli či svévoli přestupkových komisí. V přestupkové komisi zasedají právníci, navíc včas podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek. V neposlední řadě má přestupce možnost obrátit se na soud. Neopomíjejme navíc princip soudní kontroly správy a rovněž princip objektivní odpovědnosti státu za nezákonná rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

Nejsem v politice dlouho, ale nikdy si nezvyknu na alibismus některých mých kolegů. Na to, že ztrácejí kontakt s realitou, kontakt s lidmi ze svých obcí a měst. Kontakt se svými voliči…

 

 Každý, kdo někde žije a vnímá život kolem sebe, přeci ví, že pokuty jsou právě v těchto případech často nevymahatelné a zákaz pobytu mohl být jediným skutečně účinným nástrojem. Nově navrhovaný trest vycházel z potřeby zajištění veřejného pořádku i ochrany lidských práv a svobod před možnými negativními zásahy. Zákaz pobytu by tedy byl v zájmu ochrany slušných lidí zcela přiměřený. 

 

V této souvislosti je také třeba odkázat na ústavní zákony, které zaručují každému občanovi právo na ochranu vlastnictví, života, zdraví a majetku. Pokud není stát schopen chránit tyto práva a hodnoty, pak je zřejmé, že by měl přijmout taková opatření, aby této ochrany schopen byl a neměl by nechat recidivisty, kteří zasahují do práv jiných, bez účelného trestu. To pak může stát rovnou nechat občany, aby se sdružovali v domobranách, jako tomu bylo dříve. A dost možná k tomu současná politika spěje…

13. 4.

Nadace SYNOT: 2 miliony pro sportovce regionu!

Páteční večer patřil v uherskohradišťském Domu kultury dalšímu předávání grantů Nadace SYNOT. Tentokrát si pro své příspěvky přišli zástupci tělovýchovných jednot, spolků, organizací či klubů. Nadace totiž rozdělila dva miliony korun v rámci tzv. sportovního grantu.

„I v letošním roce byl o finanční pomoc obrovský zájem. Obrátilo se na nás 283 žadatelů a celkový objem požadovaných finančních prostředků byl 11 milionů korun. Podpořili jsme celkem 222 žadatelů z celého Zlínského kraje,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, podnikatel a senátor Ivo Valenta a doplnil: „Tak velké množství žadatelů jen dokazuje, že situace ve financování českého sportu je stále žalostná. Sport je zejména pro děti a mládež klíčový, je proto potřeba, aby se k němu podle toho přistupovalo a jednotlivé kluby měly stabilní a především předvídatelný zdroj financování.“

Slavnostní večer měl také řadu hostů. Na pódiu se objevil například Libor Lukáš. Právě on byl jako hejtman Zlínského kraje jedním z těch, kdo před lety doporučil vznik nadačního grantového systému, který pomáhá regionu dodnes. Na pódiu promluvil i Michal Dvouletý, krajský zastupitel a předseda výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor.

„Pomoc sportu je jednou z priorit. Jsem proto rád, že právě v této oblasti se nám společně v rámci kraje podařilo docílit pozitivních změn – konkrétně jde o navýšení finančních prostředků, určených na podporu sportu ve výši minimálně 10 milionů Kč,“ doplnil Dvouletý.

Ani tentokrát nechybělo udělení speciální ceny Nadace SYNOT. Jejím laureátem se stal pan Václav Holásek, starosta okresního sdružení hasičů.

Během slavnostního večera vystoupila například mladá zpěvačka Aneta Poláchová, děvčata z uherskohradišťského centra Akropolis a sportovci z klubu KARATE-DO.

4. 4.

Křeček nesmí blokovat výstavbu dálnic ve Zlínském kraji

Již 15 let blokují ekologičtí aktivisté výstavbu dvou důležitých dálnic ve Zlínském kraji. Důvodem je údajný výskyt zvláště chráněných druhů zvířat, mimo jiné např. křečka polního. Navazující soudní obstrukce, které aktivisté pořád dokola iniciují, pak prozatím zastavily veškeré stavební práce. Změnit to má i nová petice, pod kterou se podepsalo přibližně 15 tisíc lidí, a kterou ve středu
4. dubna 2018 předal v Senátu její iniciátor Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

„Již můj děda mne učil, že na křečka patří motyka. Ani ve snu by mne nenapadlo, že se právě křeček jednou stane tím, na koho budou ekologičtí aktivisté svalovat svou snahu zcela zablokovat výstavbu klíčových dálničních tepen, které by spojily Slovácko i celý Zlínský kraj se světem. Přitom si aktivisté vzali jako rukojmí tisíce rodin, které denně trpí u přetížených, nevyhovujících a tedy nebezpečných okresních silnic. S tímto stavem se nejen jako senátor, ale také jako krajský zastupitel nehodlám smířit a budu bojovat všemi prostředky za to, abychom společnými silami porazili tyto nepřejícné ekologické aktivity a konečně dopřáli občanům našeho regionu kvalitní dopravní spojení,“ uvedl Ivo Valenta, slovácký senátor a zastupitel Zlínského kraje.

„Potěšilo mne, že petici na podporu dálnice D49 a D55 podpořilo bezmála 15 tisíc lidí. Je to jasný vzkaz, že ekologické spolky, které blokují dálnice, hájí tak akorát své vlastní zájmy a prospěch, nikoliv zájmy občanů Zlínského kraje. Občané našeho kraje tím jasně říkají, že dávají přednost dálnicím, ne křečkovi, který si rád najde své útočiště kousek vedle,“ dodal Ivo Valenta, který dlouhodobě podporuje snahy o rozjezd výstavby klíčových dálnic.

 

4. 4.

Opět bojuji za vinařské cyklostezky. Znovu předkládám zákon o toleranci alkoholu u cyklistů.

Slovácký senátor Ivo Valenta opět zahajuje boj za vinařské cyklostezky. V Senátu totiž znovu předkládá zákon o toleranci alkoholu u cyklistů. Navrhuje, aby si stejně jako např. v Rakousku nebo na Slovensku mohli cyklisté na cyklostezkách a silnicích III. tříd dopřát sklenku vína nebo sklenici piva. Obdobný návrh zákona již v roce 2016 schválil Senát a poslal do Poslanecké sněmovny. Poslanci však do voleb v roce 2017 zákon neprojednali, a tak byl jeho legislativní proces ukončen.

„Už jednou jsme vybojovali bitvu za zdravý rozum, svobodu cyklistů a podporu nejen moravských vinařských cyklostezek. Poslanci však nechali zákon, který horní komora Parlamentu schválila v květnu 2016, více jak rok u ledu a zcela neostyšně ignorovali vůli Senátu i tisíců lidí, kteří se podepisovali pod celorepublikovou petiční akci. Nemohl jsem nechat cyklisty i všechny, kteří pracují a podnikají podél stovek kilometrů cyklostezek, ve štychu. Znovu proto předkládám novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by měla být stopkou pokutám cyklistům za jedno pivo nebo sklenku vína, které se mohou vyšplhat až do výše 20 tisíc Kč,“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta, který již před dvěma lety společně s tehdejším senátorem Zdeňkem Škromachem bojoval za prosazení této novely zákona.

„Během projednávání návrhu zákona v roce 2016 zaznívala spousta argumentů, z nichž jsem mnohé zohlednil v dnes předkládaném, novém návrhu zákona. Především navrhuji, aby u cyklistů byla tolerována hladina alkoholu ve výši 0,5 promile, nikoliv 0,8 promile, jak tomu bylo v původním návrhu. Věřím, že tato kompromisní varianta bude mít velkou šanci nejen v Senátu, ale také v Poslanecké sněmovně,“ dodal senátor Ivo Valenta.

Slovácký senátor Ivo Valenta patří mezi významné podporovatele rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. „Na Slovácku se i díky vysokým dotacím postavila hustá síť vinařských cyklostezek a dalších cyklistických tras, které propojují významné turistické cíle a přinášejí velký potenciál nejen v rámci vlastního rozvoje cestovního ruchu, ale také v oblasti vzniku podnikatelských příležitostí, které vycházejí z genius loci Slovácka. A to je od nepaměti spojeno právě s vínem a místní gastronomií. Je přeci hloupé pokutovat cyklisty za to, že ochutnají víno v místních vinných sklepích. Nebo že zhasí žízeň pivem po místní gurmánské specialitě v příjemné hospůdce u cyklostezky,“ argumentuje senátor Ivo Valenta.

Senátor Valenta zároveň připomněl situaci z roku 2017, kdy avizovaná policejní kontrola cyklistů výrazným způsobem ochromila doposud populární akci „Na kole vinohrady“, která jen díky tomu přišla o polovinu z téměř tří tisíc dříve registrovaných účastníků.

„Při přijímání zákonů se často argumentuje zahraničními zkušenostmi. A proč by to v případě cyklistů mělo být jinak? Vždyť je zcela nesmyslné, aby cyklista na Slovensku nebo v Rakousku mohl legálně ochutnat místní víno, kde je povoleno 0,5 resp. 0,8 promile alkoholu, a sotva přejede přes české hranice na Moravu, musí dát moravskému vinaři košem, nebo riskovat pokutu až 20 tisíc Kč,“ dodal Valenta.

Senátní návrh novely zákona o pozemních komunikacích se začne projednávat v Senátu v květnu. Nejdříve ho čeká první čtení, pak projednání ve výborech a následně druhé čtení. Pokud senátoři dají novele zákona zelenou, mohla by v druhém pololetí doputovat mezi poslance. Ti budou muset senátní návrh zákona standardně projednat a po schválení poslat znovu do Senátu.

„Projednávání senátního návrhu zákona je zdlouhavý proces, ale pokud se poslanci nemají k boji za cyklisty, moravské vinaře a všechny, kteří se chtějí podílet na rozvoji cyklostezek, tak budu věřit alespoň v to, že naše senátorská snaha napodruhé nevyzní do prázdna,“ uzavřel Valenta.

 

 

3. 4.

VE ZLÍNSKÉM KRAJI SE ROZJELA PETICE BOJUJÍCÍ ZA NEMOCNICE. INICIÁTOŘI CHTĚJÍ ZABRÁNIT SNÍŽENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V KRAJI

Ve Zlínském kraji reálně hrozí omezení dostupnosti a zhoršení kvality zdravotní péče. Proto v těchto dnech vznikla petice, která apeluje na kompetentní osoby, aby zabránily nejen přestěhování Krajské nemocnice Tomáše Bati ze Zlína, ale třeba také uzavírání a slučování důležitých oddělení v okresních nemocnicích v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.

„Nemůžeme mlčky přihlížet tomu, co se aktuálně odehrává v rámci krajského zdravotnictví. Překotné změny a nepromyšlené experimenty, které jsou realizovány či připravovány vedením Zlínského kraje v jím ovládaných nemocnicích, mohou reálně ohrozit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v našem kraji. Množství těchto zásadních změn se odehrává autoritativně, nepromyšleně, bez zjevné podpory krajského zastupitelstva, bez podpory odborných lékařských autorit, lékařských společností a také bez transparentní analýzy. To považujeme za špatné a vysoce nebezpečné. Proto chceme dát občanům prostor, aby tento stav pomocí petice odmítli a vyzvali kompetentní osoby k jednoznačné nápravě,“ uvedl Zdeněk Mikel, předseda petičního výboru.

„Současný nekoncepční přístup hejtmanství v oblasti zdravotnictví vede k nejistotě špičkových odborníků, zkušených lékařů i obětavých zdravotních sester. Tím roste riziko jejich odchodu mimo Zlínský kraj, což by se velmi negativním způsobem podepsalo na kvalitě poskytované zdravotní péče,“ upozornil na jeden z nejvážnějších důsledků Zdeněk Mikel.

Právě díky petiční akci chtějí její iniciátoři vyslat jasný signál především zákonodárcům a představitelům samospráv, aby nedopustili zhoršení dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji. „Chceme zamezit tomu, aby za kvalitní léčbou museli pacienti cestovat mimo Zlínský kraj. Chceme, aby se Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně stala v budoucnosti respektovanou nemocnicí fakultního typu a aby zůstala ve Zlíně. Chceme zachovat jako základní stavební kámen uspořádání krajského zdravotnictví prostřednictvím současné podoby okresních nemocnic v Uherském Hradišti, Kroměříži i Vsetíně, včetně vysoké kvality poskytované péče a současného rozsahu nabízené zdravotní péče,“ vyzdvihl hlavní apel petice člen petičního výboru Jan Vodák.

„Současné vedení kraje zbytečně bagatelizuje způsob řešení problémů krajského zdravotnictví. Více než rok v krajském zastupitelstvu usilujeme o to, aby změny v krajem zřizovaných nemocnicích probíhaly na základě kvalitní koncepce, která se opře o důsledné analýzy a bude projednána s odbornou i laickou veřejností. Nejen jako krajský zastupitel, ale především jako občan vnímám, jak riskantní je současné žonglování vedení kraje s kvalitou a dostupností zdravotní péče v našem kraji. Proto jsem se připojil k boji za nemocnice a podpořil tuto petici. Věřím, že přispěje k tomu, abychom začali k osudu všech čtyř nemocnic ve Zlínském kraji přistupovat s rozvahou a především se opírali o odbornou a kvalitní koncepci,“ doplnil další člen petičního výbor a krajský zastupitel Michal Dvouletý.

„Naší společnou prioritou by mělo být, abychom vytvořili takové podmínky, které umožní nemocnicím ve Zlínském kraji angažovat zkušené lékaře a zdravotní sestry, jež budou moci pracovat v moderních nemocnicích s kvalitním přístrojovým vybavením a poskytovat pacientům komfortní zdravotní péči,“ dodal Michal Dvouletý.

Petici je možné podepisovat jak prostřednictvím vytištěných formulářů, tak formou online petice.

 

 

 

26. 3.

Žáci Academic School odstartovali jaro projektovým dnem o Velikonocích

Projektový den nazvaný Velikonoce se konal v závěru uplynulého týdne v základní škole Academic School v Uherském Hradišti. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, věnovaných jednomu z největších křesťanských svátků v roce. Během dopoledne za nimi navíc zavítal také senátor Ivo Valenta.

V jednotlivých třídách učitelé s dětmi pracovali na daném tématu, nebo se ve třídách konaly nejrůznější kreativní dílničky. Žáci si v dílnách vyrobili například látkové ptáčky, zajíčky z ručníku nebo se naučili malovat kraslice. Po školních chodbách zněly řehtačky a velikonoční říkanky.

“Žáci druhého stupně si připravili i různé pokusy, třeba s medem a vaječným bílkem, kdy do bílku vmíchávali také modrou skalici, nebo roztančili při jednom z pokusů rozinky. A v matematice se pak věnovali velikonočním rekordům. Starší žáci dětem z prvního stupně navíc představili, jak se Velikonoce slaví v cizích zemích, například v Mexiku nebo Španělsku,” nastínila část bohatého programu ředitelka Academic School Věra Olšáková.

V Academic School nechyběl ani tradiční folklór. Děti se naučily a předvedly říkadla k pomlázce. Spolu s některými učitelkami se dokonce děti převlékly do slováckých krojů a představily tradice od vynášení Morany až po klasickou pomlázku.

Do projektového dne se zapojili žáci od první až po devátou třídu. Téma velikonočních svátků se prolnulo ve všech předmětech. Den věnovaný velikonočním svátkům proběhl také v základní škole Academic School ve Zlíně. Postupně, formou hry se s tradicemi seznamují i děti v mateřských školách Academic School v Mařaticích, Kunovicích a Uherském Hradišti.

7. 3.

LIDEM Z VOLEBNÍHO OBVODU BÝVALÉHO SENÁTORA ČUBY POSKYTNE POMOC SENÁTOR IVO VALENTA

Lidé ze senátního obvodu č. 78 – Zlín nezůstanou bez senátní podpory. Zájemci se mohou v případě potřeby i nadále obracet na „svou“ senátní kancelář. A to i přesto, že docent František Čuba ke konci února 2018 rezignoval na svou pozici senátora ČR právě pro výše zmíněný obvod.

Hájit zájmy místních obyvatel na půdě Senátu ČR bude až do doby zvolení nového senátora Ivo Valenta. Ten je senátorem za sousední volební obvod č. 81, Uherské Hradiště. 

„Považuji za nesmírně důležité, aby lidé nezůstali bez možnosti hájení svých zájmů na půdě Senátu. Proto jsem panu docentu Čubovi stejně, jako lidem z jeho volebního obvodu, kteří se na svého senátora chtějí obrátit, slíbil, že až do doby zvolení nového senátora pro jejich obvod budu připraven pomáhat řešit jejich problémy. Proto také bude zachována činnost senátorské kanceláře doc. Čuby ve Zlíně. Pomoc lidem Zlínského kraje je pro mne navíc naprosto logická tím spíše, že jsem současně také zastupitelem Zlínského kraje,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Senátní kancelář, která se nachází na adrese: J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín, tedy dočasně převezme právě senátor Ivo Valenta. Sem se také lidé budou moci obracet se svými podněty, případně si dohodnout schůzku se senátorem či lidmi z jeho odborného týmu. Samotné schůzky pak budou probíhat po telefonické, emailové, nebo osobní dohodě s asistentem, který bude v senátní kanceláři fyzicky přítomen.

Senátní kancelář bude již od pondělí, 12.3.2018 v provozu vždy v pondělí, středu a pátek, a to mezi 9. a 12. hodinou. Asistentem, který zájemcům zprostředkuje schůzky s odborným týmem, popř. senátorem, bude Ing. Milan Frnka, bývalý asistent senátora, docenta Fr. Čuby.

Zájemci se mohou na senátní kancelář obracet také prostřednictvím emailu:  valentai@senat.cz, nebo telefonicky: +420737277102.

16. 2.

GRANTY NADACE SYNOT I LETOS POMOHOU CELÉMU ZLÍNSKÉMU KRAJI!

Nadace SYNOT nabídne i v letošním roce své tradiční grantové programy. Celkový objem peněz, které jen prostřednictvím grantů rozdá stovkám neziskových organizací z celého regionu, činí 7 milionů korun. Další miliony pak nadace rozdělí formou přímé pomoci dlouhodobě podporovaných projektů či akcí. Celkem tak v letošním roce plánuje rozdělit mezi neziskový sektor Zlínského kraje 20 milionů.

„Nadaci jsme založili před více než 17 lety. Během této doby se nám podařilo uzavřít přibližně deset tisíc darovacích smluv. Neziskový sektor získal stovky milionů korun. Pomoc je vždy realizována v oblastech, které ji potřebují nejcitelněji. Jedná se o školství a zájmovou činnost, kulturu, oblast zdravotní a sociální a samozřejmě sport. Nikdy nebylo naší ambicí suplovat stát, na jehož bedrech by financování těchto oblastí mělo být primárně, nicméně již mnoho let se na mne obracejí stovky zástupců neziskových organizací, kteří prostředky pro své smysluplné projekty shánějí jen velmi těžce. Situace v tomto směru se bohužel nelepší,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, senátor Ivo Valenta.

Nadace SYNOT letos vyhlásila všechny granty současně. Již nyní jsou tak k dispozici formuláře žádostí pro granty kulturní a sportovní, kdy bude každý z nich dotován částkou ve výši dva miliony korun, a dále pro grant zdravotní a sociální a také grant školství a zájmové činnosti. Pro každý z těchto dvou grantů je vyčleněna finanční dotace ve výši 1,5 milionu Kč.

Celkem tedy nadace jen formou grantového programu rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje sedm milionů korun.  

„Upřímně mne těší, když vidím, že tyto peníze pomáhají na správných místech. Ať už se jedná o pomoc nemocným a zdravotně postiženým lidem, nákup nových učebních pomůcek pro školská zařízení, vybavení sportovišť nebo v neposlední řadě nákup krojových součástí pro folklorní soubory, které v našem regionu udržují lidové tradice,“ dodává senátor Valenta s tím, že i letos nadace naváže na ozdravné a relaxační pobyty pro děti, seniory, hasiče a zdravotní sestry.

Všechny pokyny pro žadatele, včetně podrobných informací a formulářů žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách www.nadacesynot.cz , případně si o ně zájemci mohou požádat v sídle nadace nebo v regionální kanceláři senátora Ivo Valenty na pasáži Slunce na Masarykově náměstí.

Nadace SYNOT v letošním roce rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje přibližně 20 milionů korun. Její prostředky již tradičně podporují také 1. FC Slovácko – především místní fotbalovou akademii, Park Rochus, kde také zásluhou nadace vzniká slovácké muzeum v přírodě, nebo například největší folklorní svátek regionu - Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, kde je nadace mecenášem již od samotného vzniku akce. Mezi dalšími projekty jsou již zmíněné relaxační pobyty pro seniory, zdravotní sestřičky, hasiče i školáky Zlínského kraje.

13. 2.

Studijní fond senátora Ivo Valenty pomohl již pěti desítkám studentů!

Zahraniční stáže a studijní pobyty. To je jedinečná možnost získání velmi cenných zkušeností pro studenty středních a vysokých škol. Současně však velmi nákladná a tudíž často nedostupná záležitost. Proto se Ivo Valenta krátce po svém zvolení na pozici senátora České republiky rozhodl zřídit speciální fond, který nadaným středoškolákům a vysokoškolákům pomáhá již třetím rokem tyto náklady financovat.

„Na účtu Studijního fondu se shromažďují veškeré příjmy, plynoucí z výkonu mých politických funkcí. K senátorskému platu tak přibyly také prostředky, získané v rámci mé pozice krajského zastupitele. Jsem navíc velmi rád, že se stejnou cestou, jako já, rozhodl od července letošního roku jít také docent František Čuba. I jeho senátorský plat včetně náhrad každý měsíc navyšuje objem prostředků, určených studentům,“ uvedl zřizovatel fondu, senátor Ivo Valenta.

Studijní fond podpořil již přibližně 50 studentů, mezi které již rozdělil částku ve výši 3,5 milionu korun. Z toho téměř 750 tisíc korun tvoří prostředky, zaslané na účet fondu docentem Čubou.

Mezi univerzitami, na nichž studenti získávají znalosti, jsou například známý americký Harvard, University of Warwick v Anglii, špičková francouzská univerzita na politické vědy Institut d'etudes politiques de Paris, University of Calgary v Kanadě, School of Visual Arts v New Yorku, Stockholm University ve Švédsku, Chinese University of Hong Kong, University of Texas a mnoho dalších.

„Velmi si vážím toho, že jsem mohl získat podporu studijního fondu, protože studium v zahraničí je velice nákladné. I díky této pomoci jsem nasbíral opravdu cenné zkušenosti a znalosti, které bych později velmi rád zúročil v našem regionu, uvedl Antonín Štěrba, student oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, který si pro svůj zahraniční studijní pobyt zvolil světoznámou univerzitu Harvard.

Mezi podpořenými studenty je také Jan Dohnal z Hluku, který se rozhodl pro studium na prestižní americké University of Michigan Law School: V zahraniční jsem strávil jeden akademický rok, jednalo se o roční postgraduální studium – program Master of Laws se zaměřením na právo obchodních korporací. Studium mi pomohlo v mnoha ohledech. Kromě nabytých znalostí a jazykové vybavenosti jsou tu i další aspekty – například kulturní povědomí, samostatnost, schopnost řešit složité situace a podobně,“ uvedl student.

Svou zkušenost přidala i studentka Romana Uhříčková: „Studijní fond mi de facto pokryl veškeré náklady na zahraniční studium - včetně letenek a nájmu, který byl v New Yorku dost vysoký. Rozhodla jsem se pro studium umělecké školy, oboru grafický design, který studuji také na vysoké škole v Praze. Studia tedy na sebe navazovala. Studijní fond je opravdu velmi příjemná šance, jak získat zkušenosti.

Cílem Studijního fondu je umožnit studentům získat zahraniční zkušenosti, ale také jazykové znalosti a především odbornost, kterou by následně mohli zúročit ve Zlínském kraji.

„Zahraniční stáže a studia umožní lidem z našeho regionu poznat svět, nasbírat zkušenosti a s nimi se vrátit zpět do Zlínského kraje, kde budou vítanými posilami místních firem, případně sami tito studenti založí úspěšné firmy a dají dobře placenou práci místním lidem,“ uvedl již dříve senátor a zřizovatel fondu, Ivo Valenta.

O úspěšných žadatelích rozhoduje speciální komise. V ní zasedají sami studenti a učitelé z regionálních škol, kteří vyhodnocují jednotlivé žádosti. Předsedou komise je pak emeritní děkan, prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

 Studijní fond bude pokračovat i v roce 2018, a to hned dvěma koly. Uzávěrka prvního z nich proběhne v termínu 31.5.2018, druhého pak 30.10.2018.

1. 2.

DESÍTKY STAROSTŮ ÚČASTNÍKY SLOVÁCKÉHO FÓRA SENÁTORA IVO VALENTY

Již potřetí se na Slovácku, konkrétně v Kunovicích, uskutečnilo tzv. Slovácké fórum – setkání senátora Ivo Valenty se starosty místních měst a obcí. Akce se zúčastnily přibližně tři desítky starostů celého regionu.

„Jsem rád, že jsem měl možnost si vyměnit poznatky s mnoha starosty Slovácka v rámci našeho, již tradičního, pracovního setkání. Podobné akce jsou pro mne velmi důležité. Díky nim mám daleko lepší přehled o tom, co místní samosprávy tíží a jak je možné jejich situaci zlepšit,uvedl iniciátor akce, senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta.

Pozvání přijali také advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, JUDr. Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv a RNDr. Igor Němec, bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Měla jsem tu možnost se zúčastnit již minulého setkání, které se konalo přibližně před rokem a půl a přineslo velmi zásadní podněty ze strany starostů. Vzešla z něj myšlenka vzniku Akademie samospráv – vzdělávacího projektu, jehož patronem je pan senátor Valenta, a který stojí právě na straně samospráv a vzbudil velkou pozornost po celé republice. Akademie samospráv se stala velmi respektovaným projektem, kterým prošlo k dnešnímu dni již na 2000 osob. Vydala několik odborných příruček a snaží se posílit sebedůvěru zástupců samospráv při jednáních se státním aparátem, který samosprávy zavaluje čím dál větší byrokracií,“ uvedla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která je odbornou garantkou projektu. Podle ní se všichni účastníci akademie jednoznačně shodují v tom, že je velmi důležité vytvoření nového zákona o obcích. Dnes totiž obce při aplikaci současného zákona v každodenní praxi těžce tápou a odpověď na řadu otázek se dozvídají až u soudů, což je špatně.

Nový zákon proto bude čerpat právě ze zkušeností jednotlivých starostů celé České republiky a musí být srozumitelný především laikům, pro které je také určen – tedy komunálním politikům i občanům. Musí proto být konkrétní, přesný a důsledný,“ doplňuje senátor Valenta.

Zástupce jednotlivých obcí zajímal také „strašák“ v podobě GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vydané Evropským parlamentem a Radou EU), který je dnes skloňovaný snad ve všech pádech. Nabyde účinnosti k 25. 5. 2018 a dopadne také na obce.

„Toto nařízení přináší řadu nových povinností, ale také sankcí a je jednotné pro celou Evropu. Proto je velmi důležité, aby se s jeho pravidly samosprávy včas seznámily,“ doplnil Igor Němec, bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Spolu s ním téma GDPR se starosty podrobně řešil předseda Sdružení místních samospráv ČR, Stanislav Polčák. Ten navíc informoval o novinkách v činnosti sdružení ve směru k ochraně především malých obcí.

Desítky starostů v rámci závěrečné diskuze navíc našli řadu odpovědí na otázky, které jsou pro další fungování jejich obcí velmi důležité.

 

27. 1.

Nadace SYNOT předala dva miliony zdravotnictví a sociálním službám regionu

Nadace SYNOT znovu nadělovala. Tentokrát si dva miliony korun rozdělila oblast zdravotní a sociální, a to díky oblíbenému grantovému programu. V uherskohradišťském Klubu kultury se sešli zástupci 160 organizací i jednotlivci, kteří si zde vyzvedli darovací smlouvy.

„O zdravotní a sociální grant je již od doby jeho vzniku vysoký zájem. Do sídla nadace přicházejí každým rokem stovky žádostí o finanční podporu. Stále se na nás obracejí noví a noví žadatelé z Valašska i Slovácka, kteří své žádosti v mnoha případech posílali na poslední chvíli. Proto jsme jim tentokrát prodloužili termín pro zpracování a odevzdání grantových žádostí. Podpořeni byli téměř všichni žadatelé, kteří splnili podmínky Nadace SYNOT,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta.

K nejčastěji obdarovaným subjektům patří nemocnice, zdravotnická, sociální a rehabilitační zařízení, dále domovy pro seniory, ústavy a speciální školy. Nechybí mezi nimi ani mentálně či fyzicky handicapované děti a dospělí.

Ani tentokrát nescházelo udělení speciální ceny Nadace SYNOT. Její laureátkou tentokrát byla paní Milena Marečková, která celý svůj dosavadní život zasvětila pomoci druhým. Již třicet let pracuje v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, kde je v současné době vedoucí.

„Velmi si vážím ceny, kterou jsem dnes získala, stejně, jako práce, kterou vykonává Nadace SYNOT pro všechny, kteří její pomoc potřebují,“ uvedla laureátka.

Slavnostní večer svými vystoupeními zpestřil například Mužský pěvecký sbor Slavkovjané, duo Vojodeyl a taneční klub Rokaso.

O Nadaci SYNOT:

Nadace SYNOT působí ve Zlínském kraji již téměř 18 let. Formou přímé nebo grantové pomoci podporuje především oblast zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, kultury a sportu. Kromě toho podporuje celou řadu dalších, smysluplných projektů. Například se jedná u slovácké muzeum v přírodě – Park Rochus, uherskohradišťskou fotbalovou akademii, největší folklorní svátek – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, relaxační a ozdravné pobyty pro děti a seniory a řadu dalších aktivit. Celkem tak každoročně rozdělí desítky milionů korun.

7. 12.

Sláva! Po dlouhých letech má stát jasnou představu o tom, jak využít desítky let chátrající objekt bývalé věznice přímo v srdci Uherského Hradiště. Specializovaná brněnská firma totiž v těchto dnech dokončila rozsáhlou studii, která měla prověřit, které z 21 státních institucí, sídlících ve slovácké metropoli, by mohly vedle plánovaného muzea totality...

Více se dočtete zde
6. 12.

Sláva! Po dlouhých letech má stát jasnou představu o tom, jak využít desítky let chátrající objekt bývalé věznice přímo v srdci Uherského Hradiště. Specializovaná brněnská firma totiž v těchto dnech dokončila rozsáhlou studii, která měla prověřit, které z 21 státních institucí, sídlících ve slovácké metropoli, by mohly vedle plánovaného muzea totality...

Více se dočtete zde
6. 12.

Představitelé místní samosprávy se bouří. Nadále už nechtějí přihlížet tomu, jak stát zahání samosprávu do kouta a snaží se o její postupné omezování.  Na svátek sv. Mikuláše proto spustili celorepublikovou petiční akci. Pomocí ní chtějí státu vyslat jasný signál, že představitelé obcí a měst odmítají direktivní slučování...

Více se dočtete zde
27. 10.

Informace o financování volební kampaně dle § 16e, odst. 7, zákona 247/1995 Sb. Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů...

Více se dočtete zde
17. 8.

Taxislužba, jejíž další regulace jsme projednávali v Senátu v rámci novely silničního zákona, patří bezpochyby mezi podnikatelské obory, které nemají lichotivou pověst. Nepopírám, že je tomu tak do značné míry oprávněně, neboť v minulosti byla prokázána celá řada případů, kdy se řidiči taxi dopustili podvodů zejména na cizincích, kdy využili jejich neznalosti či dezorientace. Nechci zde...

Více se dočtete zde
17. 8.

Také Senát bohužel v minulých dnech schválil vládní návrh zákona, kterým zcela zrušil status veřejné prospěšnosti. A to i přesto, že původním záměrem bylo vytvořit dlouho očekávaný nový návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Ten byl zakotven již v novém občanském zákoníku a měl napravit tak přetrvávající dluh státu jak vůči celé společnosti...

Více se dočtete zde
16. 8.

Skupina senátorů předkládá v souvislosti se zákonem o kontrolním hlášení DPH další návrh. Domáhá se v něm dokonce zrušení části daňového řádu. Jedná se o reakci na nečinnost vlády, která měla dle nálezu Ústavního soudu učinit legislativní změny. Dosud se tak ale nestalo.   Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016 na základě návrhu...

Více se dočtete zde
16. 8.

Podali jsme další ústavní stížnost

Vláda ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení DPH. Proto jsem se skupinou senátorů podal další ústavní stížnost. Nepřestanu hájit demokracii a svobodu v naší zemi. Více zde

16. 8.

Jak se zdá, cílem novely živnostenského zákona, kterou na srpnové schůzi projednával také Senát, je zjednodušení podmínek pro podnikání v naší zemi. Tedy alespoň tak to interpretuje vláda, která se tak pár týdnu před volbami snaží vytvořit dojem, že přeci jenom něco dobrého především pro malé podnikatele za dobu svého čtyřletého vládnutí udělala. Já...

Více se dočtete zde
14. 8.

Celý protikuřácký zákon stojí za starou bačkoru. Nejenže nařídil zákaz kouření ve všech hospodách a každého hospodského udělal odpovědného za všechno, co spáchají jeho zákazníci, navíc podle všeho zakázal kouřit také na některých zahrádkách. Na základě mnohých dotazů jsem nechal prověřit to, jak je to s kouřením na zahrádkách a atriích,...

Více se dočtete zde
4. 8.

Elektronická evidence tržeb již bezmála tři čtvrtě roku znepříjemňuje život stovkám tisíc podnikatelů a živnostníků, kteří se ničím neprovinili, nebyly jim prokázány žádné daňové úniky a plnili poctivě veškeré zákonné náležitosti a podmínky pro své podnikatelské aktivity. Přesto jejich zákona dbalý postup státu a současné vládě nepostačoval, a proto na ně upletly...

Více se dočtete zde
29. 6.

Již 27 studentů zamířilo do zahraničí

Ze Studijního fondu bylo již podpořeno 27 studentů, kteří tak mohli odcestovat na zahraniční studijní pobyty mimo jiné do Franice, Švédska, USA, Norska, Číny, Velké Británie, Kanady, Thaj wanu nebo Izraele. Kompletní přehled najdete zde

23. 6.

Jeden se nestačí divit. Tak sociální demokraté prohlašují, že chtějí být garancí toho, že stát nebude buzerovat lid. Ano, čtete správně. To jsou tvrzení nejsilnější vládní strany, která po čtyřech letech za sebou zanechala nejvíce nesmyslných regulací v novodobé historii naší země. Tolik šmírování, pokutování a likvidačních nařízení...

Více se dočtete zde
19. 6.

Stanovisko k dnešnímu zasedání krajského zastupitelstva Zlínského kraje a odvolání zastupitele Zdeňka Vacka z Výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Zastupitelstva Zlínského kraje. „Děda mne vždy učil, že křeček je škodná. A vždy mi dával motyku do ruky s tím, že ho mám praštit tupým koncem po hlavě. A za každého...

Více se dočtete zde
10. 6.

Jsou to již téměř tři roky, kdy jsem se rozhodl, že vstoupím do politiky a budu pomáhat mému regionu ještě jinak, než jako podnikatel a zakladatel nadace. Právě tehdy jsem si vzpomněl na mého tátu, který kandidoval v historiky prvních volbách do Senátu, ale který kdysi dávno stál také u zrodu Strany soukromníků. Právě proto jsem se tehdy rozhodl, že budu kandidovat právě za Stranu soukromníků. Podařilo se,...

Více se dočtete zde
7. 6.

Sněmovní verze novely stavebního zákona se vydala správným směrem, když omezuje ekologické aktivisty v paralyzování důležitých staveb Senát na svém červnovém zasedání bouřlivě diskutoval o novele stavebního zákona. Nechci tento zákon rozebírat ve světle mnoha jeho nedostatků, které podle mého soudu měly být vyřešeny v průběhu legislativního procesu. Ani zdaleka nepovažuji návrh...

Více se dočtete zde
31. 5.

Ivo Valenta podporoval v Senátu přijetí novely zákona o pobytu cizinců. Současný evropský azylový systém je dávno překonaný a praxe ukazuje, že nastal čas pro změny. Aktivita Bruselu v této oblasti tomu ale neodpovídá a evropská migrační politika se zcela míjí účinkem. Jinak by se stěží bezpečnostní situace v Evropě tak zhoršovala a bezpečnostní složky by pravidelně nevarovaly před tím,...

Více se dočtete zde
31. 5.

Společně bojujeme proti OSA

Zapojte se do našeho společného boje proti OSA a jeho vyděračským praktikám. Kompletní návod a formuláře dopisů najdete zde

31. 5.

Návod pro živnostníky a podnikatele  jak přinutit OSA dodržovat novelu autorského zákona a zabránit vybírání skokově navýšených poplatků  1.    Hlavně si nenechte líbit, že OSA chce po vás v rozporu se zákonem vyšší autorské poplatky. Byť by se jednalo o „pár korun“, musíme společně donutit OSA respektovat zákon! 2.    Zjistěte si, jaké...

Více se dočtete zde
25. 5.

Dlouho jsem si myslel, že byrokracií jsou u nás nejvíce zatěžovány firmy. Ale jen do doby, než jsem poznal, co to dnes je řídit obec. Byrokracie, tlak, obavy. Vím to nejen od starostů a starostek, ale taky jsem si to zkusil alespoň jeden den na vlastní kůži – v obci Komňa. A jak jsem byl rád, že ten den skončil! O samosprávu se proto zajímám hodně. Proto mne jako zákonodárce zaujal názor, který v těchto dnech zveřejnila advokátka...

Více se dočtete zde
25. 5.

Současná kritická situace na poli financování českého sportu vedla náš senátní Podvýbor pro sport ke svolání mimořádné schůze, na kterou byli přizváni zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podvýbor se sešel ve středu, 24. května v podvečer, a k překvapení i potěše přítomných na něj dorazila i sama ministryně školství, Kateřina Valachová,...

Více se dočtete zde
24. 5.

Ivošova Tvář 2017 soutěž o nejkrásnější dívku a ženu facebooku senátora Ivo Valenty  Pravidla soutěže: 1.    Do soutěže se může přihlásit každá reálná dívka a žena, která má profil na facebooku a zároveň je fanouškem facebokové stránku senátora Ivo Valenty (www.facebook.com/valentaivo) – dále jen „soutěžící“ a „profil IV“. 2.    Do...

Více se dočtete zde
23. 5.

Podle mne není správné, aby prezidentskou milost dostal člověk, který byl pravomocně odsouzen za dvojnásobnou vraždu. A to ani v případě, že jde o tak kontroverzní případ, jako je příběh Jiřího Kajínka, který dlouhé roky vyvolává mnoho rozporuplných reakcí. Nemůžu se zbavit dojmu, že v tomto případě jde spíše o prapodivnou hru s veřejným míněním a zastírací...

Více se dočtete zde
19. 5.

Andrej Babiš se podle mne snaží podvést obce. Slibuje jim ministerstvo, která však nemůže být nikdy jejich. Proč? Každé ministerstvo je logicky součást vlády, a každá vláda je politická. Samospráva proto na žádné ministerstvo nemůže mít nikdy jakýkoli přímý vliv. Slibovat obcím jejich údajně vlastní ministerstvo tzv. veřejných financí, kam by chodily prosit ve frontě o peníze,...

Více se dočtete zde
16. 5.

Náš společný tlak na ministerstvo financí se vyplatil. Finanční správa totiž oznámila, že ustupuje a mění metodiku, která upravuje povinnosti venkovských spolků v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. Nově budou muset EET používat pouze ty spolky, které ročně překročí 300 tisíc Kč, a to např. za prodej občerstvení na hodech či fašanku nebo za prodej piva a klobásky během fotbalových utkání....

Více se dočtete zde
6. 5.

Andrej Babiš neměl být ve vládě již dávno! Opakovaně byl usvědčen, že zneužívá své vládní postavení ve svůj osobní prospěch a jeho střet zájmů zcela deformuje základní demokratické principy v naší zemi. Prosazoval pouze ty zákony, které mu přímo nebo napřímo nahrávaly. Prosadil kontrolní hlášení, aby měl všechny dodavatelsko-odběratelské vztahy jako na...

Více se dočtete zde
7. 2.

Proč UZSVM tají, co plánuje s věznicí?

Bývalá věznice v Uherském Hradišti přechází pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proto jsem požádal o schůzku s jeho generální ředitelkou. Poslala mne však do háje! Proč? Co tají UZSVM? Více v mém blogu zde.

7. 2.

V posledních době jsem byl upozorněn několika rodiči a lidmi z mého senátního obvodu na to, že se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo nepovolovat vznik nových soukromých základních škol. Podle dosavadních informací má jít dokonce o systémové opatření ministerstva, nikoliv pouze rozhodnutí v konkrétních případech jednotlivých žadatelů. Takový postup...

Více se dočtete zde
6. 2.

Dopady kontrol dotačních titulů ze strany ministerstva financí na hospodaření obcí a měst jsou fatální. Obce a města se dostávají do dlouhodobé ekonomické nejistoty, je na ně činěn nátlak, aby dotace nebo jejich část vraceli, a je jim vyhrožováno dalšímu sankcemi v podobě penále. Novinkou je tzv. korekce dotace, kdy část dotace není nakonec vůbec vyplacena, a obec či město by se o ni musela soudit.  Obcím a...

Více se dočtete zde
5. 2.

Tak jsem dostal dopis. Vysoký státní úředník mne poslal do háje! Navíc odmítl mojí žádost o osobní jednání. A to jsem nechtěl nic víc, než projednat aktuální kroky státu ve věci rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti. Přiznám se, že vlastně nevím, co si mám o tom myslet. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM), který...

Více se dočtete zde
24. 1.

Pamlsková vyhláška? Navrhnu její zrušení!

Již vloni jsem v Senátu mluvil o tom, že pamlsková vyhláška je nesmyls. Teď se ukazuje, že jsem měl pravdu. Navrhnu proto její zrušení. Více si můžete přečíst zde.

24. 1.

Musím přiznat, že nový pojem, používaný v politických i mediálních kruzích „tzv. pamlsková vyhláška“ mne naprosto dostal. Pochopitelně ne v pozitivním směru. Začnu už tím, že pod pojmem „pamlsek“ si představím například odměnu pro psa za to, že splnil povel, ale rozhodně ne svačinu pro dítě. Ale nechme slovíčkaření stranou. Většina veřejnosti jistě podstatu této vyhlášky,...

Více se dočtete zde
20. 1.

10 milionů pro sport ve Zlínském kraji

Na zasedání krajského zastupitelstva jsme schvalovali rozpočet kraje. Navrhl jsem, aby sportovci dostali o 10 mil. Kč navíc. Na úkor rezervy kraje. Více se dočtete zde

20. 1.

Regulace, daně, dotace to mají být pilíře státu? Jak jinak si vysvětlit situaci, která se v posledních létech řeší jako priorita státu. Nezpochybňuji, že z daní je financován stát. Nezpochybňuji, že daně jsou stavebním kamenem státního rozpočtu. Zamýšlím se a dávám otázku do pléna. Je skutečně nutná vysoká daň, ať již ze zisku, právnických, fyzických osob,...

Více se dočtete zde
14. 1.

Vinařský zákon potřebuje vylepšit

Nemůžu se smířit s předkládanou podobou vinařského zákona. Navrhuji proto několik změn, které může tento špatný zákon aspoň trochu vylepšit. Více si můžete přečíst zde

13. 1.

Ivo Valenta si chce posvítit na rádoby "neziskovky" a zpřísnit jejich financování z veřejných rozpočtů nebo zahraničních kont. Některé neziskové organizace, které jsou ze zahraniční přímo nebo nepřímo financovány Georgem Sorosem a jemu podobnými, cíleně podkopávají demokratické principy v mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje. Pod pláštěm prosazování...

Více se dočtete zde
4. 1.

Dnes budeme na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v Senátu projednávat novelu protikuřáckého zákona. Tento paskvil rozhodně nepodpořím. Jedná se o další zbytečný a nepřiměřeně tvrdý zásah do soukromého vlastnictví a svobody podnikání. Proto dnes předložím vlastní pozměňovací návrhy. Předně jsem totiž přesvědčen, že stát nemá...

Více se dočtete zde
28. 12.

MF věší spolkům bulíky na nos!

Jak je to doopravdy s povinností spolků vést elektronickou evidenci tržeb si můžete přečíst zde

28. 12.

V posledních dnech se mne často ptáte, jestli EET musí používat také spolky, které pořádají např. taneční zábavu nebo prodávají pivo na místním fotbalovém derby. Podpořil jsem totiž starosty ze Slovácka, kteří před Vánocemi odeslali na ministerstvo financí otevřený dopis, ve kterém se dožadují závazného a jasného stanoviska, jak se mají právě spolky vypořádat...

Více se dočtete zde
20. 12.

Senátor Ivo Valenta chtěl pro mládežnický sport o 10 milionů korun více. V pondělí proto navrhl na zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, aby se v příštím roce navýšily krajské dotace právě o tuto částku a hejtmanství se zavázalo, že na sportování dětí a mládeže v příštím roce pošle navíc 26 milionů korun. „Podporu mládežnického...

Více se dočtete zde
20. 12.

Senátor Ivo Valenta vyzval vedení Zlínského kraje, aby na každém zasedání zastupitelstva rada předkládala komplexní zprávu o tom, jak se připravují rozvojové investice v jednotlivých krajských nemocnicích. „Pokládám za velmi důležité, aby se Zastupitelstvo Zlínského kraje pravidelně věnovalo situaci v krajském zdravotnictví. Nesmíme strkat hlavu do písku a tvářit se,...

Více se dočtete zde
15. 12.

Projev senátora Ivo Valenty během projednávání senátního návrhu zákona na zrušení zákona o EET dne 14.12.2016. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych Vám představil senátní návrh zákona, kterým navrhujeme zrušit zákon o EET. V několika základních bodech bych chtěl alespoň stručně zrekapitulovat důvody, proč je podle mne nezbytné...

Více se dočtete zde
14. 12.

Projev slováckého senátor Ivo Valenty k novele vinařského zákona během pléna Senátu dne 14. prosince 2016 Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde ještě nad rámec své zpravodajské zprávy uvedl za sebe několik poznámek týkajících se hlavních problematických bodů předložené...

Více se dočtete zde
14. 12.

Dám vám hádanku. Nebyli zvoleni ve volbách, přesto mluví jménem občanů. Nepracují pro naše zájmy, přesto je platíme z našich daní…  O kom mluvím? O aktivistech. Devadesátá léta pro ně znamenaly „boom“ a málokdo by si v té době myslel, že skupinky křiklounů a podivínů, čítající pouhou desítku osob, mohou takovým způsobem škodit. Třeba zabrzdit a prodražit...

Více se dočtete zde
10. 12.

Malostranská výzva proti OSA

Kontroverzní chování kolektivních správců autoských děl si prostě již nenecháme líbit. Proto jsem zorganizoval pracovní setkání těch, kterým není lhostejné chování OSA a dalších organizací. Závěry jsme formulovali do Vánoční malostranské výzvy - text zde.

10. 12.

Závěry pracovního jednání na téma regulace kolektivních správců autorských děl Účastníci pracovního jednání na téma regulace kolektivních správců autorských děl, které se uskutečnilo z iniciativy senátora Ivo Valenty v Praze dne 8. prosince 2016, se shodli na nezbytnosti a naléhavosti reformy systému dohledu, kontroly a regulace kolektivních správců autorských práv. Vyzývají...

Více se dočtete zde
27. 11.

Vážený pane ministře,  rád bych Vás požádal o okamžitý zásah Ministerstva vnitra ČR v obci Podolí u Uherského Hradiště. Situace v obci je velmi nepřehledná, a to, co je podstatné a ohrožující občany obce, je skutečnost, že obec je paralyzována a nevykonává své základní funkce dle zákona o obcích, úřad je občanům nedostupný, a obec nerealizuje ani své základní...

Více se dočtete zde
24. 11.

Ministr Babiš totiž na poslední chvíli přišel s návrhy změn, které by z povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb vyvléklo živnostníky do obratu 250 tisíc korun a e-shopy. Premiér Sobotka ho podle mého soudu správně poslal s takovými nápady do háje, protože nebyl schopen již dále přihlížet k tomu, jak se ze zákona, který měl být výkladní skříní této vlády,...

Více se dočtete zde
24. 11.

Místo dalších výjimek a úprav však navrhují přímo zrušení EET. Ve středu 30. listopadu tak v Senátu představí vlastní návrh zákona, jehož přijetím by došlo ke kompletnímu zrušení zákona o EET. „Všechny pokusy přimět vládu k tomu, aby používala zdravý rozum a aby EET například alespoň odložila, selhaly. Proto nezbývá nic jiného, než navrhnout...

Více se dočtete zde
8. 11.

Mám pro naši vládu senzační nápad. Měla by co nejdříve zavést registr dotací. Ten by online shromažďoval informace o všech poskytnutých dotacích z veřejných rozpočtů, které by byly následně zdarma a přehledně zveřejněny na webových stránkách například ministerstva financí. Každý občan naší země by tak mohl nahlédnout pod pokličku obrovských dotačních penězovodů, které...

Více se dočtete zde
3. 11.

Ve středu se senátor Ivo Valenta stal oficiálně také zastupitelem Zlínského kraje. Přestože bude společně s dalšími kandidáty za Svobodné a Soukromníky sedět v opozičních lavicích, neobává se, že by mu to bránilo v tom, aby pomáhal regionu. Senátor Ivo Valenta přitom nemá malé cíle. Chce pohlídat například to, aby v příštím roce odstartovala v Uherskohradišťské...

Více se dočtete zde
1. 11.

S počátkem listopadu vstoupí v účinnost další z byrokratických nesmyslů, proti kterému jsme v Senátu s pravicovými kolegy bojovali. Daň z nabytí nemovitosti bude povinně platit její nabyvatel a nebude tak již možná vzájemná dohoda obou stran, která alespoň dávala této zbytečné dani nějakou volnost a možnost férové domluvy. Jsem přesvědčen, že místo toho, abychom například mladé rodiny...

Více se dočtete zde
21. 10.

Je tu další zákon, který bohužel nelze vnímat jinak než jako další ústupek byrokratismu a moci státu na úkor lidské svobody a základních lidských práv. Mám na mysli klíčovou změnu, kterou přinesl dnes senátem schválený návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Jde o pravomoc úředníků vstoupit do našich obydlí za účelem kontroly toho, čím topíme. Vím...

Více se dočtete zde
19. 10.

Ministerstvo financí údajně pracuje na novém modelu zdanění pro živnostníky. Podle ministerských úředníků prý platí malé daně a často se jejich placení vyhýbají „daňovou optimalizací“. Proto uvažuje o zavedení paušální daně, kterou by živnostník platil předem a její výše by nebyla závislá na dosažených výnosech a nákladech. V podstatě by...

Více se dočtete zde
13. 10.

Reakce senátora Ivo Valenty na koaliční vyjednávání ve Zlínském kraji Tak jsem se právě z médií dozvěděl, že Zlínský kraj povede koalice složená z KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS. Pravda, jde o očekávaný scénář a je jen škoda, že Jiří Čunek neakceptoval možnost sestavit krajskou radu ze stran, jejichž lídři získali ve volbách nejvíce preferenčních hlasů. Místo toho dal...

Více se dočtete zde
5. 10.

Definitivně bydlím ve Zlíně!

Často se mne ptáte, proč je na hlasovacím lístku u mého jména uvedeno Monte – Carlo, když je známo, že jsem se přestěhoval zpět na Moravu. Pokládám proto za důležité, abych se s odpovědí podělil veřejně. Více se dočtete zde

5. 10.

Často se mne ptáte, proč je na hlasovacím lístku u mého jména uvedeno Monte – Carlo, když je známo, že jsem se přestěhoval zpět na Moravu. Pokládám proto za důležité, abych se s odpovědí podělil veřejně. V první řadě bych rád všechny ubezpečil, že od 2. září 2016 mám skutečně trvalé bydliště ve Zlíně. A to definitivně a natrvalo. Nepřestěhoval jsem se kvůli politice, ale protože se chci vrátit...

Více se dočtete zde
30. 9.

Počínaje sobotou 1. října 2016 vstoupí v platnost novela přestupkového zákona, která mj. zpřísňuje pravidla pro zkracování zákonem vymezené doby nočního klidu. Tato změna vyvolala velkou vlnu kritiky zejména proto, že oklešťuje obce v jejich svobodě a hlavně flexibilitě rozhodování o výjimečných situacích, kdy může být noční klid narušen. A přestože Ministerstvo vnitra, které je autorem...

Více se dočtete zde
26. 9.

Založili jsme Akademii samospráv

Akademie samospráv bude pomáhat a vzdělávat starosty a společně s nimi napíše nový zákon o obcích. Více zde

26. 9.

V rodišti Jana Ámose Komenského byl odstartován celorepublikový odborný projekt Akademie samospráv, který společně představili senátor Ivo Valenta a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Starostové především malých obcí a měst nemají ani zdaleka na růžích ustláno. V posledních letech na ně stát, ale i kraj, přenášejí nové a nové povinnosti. Jsou zasypáni zbytečnou...

Více se dočtete zde
25. 9.

Vyzývám všechny politiky, aby udělali maximum pro udržení tradiční výroby civilních letadel v Kunovicích! Nemůžeme dopustit, aby se více než tisícovka lidí Zlínského kraje ocitla bez peněz a bez práce! Už nyní nám z kraje mizí téměř stejný počet lidí ročně, a to často právě proto, že nemohou najít adekvátní a dobře placené zaměstnání. Našim společným...

Více se dočtete zde
19. 9.

Kontroverzní změnou, která na sebe strhává největší pozornost, je nastavení volných pravidel pro muslimské pohřby. Stát v době uprchlické krize, která bezprostředně ohrožuje tradiční kulturní, ale i společenské evropské hodnoty, skáče „na lep“ muslimské lobby, a snaží se prosadit muslimům do zákona nehoráznou výjimku z dosud platných pravidel. Návrh zákona o pohřebnictví...

Více se dočtete zde
6. 9.

Zlínský kraj poctí dvoudenní návštěvou velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR. Její excelence Ma Keqing do regionu přijede na základě pozvání senátora Ivo Valenty, a to spolu se svým manželem a dalším doprovodem.   „Spolupráci s Čínou vnímám pro Českou republiku, ale také její jednotlivé regiony, jako klíčovou. A to nejen v oblasti obchodní a podnikatelské,...

Více se dočtete zde
6. 9.

Šlágrování ve Zlínském kraji

Zvu vás na setkání u nejoblíbenějších interpretů z televize. Všechny podrobnosti, termíny a místa konání najdete zde http://zlinsky.spolecne2016.cz/slagrovani/

5. 9.

V pátek jsem formálně dotáhl své stěhování zpět na Moravu, když jsem se přihlásil k trvalému pobytu a ve Zlíně požádal o vystavení nového občanského průkazu. Po 18 letech jsem se rozhodl, že se natrvalo usadím ve Zlínském kraji. A nejen já, ale celé moje rodina, která se stejně jako já v příštích dnech přihlásí k trvalému pobytu ve Zlíně. Odešel jsem...

Více se dočtete zde
31. 8.

S velkým zájmem jsem po avizovaném navýšení sazebníku Ochranného svazu autorského (zvýšení poplatků za užití hudebních děl o 50 %) a zveřejněném záměru vybírat poplatky dokonce za nově prodané mobilní telefony zhlédl nedávný pořad 90` na ČT 24, jehož tématem byl právě tento naprosto nehorázný krok a hlavními hosty zástupci OSA – hudebník a...

Více se dočtete zde
31. 8.

Ministr financí Andrej Babiš destabilizuje podnikatelské prostředí v České republice. Jeho neustálé změny názorů, které se však přímo odráží v exekutivních rozhodnutích ministerstva financí nebo dokonce i celé vlády, vedou k tomu, že podnikatelé nejsou schopni plánovat, racionálně investovat a bohužel se z nich stávají nedobrovolní lokajové ministrových rozmarů. Třešničkou...

Více se dočtete zde
26. 8.

Ministerstvo financí předložilo zákon, kterým chce podle svých slov bojovat proti daňovým únikům a zamezit občanům, aby své příjmy nezatajovali. Určitě by to byl ušlechtilý plán, kdyby k tomu skutečně vedl. Návrh zákona dává finanční správě další nové pravomoci, kterými začnou správci daně po celé republice plíživým způsobem šikanovat úspěšné...

Více se dočtete zde
25. 8.

 Projev na 27. schůzi Senátu dne 25. 8. 2016 Takže děkuji ještě jednou za slovo. Paní předsedající, kolegové, kolegyně. Rád bych jednoznačně podpořil projednávaný senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích kolegy Zdeňka Škromacha a dalších. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty, podpořit další rozvoj cykloturistiky v naší...

Více se dočtete zde
17. 8.

 Vystoupeni na senátním Výboru pro územní rozvoj Vážený pane předsedo, milí kolegové,  rád bych jednoznačně podpořil projednávaný senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích kolegy Zdeňka Škromacha. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné liberalizovat pravidla pro cyklisty, podpořit další rozvoj cykloturistiky v naší zemi a zároveň tak pomoci...

Více se dočtete zde
13. 8.

Jsem naprosto znechucený. Jak jsem se dozvěděl z médií, turecký ústavní soud zrušil zákon, trestající sex s dětmi mladšími 15 let. Jde opravdu o skandální krok, který vrací tuto zemi zpět do područí islámského práva a zcela ji vyčleňuje z civilizovaného světa.   Nedokáži si představit, že se i po tomto kroku budeme na Turecko i nadále dívat jako na rovnocenného partnera,...

Více se dočtete zde
12. 8.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo hlas muslimů a v novele zákona o pohřebnictví, která brzy zamíří na vládu a zatím je v připomínkovém řízení, jim umožní pohřbívat do země bez rakve. Přijde mi to vskutku úsměvné, zvlášť panuje-li v současné společnosti všeobecná obava z nebezpeční, které radikální islám představuje. Stát v době uprchlické...

Více se dočtete zde
11. 8.

OSA oznámila, že příští rok dramaticky navýší autorské poplatky. Některé by se měly zvýšit dokonce až o 50 %. Jde o další důkaz toho, že tento nezávislý spolek, který však ročně vybere na základě zákona téměř jednu miliardu korun, potřebuje urychleně zkrotit. Není totiž možné, aby o penězích, které povinně platí nejen pořadatelé koncertů, ale také obce a další...

Více se dočtete zde
5. 8.

Letos jsem trávil dovolenou se svou rodinou v Chorvatsku, které se pro českého ministra financí stalo tolik vychvalovaným vzorem pro zavedení tohoto "šmírovacího" systému na všechny drobné podnikatele. Na vlastní kůži jsem tak zjistil, co se stane ve chvíli, když celý tento online systém vypadne. Chtěl jsem dětem koupit v místním obchůdku jenom jednu malou cukrovinku. A místo rychlého odbavení...

Více se dočtete zde
4. 8.

Ministerstvo financí se chlubí rekordním přebytkem státní kasy, který má být ke konci roku 70 miliard korun. Jak toho dosáhl? Andrej Babiš tvrdí, že stát lépe vybírá daně, ekonomičtí experti ale jeho závěry mírní. Co to znamená? Stát mohl vybrat více daní i díky zvýšené daňové zátěži, k tomu méně investoval a přebytek má navíc...

Více se dočtete zde
2. 8.

Krajské a senátní volby nás sice čekají až za více jak dva měsíce, avšak někteří ministři naší vlády nelení a hon na voliče spustili již nyní. Jinak se asi ani nedá nazvat mediální kampaň ministra zemědělství Jurečky. Ten se chlubí, kolik že již rozdal zemědělcům dotací a finančních podpor za poslední roky.   Bohužel to zásadní v jeho výstupech chybí,...

Více se dočtete zde
29. 7.

Vláda se na své poslední schůzi zabývala návrhy ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Dienstbiera na řešení problémů, souvisejících s bydlením sociálně vyloučených obyvatel. Do této kategorie, jak známo, spadá krom jiného také problém zneužívání sociálních dávek, vyplácených na bydlení osob, které...

Více se dočtete zde
24. 7.

Jedním z hlavních bodů jednání srpnového senátního pléna byl zcela nový zákon o evidenci bankovních účtů z dílny ministra financí Andreje Babiše. Zákon, který lze bez okolků označit za další normu posilující pomyslného Velkého bratra. Ten je pod současnou vládou velmi při chuti a snaží se ke své expanzi zneužít hysterické atmosféry honu na nepoctivce...

Více se dočtete zde
21. 7.

Ivo Valenta splnil svůj další slib a připravil novelu autorského zákona. Ochranný svaz autorský (OSA) vybere ročně na autorských odměnách téměř jednu miliardu korun. Přestože jsou tyto poplatky vybírány ze zákona, nejsou podle senátora Ivo Valenty pod dostatečnou kontrolou. O jejich výši, způsobu vybírání i dělení mezi autory totiž rozhoduje několik málo lidí, kteří sedí v orgánech...

Více se dočtete zde
21. 7.

Obyvatelé Zlínského kraje jsou v oblasti zdravotní péče dlouhodobě diskriminováni! Na rozdíl od okolních krajů chybí ve Zlíně nejen nemocnice, na jejímž financování by se po vzoru fakultní nemocnice podílel stát, ale teď dokonce vláda smetla ze stolu i to, aby měl Zlínský kraj alespoň vlastní leteckou záchrannou službu. Přitom krajští záchranáři potřebovali jen za loňský...

Více se dočtete zde
19. 7.

Přiznám se, že mne vývoj poslední událostí v Turecku vlastně ani nepřekvapuje. Dlouhodobě totiž říkám, že Turecko je zemí, která snad i díky svým historickým kořenům nemůže být důvěryhodným partnerem zemí starého kontinentu. Nepovedený nebo možná jen uměle sehraný vojenský puč a především události, které nastaly po jeho potlačení, jsou podle mne toho jen dalším...

Více se dočtete zde
14. 7.

Senát se na svém červencovém plénu zabýval novelizací zákonné úpravy daně z nabytí nemovitosti. Klíčovou změnou obsaženou v novele je pevné stanovení plátce této daně, kterým má být nově vždy nabyvatel vlastnických práv. Dochází tak ke změně, která byla před lety Senátem odmítnuta a která je velmi diskutabilní. Spor o to, kdo má být plátcem...

Více se dočtete zde
13. 7.

Zástupci oblasti sociální a zdravotní z celého Zlínského kraje se v úterý v podvečer sešli v uherskohradišťské Redutě. Získali zde totiž darovací smlouvy pro financování jejich projektů. „O zdravotní a sociální grant byl také letos velký zájem – do sídla Nadace SYNOT dorazila více, než stovka žádostí o finanční podporu. Nadace podpořila drtivou většinu...

Více se dočtete zde
7. 7.

Téměř 600 školáků z 15 škol Zlínského kraje zakončilo školní rok výletem na Slovensko. Senátor a zakladatel Nadace SYNOT, Ivo Valenta, totiž prostřednictvím nadace během měsíce června zorganizoval pro děti celkem 15 jednodenních zájezdů. Děti si spolu s pedagogy prohlédly Trenčianský hrad a navštívily koupaliště Zelená žaba v Trenčianských Teplicích. K tomu je čekal pestrý doprovodný...

Více se dočtete zde
7. 7.

EET v podání vlády chaosu Médii koncem minulého týdne proběhla téměř na okraji většího zájmu informace o tom, že ministr financí Andrej Babiš zvažuje opět (pokolikáté již ?) odklad spuštění projektu elektronické evidence tržeb (EET). Patřím k dlouhodobým kritikům tohoto systému, neboť se domnívám, že jeho dopady na podnikatelské prostředí v naší zemi budou drastické...

Více se dočtete zde
30. 6.

Ivo Valenta se stěhuje a bude kandidovat na hejtmana

Senátor, podnikatel a známý donátor Ivo Valenta se stěhuje do Zlínského kraje. Po 18 letech opouští Monako a natrvalo začne žít na Moravě. Jak již dříve avizoval, v tomto případě zároveň zvedne „hozenou rukavici“ a stane se lídrem společné kandidátky Svobodných a Soukromníků (SaS) v podzimních volbách do zastupitelstva Zlínského kraje. Podle posledních průzkumů by koalici SaS volilo 11,7 procent obyvatel kraje. Strmý růst volebních preferencí tak naznačuje, že Ivo Valenta vstupuje do napínavého boje o post hejtmana Zlínského kraje.Více zde: http://goo.gl/9s9VFX

30. 6.

Senátor, podnikatel a známý donátor Ivo Valenta se stěhuje do Zlínského kraje. Po 18 letech opouští Monako a natrvalo začne žít na Moravě. Jak již dříve avizoval, v tomto případě zároveň zvedne „hozenou rukavici“ a stane se lídrem společné kandidátky Svobodných a Soukromníků (SaS) v podzimních volbách do zastupitelstva Zlínského kraje. Podle posledních průzkumů by koalici SaS volilo...

Více se dočtete zde
30. 6.

Vláda tento týden schválila novou Koncepce sportovní politiky ČR pro roky 2016 až 2025. Jako hlavní cíl si paní ministryně školství vytyčila zlepšení podmínek pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu pro společnost i jednotlivce. Tento úkol musím jednoznačně podpořit a paní ministryni pochválit. Vždyť poslední koncepce sportu je již více jak 5 let stará a od té...

Více se dočtete zde
26. 6.

Zaujala mě informace, že vláda v tomto týdnu projednala materiál s názvem, ve kterém stanovuje dotační programy, prostřednictvím kterých jednotlivá ministerstva rozdělují peníze neziskovkám všeho druhu na jejich aktivity. Při bližším seznámení s tímto dokumentem se lze dočíst poměrně zajímavých čísel. Předně mnohé asi překvapí, že ze státního rozpočtu bylo neziskovému...

Více se dočtete zde
24. 6.

Evropská unie vznikala na myšlenkách svobody, kdy její protagonisté chtěli zajistit volný trh a volný pohyb osob. Začala však zanikat v okamžiku, kdy se tato svoboda začala měnit v nesmyslné regulace. Prvními byly kvóty na mléko, následovala dlouhá série „dobroserských“ nařízení, pokračovalo to bruselskou nadvládou a vše vyvrcholilo kvótami na uprchlíky nebo třeba nápady typu,...

Více se dočtete zde
16. 6.

Skupina 25 senátorů navrhuje u Ústavního soudu zrušení povinnosti bezplatně poskytovat potraviny charitativním a humanitárním organizacím. Tuto povinnost zavedla novela zákona o potravinách pro potravinářské podnikatele, kteří provozují ochody s prodejní plochu větší než 400 metrů čtverečních pro potraviny, které jsou ještě bezpečné, ale již nesplňují podmínky pro prodej v obchodě....

Více se dočtete zde
15. 6.

Proslov senátora Ivo Valenty během pléna Senátu dne 15. června 2016 Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já mám trošku opačné názory než mí předřečníci, proto s velkou nelibostí sleduji hon na legální držitele zbraní, který se v našem evropském prostoru v posledních měsících rozběhl a který paradoxně zaštiťuje ochranu bezpečnosti obyvatel, ačkoliv tuto...

Více se dočtete zde
6. 6.

Je to dobrá zpráva. Pražští úředníci se konečně rozhýbali a začali řešit osud bývalé uherskohradišťské věznice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových totiž rozeslal všem zainteresovaným subjektům návrh memoranda o budoucím využití tohoto historicky významného objektu, který je však zároveň také obrovskou pihou na kráse Uherského...

Více se dočtete zde
3. 6.

Ministerstvo financí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení jednu z prováděcích vyhlášek k zákonu o elektronické evidenci tržeb, a sice vyhlášku o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Tyto dva kódy by zjednodušeně řečeno měly spolu s tzv. fiskálním identifikačním kódem zajistit dohledatelnost a nezaměnitelnost jednotlivých...

Více se dočtete zde
27. 5.

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, patřím mezi dlouhodobé veřejné kritiky regulace prodejní doby, a proto asi nikoho nepřekvapí, když také zde připojím několik kritických poznámek na adresu předloženého návrhu zákona, který právě projednáváme. Předně mě zaráží, že z projednávání této normy...

Více se dočtete zde
24. 5.

Téma inkluze ve školství rezonuje naším veřejným prostorem již drahnou dobu. Spuštění tohoto v našem školství, v jeho finančně podlomeném rámci a v našich podmínkách riskantního experimentu je již takříkajíc za rohem a zdá se, že nikdo stále nemá ponětí o tom, co vlastně tato možná dobře míněná, ale v praxi těžko proveditelná idea přinese.  Ačkoliv nepatřím...

Více se dočtete zde
21. 4.

V Senátu jsme se v tomto týdnu zabývali poměrně podrobně novelou školského zákona. Tedy normou, která má pomoci českému školství k tomu, aby naše děti byly lépe připraveny na svůj budoucí život. Zákon, který má vylepšit jistě velmi složitý systém, na který však my rodiče spoléháme, a věříme, že zajistí, aby naše děti nabily ty nejlepší předpoklady...

Více se dočtete zde
15. 4.

Poslanecká sněmovna dnes velmi pravděpodobně schválí návrh zákona o regulaci prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě. Tato legislativní předloha, jejímž předkladatelem a iniciátorem je kolega senátor František Bublan by měla mít za následek uzavření velkých obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečných o sedmi vybraných státních svátcích. Přinesla by tak další nepřirozený...

Více se dočtete zde
5. 4.

Tento týden má Senát na programu projednávání návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento zcela nový návrh zákona přináší podle Ministerstva pro místní rozvoj zjednodušení pro všechny, kteří se jim budou řídit. Podíváme-li se však na právní normu zblízka, zjistíme, že tento jednodušší zákon...

Více se dočtete zde
29. 3.

Nadační granty pro spolky ze Zlínského kraje

Nadace SYNOT rozjíždí i v letošním roce své tradiční grantové programy. Navíc opět navýšila celkový objem peněz, které rozdá stovkám neziskových organizací z celého Zlínského kraje. Nadace vyčlenila pro 5 podporovaných oblastí celkem 7 milionů Kč. Další miliony nadace rozdá na přímou pomoc dlouhodobě podporovaných subjektů a akcí. Více zde

Pokyny pro žadatele a formuláře jsou k dispozici na webu nadace.

29. 3.

Nadace SYNOT rozjíždí i v letošním roce své tradiční grantové programy. Navíc opět navýšila celkový objem peněz, které rozdá stovkám neziskových organizací z celého Zlínského kraje. Nadace vyčlenila pro 5 podporovaných oblastí celkem 7 milionů Kč. Další miliony nadace rozdá na přímou pomoc dlouhodobě podporovaných subjektů a akcí. „Zlínskému...

Více se dočtete zde
10. 3.

Svět se zbláznil a úcta k právům jednotlivců i firem padla za poslední dva roky vlády Andreje Babiše doslova na samé dno. Za jeden z nejzřetelnějších příkladů arogance státní moci, který se „vysmívá“ právu na svobodu podnikání do obličeje snad každému poctivému živnostníkovi, považuji urputnou snahu vlády o zavedení elektronizace tržeb. Příští týden...

Více se dočtete zde
2. 3.

Ve středu jsme během plenárního zasedání Senátu slyšeli slova pana premiéra Bohuslava Sobotky o tom, jak se Evropská unie snaží efektivně bojovat proti největší uprchlické krizi novodobých dějin. Já jsem však zcela opačného názoru a jsem přesvědčen o tom, že v tomto projektu Evropské elity zcela selhaly. Abych byl však férový, musím naopak přiznat, že postoj, který během jednání...

Více se dočtete zde
1. 3.

Pozorně sleduji veřejnou debatu kolem novely zákona o střetu zájmů, která rezonuje veřejným prostorem v posledních dnech, a velmi mě dnes zaujala vyjádření některých vládních představitelů, kteří mě v souvislosti s touto novelou srovnávali s ministrem financí Andrejem Babišem. Přiznám se, že mě na jednu stranu mile překvapilo, jak velkou pozornost mé osobě dopřávají špičky české vlády. Na druhou stranu...

Více se dočtete zde
18. 2.

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty pokračuje v konzultačních hodinách, které jsou zaměřeny na čerpání dotací. Tentokrát se jedná o dotace, které druhým kolem vyhlásilo Ministerstvo zemědělství z programu Podpora rozvoje venkova. Dotační specialisté poradí firmám či jednotlivým podnikatelům s vyřízením jejich dotačních žádostí pochopitelně...

Více se dočtete zde
18. 2.

Dotace pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo druhé kolo dotací z programu Podpora rozvoje venkova. Proto ve své regionální kanceláři pokračuji v bezplatném poradenství pro všechny zemědělce ze Slovácka, kteří by se chtěli o tyto dotace ucházet. Více zde. Můžete již teď kontaktovat moji kancelář na e-mailu kancelar.slovacko@ivalenta.cz nebo na 737 277 102.

15. 2.

Poté, co jsme začátkem ledna schválili v Senátu návrh novely autorského zákona, jejímž cílem je zcela jednoznačně osvobodit producenty a pořadatele, folklórní spolky, festivaly atp., od placení autorských poplatků a souvisejících administrativních povinností v případech produkce písniček, které nemají autora a jsou ryzím lidovým výtvorem, je míč na straně vlády a Poslanecké...

Více se dočtete zde
9. 2.

Již tuto středu Poslanecká sněmovna velmi pravděpodobně schválí jeden ve vztahu k podnikatelům a živnostníkům z nejperverznějších vládních legislativních návrhů – zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Po povinném kontrolním hlášení DPH, jehož přitěžující důsledky a nadbytečné výdaje na soukromý sektor doléhají právě v těchto dnech, a po mnoha jiných zákeřných...

Více se dočtete zde
4. 2.

Volit Svobodné a Soukromníky má smysl!

Volit koalici Svobodných a Soukromníků má smysl! Podle dnes zveřejněného lednového průzkumu volebních preferencí politických stran před letošními krajskými volbami by získala tato nová koalice ve Zlínském kraji 6,6 %. Poprvé by tak překročila magickou hranici pěti procent, která je rozhodující pro zisk mandátů v krajském zastupitelstvu. Vedle Svobodných a Soukromníků by usedli do Baťova mrakodrapu ještě politici KDU-ČSL, ANO, ČSSD a KSČM. Žádná z dalších politických stran by se již do krajského zastupitelstva neprobojovala.

4. 2.

Volit koalici Svobodných a Soukromníků má smysl! Podle dnes zveřejněného lednového průzkumu volebních preferencí politických stran před letošními krajskými volbami by získala tato nová koalice ve Zlínském kraji 6,6 %. Poprvé by tak překročila magickou hranici pěti procent, která je rozhodující pro zisk mandátů v krajském zastupitelstvu. Vedle Svobodných a Soukromníků by usedli do Baťova...

Více se dočtete zde
3. 2.

Podpořím slovácké vinaře a majitele vinoték

Na konferenci, kterou jsem uspořádal v Uherském Hradišti společně s Asociací soukromého zemědělství, zaznělo jasně, že slováčtí vinaři mají mnoho zásadních připomínek k novému návrhu vinařského zákona. Jsem připraven za tyto přpomínky v Parlamentu tvrdě bojovat. Více se dočtete zde.

3. 2.

V souvislosti s již více než rok trvající uprchlickou krizí se ve veřejném prostoru hovoří zejména o bezpečnostních a ekonomických rizicích, která živelný příliv imigrantů nese, a o tom, jak tato rizika a náklady „spravedlivě rozdělit“ mezi evropské státy. Představitelé „vítacího politického proudu“ hledají nesmyslná řešení např. v podobě kvót a nejvíce...

Více se dočtete zde
2. 2.

Fašankový autobus 2016

V sobotu 6. února 2016 vypravuji FAŠANKOVÝ AUTOBUS, který pod helsem "netradičně za tradicemi" objede fašankové veselí v Komni, Dolním Němči, Strání, Březové a Boršicích u Blatnice. Více se můžete dočíst zde.

1. 2.

Podle mého soudu jen potvrdil to, že je nejvyšší čas, abychom se jako zákonodárci detailně podívali na celý systém kolektivní správy autorských práv a působení tohoto údajně neziskového spolku. Jak jsem byl totiž informován svými voliči, OSA pro letošní rok zásadním způsobem změnila sazebník autorských odměn a minimálně po pořadatelích populárních koncertů...

Více se dočtete zde
30. 1.

V posledních letech se evropská politika doslova zvrhla v regulokracii všeho, na co si jen běžný smrtelník vzpomene. Zavádíme registrace a databáze, sjednocujeme pravidla pro všechno a všechny, zakazujeme používat některé výrobky či názvy potravin. Nevím, k čemu obdobné restrikce povedou a upřímně pochybuji o tom, zda to ví evropská elita, jedno však vím stoprocentně,...

Více se dočtete zde
27. 1.

S určitým časovým odstupem se ke mně dostal text uherskohradišťského zastupitele a předsedy finančního výboru za hnutí ANO s názvem „Bludy senátora Valenty o daních pro obce“, ve kterém autor reagoval na mou kritiku nedávné vládní novely zákona o rozpočtovém určení dání. Vzhledem k tomu, že mě pan Zapletal ve svém článku opakovaně viní ze lži, nemohu jeho vyjádření...

Více se dočtete zde
26. 1.

Vinaři ze Slovácka mají velký problém s novým vinařským zákonem, který před několika dny schválila vláda. Nelíbí se jim nejen způsob, jakým byla na vládu „propašována“ finální podoba návrhu zákona, ale také např. to, jakým způsobem chce ministerstvo zemědělství omezit prodej sudového vína. Podle slováckých vinařů i majitelů vinoték bude schválení...

Více se dočtete zde
24. 1.

Vytvořit atmosféru strachu, rebely označit za grázly a poslušným ovcím rozdat několik drobků. Přesně tak se chovají nejen pasáčci ovcí, ale především ostřílení totalitní diktátoři.A chová se tak i dnešní vládní garnitura, která podlehla své vlastní demagogii a snaží se o mistrnou manipulaci veřejného mínění. Co naplat, má k tomu vytvořeny ty nejlepší...

Více se dočtete zde
22. 1.

Již více než 15 let podporuje prostřednictvím Nadace SYNOT, kterou založil, lidovou kulturu a folklor ve Zlínském kraji. Nyní rozvíjí nový nápad - projekt tzv. Folklorní akademie, jejímž prostřednictvím si může lidové písně, pořekadla i tance osvojit úplně každý. Řeč je o podnikateli a senátorovi Ivo Valentovi. Pohybujete se v mnoha zemích světa - čím si Vás vlastně slovácký folklor tolik získal? Určitě...

Více se dočtete zde
21. 1.

Český stát je chronicky nemocný. Trpí nevyléčitelnou hamižností, sobectvím a pokrytectvím. A obávám se, že nejen ve vztahu ke sportu. Na jedné straně totiž není schopen mnoho let nastavit systematickou státní podporu sportu a na straně druhé mlátí přes prsty všechny soukromé sponzory, kteří přemýšlí víc srdcem než hlavou, když investují desítky milionů korun na podporu...

Více se dočtete zde
14. 1.

Ani v Senátu se nám bohužel nepodařilo zastavit zákon, na který doplatí malí producenti i zákazníci. O to více je důležité se ptát, kdo naopak bude na něm profitovat ... Pokud lze některý ze zákonů označit bez většího váhání za takový, který zcela míjí svůj cíl, pak je to zákon o významné tržní síle, jehož novelizací jsme se zabývali v...

Více se dočtete zde
9. 1.

Na letošním prvním zasedání pléna Senátu jsme se s kolegy zabývali tématem, které se pomalu stává evergreenem parlamentních i veřejných debat, a sice snahou levice o zrušení institutu tzv. karenční doby, tedy třídenní lhůty, po kterou zaměstnancům v pracovní neschopnosti není vyplácena nemocenská dávka.  Od chvíle, kdy bylo toto opatření zavedeno pravicovými...

Více se dočtete zde
8. 1.

Dostalo se mi upozornění, že z uniklých e-mailů předsedy vlády Sobotky a jeho nejbližších spolupracovníků vyplývá, že si poradci pana premiéra zadali zpracování analýzy na mou osobu. Prý jestli mohu a mám potenciál stát se novým „Andrejem Velikým z Koblihova". Škoda, že se raději nestavili na kus řeči, třeba u nás ve vinném sklepě v Uherském Hradišti. Jednoduše bych...

Více se dočtete zde
7. 1.

Senát podpořil lidovou písničku

V Senátu se nám podařilo společně s dalšími kolegy vybojovat, ale folklorní soubory a cimbálové muziky nemuseli platit autorské poplatky za lidové písničky a nemuseli vyplňovat zbytečné formuláře. Více se dočtete zde

7. 1.

Další důležitý krok má za sebou novela autorského zákona, která má osvobodit folkloristy od autorských poplatků i zbytečné administrativy. Senát dnes totiž schválil hlasy 55 senátorů návrh senátora Ivo Valenty, který je prvním krokem k revizi pravidel pro kolektivní ochránce autorských práv. „Začal jsem u nás doma na Slovácku a snažil jsem se vyřešit paradoxní situace,...

Více se dočtete zde
23. 12.

Už dlouhou dobu nahlas říkám, že náš boj proti rozpínajícímu se státu, úřednické šikaně, přehnaným regulacím pro živnostníky i omezování svobody všech aktivních lidí vyvolá útočné reakce hlavních protagonistů vznikající regulokracie. Čekal jsem a stále čekám mnohé. První „akce“ přišla v úterý a to rovnou na...

Více se dočtete zde
20. 12.

Poslanecká sněmovna v tomto týdnu znovu absolvovala širokou debatu o rozpočtovém určení daní (RUD), tedy vzorci, podle kterého se přerozdělují státem vybrané daňové příjmy obcím a krajům. Stalo se tak v rámci projednávání Senátem vráceného vládního návrhu novely zákona o RUD, jehož cílem bylo vrátit podíl krajů na výběru z DPH na úroveň před zavedením...

Více se dočtete zde
18. 12.

Studenti ze Slovácka dostali další šanci na studium v zahraničí. Senátor Ivo Valenta totiž vyhlásil v pořadí již druhé kolo tzv. Studijního fondu, v rámci kterého rozdává svůj senátorský plat právě na podporu talentovaných studentů středních a vysokých škol ze Slovácka. „Je to slib, který jsem dal již během volební kampaně a nehodlám na něm nic měnit....

Více se dočtete zde
10. 12.

Senát se na své poslední schůzi zabýval poměrně kontroverzní a velmi diskutovanou novelou zákona o spotřebních daních. Tento zákon by měl být řešením legislativního vakua, do kterého jsme se dostali v souvislosti s ukončením daňové úlevy pro prodej čistých biopaliv, která skončila v polovině letošního roku a od té doby tedy probíhá fakticky bez opory v zákoně, tedy nedovoleně....

Více se dočtete zde
3. 12.

Turecko rozehrálo proti Západu na můj vkus nechutně pokryteckou hru. Kdyby se pouze snažilo využít ve svůj prospěch současné uprchlické krize, nenadzvedávalo by mne to ze židle tolik, jako fakt, že se chová jako nenasytný Otesánek. Navíc neuvěřitelně ignoruje bobtnající pašeráckou mafii a obchod s bílým masem. A už vůbec nechápu, proč se evropští politici najednou chovají tak, jako kdyby byli slepí, hluší...

Více se dočtete zde
25. 11.

Vláda diskriminuje obce! Nechce jim vrátit podíl na daních, který obětovaly na důchodovou reformu. Dnes jsem v Senátu bojoval za změnu. Jsem přesvědčen o tom, že není férové, aby obce a města měly na rozdíl od krajů doplatit na zrušení II. pilíře důchodové reformy tím, že jim stát nevrátí podíl na DPH, který obce obětovaly od roku 2012 právě ve prospěch financování II. pilíře důchodové...

Více se dočtete zde
23. 11.

2,6 milionů pro děti i nemocné

Podpora školství, zájmových kroužků, zdravotní a sociální oblasti patří k několika základním pilířům Nadace SYNOT, kterou jsem založil již před 15 lety v Uherském Hradišti a která dodnes ročně rozdá několik desítek milionů korun stovkám žadatelů ze Slovácka a Valaška. A v pátek 20.10.2015 rozdala nadace dalších více jak 2,6 milionů korun 175 úspěšným žadatelům ze všech koutů Zlínského kraje. Věřím, že tyto peníze pomůžou nejen dětem s jejich úspěšným vzdělanostním či osobnostním rozvojem, ale také všem, kterým nadělil osud často velmi těžké břímě. Snad budou v pátek rozdané peníze alespoň malou náplastí a pomohou skutečně tam, kde je to nejvíce potřeba. Více zde http://goo.gl/4tyDFm

11. 11.

Ačkoliv se cítím být ovlivněn i rozčarován postojem a názory vysokých představitelů Evropy o uprchlické krizi, jsem přesvědčen, že cílem každé demokratické země by mělo být rozvíjet azylovou politiku a umět poskytnout dočasnou mezinárodní ochranu každému státnímu příslušníkovi třetí země, kterému hrozí pronásledování z náboženských, politických a...

Více se dočtete zde
1. 11.

Přestože je to již týden, co se Senát poměrně důkladně a dlouze zabýval návrhem zákona o registru smluv, nedá mi to, abych se k němu ještě nevrátil, a to zejména s ohledem na mnohé hysterické reakce, jež vyvolaly změny, které v registru smluv Senát navrhl.  Hysterie a emoce ze strany tvůrců a iniciátorů tohoto zákona z řad zástupců “nátlakových neziskových organizací” konec konců provází...

Více se dočtete zde
22. 10.

Senát Parlamentu ČR dnes v prvním čtení schválil návrh novely autorského zákona senátora Ivo Valenty. Návrh má osvobodit od autorských poplatků a s nimi spojené administrativy všechny protagonisty folkloru a lidových písniček. Doposud totiž Ochranný svaz autorský požadoval např. po cimbálových muzikách nebo folklorních souborech, aby předem hlásily plánované hudební produkce,...

Více se dočtete zde
1. 10.

Když jsem kandidoval do Senátu, dostával jsem často otázku, proč to dělám. Říkal jsem, že stát ztloustl a zlenivěl a postavil se proti aktivním lidem, kterým hází klacky pod nohy. A to je potřeba změnit. Stát je tu přece od toho, aby vytvářel kvalitní, stabilní a bezpečné prostředí. A vlastně stejně mohu odpovědět i na případné otázky ohledně mé podpory a pomoci Straně soukromníků ČR. Populisté...

Více se dočtete zde
30. 9.

Uprchlická krize v Evropě se vymkla z rukou. Rozhodnutí Rady ministrů vnitra je toho jasným důkazem a je bláhové se domnívat, že EU bude mít dostatek nástrojů, sil a bariér k tomu, aby dokázala přerozdělit 120 000 uprchlíků podle úředníky navrženého klíče do všech členských zemí. Aktuálně totiž nic nesvědčí pro opak. Iráckým uprchlíkům se nelíbí ve Finsku, protože je tam zima....

Více se dočtete zde
23. 9.

Projev na 12. schůzi Senátu dne 23. 9. 2015 v rámci bodu "Návrh usnesení Senátu PČR k aktuálním návrhům Evropské komise na řešení uprchlické krize v EU": Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Nemusím se pouštět do žádných složitých analýz, abych mohl konstatovat, že uprchlická krize v Evropě se doslova vymyká z rukou,...

Více se dočtete zde
22. 9.

Peníze na sport pro rok 2016

Ministerstvo školství už ví, jakým způsobem bude rozdělovat peníze do sportu v roce 2016. A protože termín pro předkládání žádostí je stanoven již 16. října 2015, považuji za důležité vás co nejpodrobněji seznámit s novými ministerskými pravidly. Všechny detaily se dočtete zde - /uploads/media/56014ecf61be5_programy-msmt-2016.pdf

22. 9.

Ministerstvo školství už ví, jakým způsobem bude rozdělovat peníze do sportu v roce 2016. Jak nás dnes informovala ministryně školství Kateřina Valachová na zasedání senátního podvýboru pro sport, ministerstvo zveřejnilo pravidla státní podpory sportu pro příští rok. Nově se budou rozdělovat peníze na neinvestiční projekty celkem v deseti programech. A protože termín pro předkládání...

Více se dočtete zde
19. 9.

OSA už nebude vybírat poplakty od folkloristů

Ivo Valenta inicioval novelu autorského zákona, která zbaví folkloristy platit autorské poplatky z lidových písniček. Více si můžete přečíst zde http://www.ivalenta.cz/novinky/52

19. 9.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o registru smluv. Přestože je výsledná podoba zákona v jistých ohledech mírnější oproti původnímu návrhu - například vylučuje z povinnosti zveřejňování smluv menší obce, což by s ohledem na nadměrnou administrativní zátěž a neodpovídající velmi úzký úřednický aparát těchto obcí nebylo možné nazvat...

Více se dočtete zde
10. 9.

Senátoři se vydali na pomoc folkloristům z celé České republiky. U příležitosti zahájení Slováckých slavností vína a otevřených památek, které se konají v Uherském Hradišti, a které patří k největším folklorním akcím ve střední Evropě, totiž představili novelu autorského zákona. Ta by měla jednou pro vždy zbavit cimbálové muziky a folklorní soubory povinnosti...

Více se dočtete zde
10. 9.

Stalo se tak v době, kdy nejčerstvější zprávy potvrzují optimistické domněnky a předpovědi týkající se vývoje státní ekonomiky, které již několik měsíců nazpět hovořily o tom, že Česká republika se v hospodářském růstu dostává na špici členských států EU a že se s velkou pravděpodobností podařilo překonat ekonomickou krizi. Zároveň jsme mohli v uplynulých dnech zaznamenat informaci...

Více se dočtete zde
2. 9.

Vystoupení senátora Ivo Valenty na rozpočtovém výboru PSP ČR dne 2. září Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Velmi pozorně poslouchám dosavadní diskusi a dovolte mi, abych na ni  ve stručnosti reagoval. Jak jistě víte, loternímu průmyslu se věnuji více jak 25 let a dovolím si tvrdit, že mám velmi bohaté zkušenosti přibližně ze dvou desítek...

Více se dočtete zde
20. 8.

Každý z nás pravidelně navštěvuje úřady za různými účely. Jednou potřebujete nový občanský průkaz, jindy vyřídit stavební povolení či nahlásit změny v živnostenském listě. O zvyšování kvality veřejné správy nás politici ubezpečují s notorickou pravidelností léta, ale výsledky jsou skryty pod závojem nejrůznějších opatření. O „neverending story“ s názvem...

Více se dočtete zde
5. 8.

Události posledních dní související s houfným přílivem uprchlíků do Evropy nasvědčují tomu, že imigrační krize, jíž čelíme, nabírá na obrátkách. Objevují se první vážnější konflikty, přistěhovalci se dopouští ilegálních činů a výtržností, evropští občané se začínají ostře vymezovat vůči jejich přijímání a...

Více se dočtete zde
3. 8.

 Ministerstvo zemědělství v tomto týdnu oznámilo, že hodlá uvést v život nové označení původních českých potravin vyrobených z tuzemských surovin v tuzemských podnicích. Nové logo „Česká potravina“ by tak mělo pomoci ke zvýšení prodeje produktů českých potravinářů.To by bylo možné považovat za chvályhodnou snahu, kdyby vláda na druhé straně nečinila řadu opatření,...

Více se dočtete zde
24. 7.

Petice za záchranu bývalé věznice v Uherském Hradišti

Připojte se k petici za záchranu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Petice je ke stažení zde /uploads/media/55b1e97b6086d.pdf

6. 7.

Snaha o vytvoření policejního státu nebezpečně sílí. Možná si to mnozí z nás v běhu každodenních událostí ani neuvědomují, ale stát plíživým způsobem posiluje pravomoci nejrůznějších kontrolních a represivních orgánů. A dokonce až tak výrazně, že mám pochybnosti o tom, jestli vlastně ještě budeme žít ve svobodné a demokratické zemi, nebo v nějaké novodobé...

Více se dočtete zde
18. 6.

 To, co se nejdříve tvářilo jako „běžná“ humanitární krize, která vyhnala tisíce obyvatel muslimských zemí z jejich domovů, se změnilo v nebývalou migrační krizi. Evropa je na pokraji novodobé okupace! Tentokrát to nejsou ozbrojení vojáci, kteří v historii již několikrát stáli u evropských hranic a pokoušeli se jí dobýt, ovládnout a obrátit na svou víru. Dnešní...

Více se dočtete zde
9. 6.

Zdarma konzultace k evropských dotacím

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty spouští speciální konzultační hodiny zaměřené na čerpání nových evropských dotací.  Dotační specialisté budou připraveni zdarma poradit obcím i firmám s vyřízením jejich dotačních žádostí a to vždy každý druhý čtvrtek od 14 do 16 hod. přímo v senátorské kanceláři v pasáži Slunce na uherskohradišťském Masarykově náměstí. Více zde: http://www.ivalenta.cz/novinky/43

9. 6.

Regionální kancelář slováckého senátora Ivo Valenty spouští speciální konzultační hodiny zaměřené na čerpání nových evropských dotací.  Dotační specialisté budou připraveni zdarma poradit obcím i firmám s vyřízením jejich dotačních žádostí a to vždy každý druhý čtvrtek od 14 do 16 hod. přímo v senátorské kanceláři v pasáži...

Více se dočtete zde
12. 5.

Valenta rozdal senátorský plat studentům

Senátor a podnikatel Ivo Valenta věnuje svůj senátorský plat talentovaným studentům. Jedná se o téměř tři čtvrtě milionu korun, které prostřednictvím speciálního fondu získají mladí ze Slovácka. Jde o studenty, jejichž žádosti vyhověly požadavkům. Více zde

12. 5.

Senátor a podnikatel Ivo Valenta věnuje svůj senátorský plat talentovaným studentům. Jedná se o téměř tři čtvrtě milionu korun, které prostřednictvím speciálního fondu získají mladí ze Slovácka. Jde o studenty, jejichž žádosti vyhověly požadavkům. „Již dříve jsem uvedl, že nemám zapotřebí si politikou vydělávat. Vstoupil jsem do ní jen proto, abych pomohl regionu, v němž mi lidé projevili svou...

Více se dočtete zde
4. 4.

Senátor podpořil akci "Česko svítí modře"

V noci z 2. na 3. dubna se uskutečnil již druhý ročník osvětové kampaně s názvem "Česko svítí modře“. Akci, která je výrazem porozumění a podpory lidem, kteří trpí autismem, podpořil také senátor a podnikatel Ivo Valenta. Modře se proto rozsvítily i některé objekty ve vlastnictví skupiny SYNOT na Slovácku a Valašsku.

1. 4.

Preambule: Na základě iniciativy Ivo Valenty, senátora Parlamentu ČR, se sešli dne 1. dubna 2015 v Uherském Hradišti představitelé měst a obcí z regionu Slovácka. Společně diskutovali o aktuálních otázkách, souvisejících s problematikou výkonu státní správy a samosprávy. Zabývali se rovněž oblastí sportu a dotačními programy EU v letech 2014 až 2020. Výsledkem bohaté diskuze je...

Více se dočtete zde
24. 3.

Představitelé senátního podvýboru pro sport se chtějí aktivně zapojit do vznikající koncepce státní podpory sportu. Proto toto pondělí předali prvnímu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a poslanci Jiřímu Holečkovi své připomínky ke koncepci státní podpory sportu, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny. „Sportu již několik let chybí jasná koncepce a především...

Více se dočtete zde
22. 3.

Živnostníci a malí podnikatelé zřejmě nedají českým politickým špičkám spát. Z jedné strany na ně vláda splétá bič v podobě povinného měsíčního hlášení tržeb, elektronické evidence tržeb a méně či více absurdních regulací, aby na straně druhé vystupňovala tlak na to, aby živnostníci posílali státu čím dál více peněz. Zatím poslední...

Více se dočtete zde
17. 3.

Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo, ale bohužel mám v poslední době čím dál větší pocit, že se Česká republika začíná ubírat cestou budování novodobé totality. Jak je obecně známo, každý totalitní režim, chcete-li totalitarismus, se vyznačuje některými klíčovými charakteristickými rysy. A aniž bych chtěl nějak přehánět, situace v naší zemi začíná tyto rysy velmi nápadně...

Více se dočtete zde
4. 3.

Senátorský plat Ivo Valenty pomůže studentům středních a vysokých škol na Slovácku financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Slovácký senátor tak plní další ze svých volebních slibů, kdy deklaroval, že celý svůj plat věnuje na podporu mladých talentovaných studentů z regionu. V těchto dnech proto spustil speciální „Studijní fond“, který bude spravovat Nadace SYNOT a na kterém...

Více se dočtete zde
3. 3.

Platilo to dlouhé měsíce. Když politici začali mluvit o tom, že to prostě zařídí, udělají v naší zemi pořádek a skoncují s miliardovými daňovými podvody, přirozeně jim tleskali také všichni féroví podnikatelé, kteří měli již plné zuby levičáckých experimentů na straně jedné a vyčuraných tunelářů na straně druhé. Nicméně toto zaklínadlo přestalo platit v okamžiku,...

Více se dočtete zde
19. 2.

 Tak jsem se dočetl, že stát připravuje další plošný zákaz. Tentokrát mají bobtnající „regulokracii“ odskákat vinotéky, které prodávají zahraniční sudové víno. Ministerstvo zemědělství totiž plánuje, že povolí pouze prodej sudového vína, které bylo vyrobeno moravskými a českými vinaři z hroznů vypěstovaných na území České...

Více se dočtete zde
18. 2.

 Kdysi jsem četl, že stát ročně vynakládá přibližně 10 miliard Kč na financování nejrůznějších ekologických projektů a podporu činnosti dlouhého seznamu nejrůznějších ekologických sdružení a iniciativ. Nevím, do jaké míry je toto číslo relevantní, ale ani bych se nedivil, kdyby to nevěděli ani sami ministerští či evropští úředníci. Z rozdávání peněz ekologům...

Více se dočtete zde
16. 2.

Jak se zdá, českým sportovcům se blýská na lepší časy. Tedy alespoň pokud jde peníze. Stránky novin se totiž v poslední době začaly nepřehlédnutelně plnit články, které mluví o tom, že již příští rok bude mít stát připraveno na financování sportu o několik miliard navíc. Nikdo však již nemluví o tom, že politici začali porcovat medvěda, který stále ještě běhá...

Více se dočtete zde
9. 2.

Právě v těchto dnech začínají přípravné práce k velmi očekávané rekonstrukci dalšího z objektů bývalých uherskohradišťských Kasáren – Konírny. Budova se ještě v letošním roce změní na Slováckou tržnici, která podpoří místní podnikatele a veřejnosti nabídne vysoce kvalitní produkty místního regionu. „Rozhodli jsme se vytvořit unikátní...

Více se dočtete zde
6. 2.

Živnostníci a malí podnikatelé, případně studenti, kteří chtějí začít s podnikáním, to nyní budou mít o něco snadnější. Senátor a podnikatel Ivo Valenta totiž dostál svému slibu a ve spolupráci s uherskohradišťským Peněžním domem spustil tzv. Slovácký rozvojový fond. Jde o speciální úvěrový program, který má pomáhat podnikatelům na Slovácku. „Někdy...

Více se dočtete zde
5. 2.

Ministerstvo financí dnes posílá do vlády rozsáhlou analýzu elektronické evidence tržeb, kterou chce zavést již od příštího roku. Musím říct, že je to docela adrenalinové čtení… Obzvláště, když se z materiálu dozvíte, že restaurace, hospody a bary ročně připravují stát na daňových únicích u DPH o přibližně 9,4 miliard Kč! A právě to má být hlavním...

Více se dočtete zde
3. 2.

Přiznám se, že jsem byl doslova šokován, když jsem si přečetl slova odborového předáka Josefa Středuly o tom, že by živnostníci měli mít nárok POUZE na „třetinu sádry nebo třetinu srdeční chlopně“, protože podle něj nepřispívají dostatečným způsobem do veřejného zdravotního pojištění. S tímto výrokem absolutně nesouhlasím a myslím si, že se odboráři pouze snaží rozdmýchat...

Více se dočtete zde
28. 1.

Přestože jsem se stal senátorem, asi se nikdy nestanu tím typickým politikem, preferujícím zdlouhavé politologické úvahy před řešením reálných problémů a manažerským přístupem k realizaci konkrétních projektů, které by měly zlepšit život na Slovácku i v celé České republice, potažmo Evropské unii. Na druhou stranu mám ale pocit, že se především v poslední době...

Více se dočtete zde
26. 1.

Vedení města Uherské Hradiště a slovácký senátor Ivo Valenta dnes upořádali první oficiální jednání, na kterém diskutovali o možnostech vzájemné spolupráce při rozvoji Uherského Hradiště jako přirozeného historického, správního, kulturního i sportovního centra Slovácka. Město zastoupené starostou Stanislavem Blahou, místostarosty Zdeňkem Procházkou a Ivem...

Více se dočtete zde
9. 1.

Každým dnem zveřejní Ministerstvo zemědělství ČR novou dotační výzvu. Ve 22. kole Programu rozvoje venkova plánuje ministerstvo poskytnout především mladým českým a moravským zemědělcům až 1 miliardu Kč. Tak jako v minulých kolech výzev tak i nyní bude příslušným kontaktním místem pro podání žádostí regionální odbor Státního zemědělského intervenčního...

Více se dočtete zde
8. 1.

Pomoc zemědělcům s dotacemi

Každým dnem zveřejní Ministerstvo zemědělství ČR novou dotační výzvu. Ve 22. kole Programu rozvoje venkova plánuje ministerstvo poskytnout především mladým českým a moravským zemědělcům až 1 miliardu Kč. Tak jako v minulých kolech výzev tak i nyní bude příslušným kontaktním místem pro podání žádostí regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).  Na své si tak mohou přijít také zemědělci ze Slovácka, kterým v tom chce aktivně pomoci senátor Ivo Valenta.

Více informací zde www.ivalenta.cz/novinky/24

22. 12.

herské Hradiště a s ním stovky subjektů, které čerpají podporu z městských fondů, si mohou alespoň pro tuto chvíli zhluboka oddechnout. Senát totiž tento čtvrtek přibrzdil novelu zákona, která měla výrazným způsobem zasáhnout do rozpočtových pravidel měst a obcí v celé České republice. Hrozilo, že doslova ze dne na den stát nařídí samosprávám, aby jakákoliv výzva související...

Více se dočtete zde
6. 12.

Vážené dámy, vážení pánové,   velmi rád jsem přijal Vaše pozvání na dnešní sněm Strany soukromníků České republiky. Je mi velkou ctí, že Vás mohou v tuto chvíli pozdravit a zároveň Vám poděkovat za to, že jsem mohl kandidovat do horní komory Parlamentu ČR, Senátu, na kandidátce Vaší strany.   Kdyby osud chtěl jinak, tak věřím, že na mém místě...

Více se dočtete zde
6. 12.

Senátor Ivo Valenta se zúčastnil Republikového sněmu Strany soukromníků ČR

Senátor Ivo Valenta dnes přijal pozvání Strany soukromníků ČR na její Republikový sněm, který se konal v Holicích v Pardubickém kraji. Ivo Valenta v letošních podzimních volbách kandidoval do Senátu Parlamentu ČR jako nezávislý kandidát právě na kandidátní listině Strany soukromníků ČR.

„Je mi velkým potěšením, že nás dnes poctil svoji návštěvou senátora Ivo Valenta, díky jehož úspěchu v senátních volbách se Strana soukromníků ČR stala parlamentní politickou stranou. Rád bych mu za to poděkoval a jsem rád, že bude v horní komoře Parlamentu konečně někdo, kdo bude hájit zájmy českých živnostníků a podnikatelů,“ řekl na úvod sněmu Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR.

Senátor Ivo Valenta nejdříve poděkoval za pozvání, připomněl, že také on začínal společně se svým otcem a bratrem v devadesátých letech jako živnostník, když společně provozovali obchod s potravinami ve Starém Městě. V další části se senátor Ivo Valenta vyjádřil k aktuálnímu politickému dění v ČR a definoval základní priority svého působení v horní komoře Parlamentu ČR.  

Kompletní text jeho vystoupení je součástí této tiskové zprávy = http://www.ivalenta.cz/novinky/23

28. 11.

Senátor Ivo Valenta otevřel v Uherském Hradišti svou regionální kancelář

Senátor Ivo Valenta otevřel svou regionální kancelář, kterou umístil přímo do centra slovácké metropole. V pasáži Slunce na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti tak bude od pondělí, 1. prosince 2014, k dispozici senátorská kancelář, která však nebude jen zázemím pro senátora, ale především moderním kontaktním a informačním centrem pro obyvatele Slovácka.

„Na rozdíl od jiných politiků nepotřebuji novou kancelář, ale pokládal jsem za důležité vybudovat kontaktní místo, na které se obyvatelé Slovácka mohou kdykoliv obracet se svými podněty a připomínkami. Kancelář bude otevřena vždy v pondělí až pátek, v době od 9 do 18 hodin. V kanceláři bude v tomto čase přítomna asistentka, která bude k dispozici pro zodpovězení některých dotazů, pomoc s řešením konkrétních problémů, případně domlouvání schůzek se mnou. Kromě toho se snažím o to, aby se senátorská kancelář stala zázemím také pro nejrůznější poradce a odborníky, které postupně spolu se svým týmem vytipuji a kteří zde budou schopni lidem v určených termínech poskytovat nejrůznější odborné rady, ať už v oblasti práva, financí či vyřizování dotací. Kancelář bude mít dveře otevřeny dokořán všem dobrým nápadům a zajímavým aktivitám. Mým přáním je, aby se stala jednou z forem reálné pomoci Slovácku,“ uvedl senátor Ivo Valenta.

Při vybavování senátorské kanceláře vsadil senátor Ivo Valenta také na moderní komunikační technologie. „Těším se na mnohá osobní setkání s voliči, ale také na to, že k povídání o problémech našeho regionu budeme společně využívat videokonference nebo aplikaci Facetime,“ dodal Ivo Valenta, o kterém je známo, že je velkým příznivcem těchto forem komunikace. „Když podnikáte ve 12 světových destinacích, velmi rychle pochopíte, že právě taková forma vám nejen šetří množství času, ale zároveň může být stejně komfortní, jako osobní rozhovor. Navíc moderní komunikační prostředky vám umožní si rozhovor naplánovat třeba na podvečerní hodiny,“ vysvětlil senátor Valenta.  

Senátorská kancelář Ivo Valenty bude ve stejném moderním duchu fungovat také v online prostředí. Na slováckého senátora se bude možné obracet také prostřednictvím e-mailu kancelar.slovacko@ivalenta.cz nebo telefonicky na čísle 737 277 102. Kromě toho Ivo Valenta aktivně komunikuje s veřejností také na svém facebookovém profilu, kde je též připraven odpovídat na dotazy nebo přijímat podněty ke své práci senátora.

„Hned po volbách jsem mimo jiné odstartoval projekt „Slovácké fórum“, v rámci kterého shromažďuji náměty od lidí i firem ze Slovácka, abych se mohl systematicky pustit do aktivit, směřujících k jejich řešení. Již v tuto chvíli databáze obsahuje asi deset zajímavých podnětů a jsem přesvědčen o tom, že s otevřením regionální kanceláře se toto číslo brzy výrazně navýší,“ řekl Ivo Valenta.  

 

19. 11.

Ivo Valenta složil slib senátora

Slovácko má nového senátora. Ve středu 19. listopadu složil svůj senátorský slib podnikatel a donátor Ivo Valenta, který se tak stal v pořadí již čtvrtým senátorem volebního okrsku č. 81.

„Tato chvíle patřila mému tátovi, kterému jsem již před 18 lety slíbil, že se stejně jako on budu ucházet o důvěru voličů na Slovácku a budu kandidovat do Senátu. O to víc si vážím toho, že mi tisíce voličů daly svůj hlas a nejen do Prahy vzkázaly, že chtějí, aby jejich senátor hlavně bojoval za svůj region, nikoliv hrál pouze pasivní roli v nepřehledném a často nelogickém politickém kolbišti,“ ohlédl se za složením slibu senátora Ivo Valenta.

Právě pomoc Slovácku je pro senátora Ivo Valentu hlavním poselstvím, se kterým vstupuje do horní komory Parlamentu. „Jako soukromá osoba i podnikatel jsem Slovácku pomáhal více jak 15 let a jsem hrdý na to, co se nám společně podařilo v regionu vybudovat. Věřím, že moje nová role slováckého senátora pomoc regionu nejen akceleruje, ale především rozšíří do mnoha dalších oblastí,“ dodal Ivo Valenta.

A seznam projektů, do kterých se senátor Ivo Valenta chce intenzivně opřít, se rychle rozrůstá. Jedná se např. o výstavbu slovácké tržnice v uherskohradišťských kasárnách, která má pomoct drobným regionálním producentům i podpořit prodej regionálních potravin. Vedle toho senátor Valenta již inicioval vznik Slováckého rozvojového fondu, který bude sloužit živnostníkům nebo začínajícím podnikatelům s financováním jejich rozvojových projektů. Zemědělcům a vinařům ze Slovácka chce být nápomoc při vyřizování žádostí o podporu z dotačních fondů, které mají příští rok přispět k modernizaci zemědělských podniků.

Na konci listopadu začne také naplno fungovat nově otevřená senátorská kancelář, která bude umístěna v pasáži Slunce na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a bude místem, kde se lidé mohou obracet na senátora a jeho tým s nejrůznějšími podněty, jak reálně pomoci obyvatelům nebo firmám ze Slovácka. Tyto impulsy sbírá senátor Ivo Valenta také prostřednictvím elektronického „slováckého fóra“, kdy lidé mohou adresovat své podněty online, a to zasláním e-mailu na adresu info@ivalenta.cz.

 

20. 10.

Zpráva o vítězství zastihla podnikatele Ivo Valentu v Paříži, kam měl cestu naplánovanou už dlouho před tím, než se rozhodl zasáhnout do boje o Senát. Sobota, kdy se rozhodlo o jeho proměně v nového senátora za obvod č. 81 Uherské Hradiště, pro něj byla dnem, ve kterém měl hned dva důvody k velké oslavě. „Moje dcerka slavila čtvrté narozeniny a já jsem jí už před rokem slíbil, že je společně oslavíme v Disneylandu....

Více se dočtete zde
20. 10.

Vážím si vaši důvěry

Děkuji všem voličům, kteří mne podpořili také ve druhém kole senátních voleb a dali mi důvěru, aby zastupoval Slovácko v horní komoře Parlamentu. Moc si toho vážím! Jak jsem již několikrát deklaroval, vstupuji do politiky proto, aby se rval za zájmy tohoto regionu. Proto již začínám sestavovat svůj tým složený jak z mezinárodních odborníků, tak ambasadorů ze Slovácka a připravuji rozjezd senátorské kanceláře. A moc se těším na další spolupráci s Vámi se všemi.  

12. 10.

Děkuji za hlasy v první kole! Jsme ale zatím v poločase ...

Velký náskok v prvním kole senátních voleb byl pro mne velkým překvapením, které mne utvrdilo v tom, že mé rozhodnutí kandidovat bylo správné. Proto děkuji všem lidem, kteří mi dali mi svůj hlas. Každého z těchto hlasů si velmi vážím, je pro mne projevem důvěry a současně závazkem. Uvědomuji si však, že jsme teprve v poločase, kterým však volby nekončí. Proto budu velice rád, když lidé, kterým záleží na budoucnosti Slovácka, přijdou k volebním urnám také o nadcházejícím víkendu.

12. 10.

Podnikatel a mecenáš Ivo Valenta se stal jednoznačným vítězem prvního kola senátních voleb. Celkem mu dalo hlas více jak 14 tisíc lidí, čímž se zařadil na páté místo v celorepublikovém žebříčku počtu hlasů získaných jednotlivými kandidáty. „Nic není rozhodnuto, je třeba, aby lidé přišli také k druhému kolu voleb,“ říká v rozhovoru Ivo Valenta, který...

Více se dočtete zde
1. 10.

Někteří lidé si o mně myslí, že neplatím žádné daně. Důvodem je prý to, že jsem rezidentem Monaka a že mezinárodní obchodní struktura skupiny SYNOT sídlí na Kypru. Rád bych proto všem škarohlídům, kteří buď záměrně, nebo z nevědomosti podléhají této chiméře, objasnil několik základních a velmi jednoduchých faktů. Já jako fyzická osoba nemám žádné...

Více se dočtete zde
30. 9.

Často se mne ptáte, jak chci vlastně stíhat práci senátora, když současně podnikám v několika zemích světa a navíc jsem rezidentem Monaka. Rád vám proto odpovím. Jestlipak víte, kolik času musí strávit senátor na půdě Parlamentu? Není to 20 dnů v měsíci, dokonce ani 14 dnů a překvapivě ani týden není správnou odpovědí. Je běžnou praxí, že plénum senátu zasedá jeden, někdy...

Více se dočtete zde
29. 9.

Nadaci SYNOT doslova zavalily stovky žádostí od neziskových organizací ze všech koutů Slovácka. Přestože její letošní grant je dotován částkou 2 miliony Kč, nejrůznější spolky, zdravotní instituce, školy a další organizace i jednotlivci si požádali v celkovém součtu o rekordních 15 milionů Kč. „Byl jsem doslova šokován tím, jak moc peněz chybí v neziskovém sektoru....

Více se dočtete zde
24. 9.

Převzato z webu Slováckého deníku... Ptali jste se podnikatele a kandidáta do Senátu Iva Valenty na vše, co Vás zajímá o našem regionu, ale také jeho plánech do budoucna či záměrech, které chce prosazovat v Senátu. Ivo Valenta odpovídal v úterý 23. září od 14.30 do 16 hodin. OTÁZKY A ODPOVĚDI Dobrý den, chcete být senátorem – proč myslíte, že by lidé měli...

Více se dočtete zde
24. 9.

Slovácká tržnice v Uherském Hradišti

Diskuse s obyvateli Slovácka mi přinesla nápad, jak po dlouhých letech využít o chátrající objekt bývalé konírny v uherskohradišťských kasárnách. Již příští rok chci tuto budovu proměnit na zbrusu novou slováckou tržnici, která nabídne celoroční kvalitní zázemí pro prodej výhradně regionálních zemědělských, potravinářských a tradičních výrobků.

Více informací zde >>>

18. 9.

Ve čtvrtek 18. září navštívil předseda FAČR Miroslav Pelta setkání funkcionářů klubů Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště v Kulturním domě Uherské Hradiště - Sady. „Fotbal se nehraje jen na ligových trávnících, ale i na okresních hřištích. Proto jsem rád přijal pozvání generálního partnera Synot ligy Iva Valenty a předsedy OFS Uherské Hradiště Františka Mika k setkání se zástupci klubů OFS Uherské Hradiště, který patří k nejpočetnějším a nejaktivnějším v naší asociaci. Zajímá mě, s jakými problémy se v nejnižším článku naší asociace kluby...

Více se dočtete zde
12. 9.

Od roku 2016 bude konečně možné začít s výsadbou nových vinic. Evropská unie má totiž změnit svá nesmyslně diskriminační pravidla a povolit České republice, aby na jejím území mohly vznikat nové viniční tratě. Každý rok by tak mohli vinohradníci začít obhospodařovat dalších asi 180 hektarů vinic. Na jednu stranu jde o skvělou zprávu. Současných asi 18 000 hektarů vinic totiž nestačí...

Více se dočtete zde
11. 9.

Hned dva večery v kunovickém Panském dvoře patřily v tomto týdnu besedám na téma kultura a sport. Osobnosti, reprezentující obě uvedené oblasti, ke společnému setkání pozval podnikatel Ivo  Valenta. V pondělí se jednalo o zástupce kulturních institucí, ale také starosty a další zájemce o kulturní dění  na Slovácku. Záměrem bylo otevřít diskuzi zaměřenou nejen...

Více se dočtete zde
10. 9.

„Náš region je skutečnou perlou, která si celosvětovou pozornost právem zaslouží.“ Zakladatel Nadace Synot a podnikatel Ivo Valenta, iniciátor a mecenáš Slováckých slavností vína a otevřených památek Vzpomenete si, jak se zrodily Slovácké slavnosti vína a otevřených památek? Právě vás často označují jako iniciátora zrodu této akce. Jak to tenkrát bylo? Vždycky...

Více se dočtete zde
8. 9.

Mýtem se již stalo, že živnostníci tedy OSVČ odvádějí státu na pojistných odvodech méně než zaměstnanci. Existují politické strany i zájmové skupiny jako odbory, které mají za cíl tzv. sjednocení odvodového zatížení živnostníků a zaměstnanců (rozuměj zvýšení odvodů živnostníků na zdravotní a sociální pojištění nejlépe na úroveň danou součtem...

Více se dočtete zde
6. 9.

Vážený pane ministře financí, malý a střední podnikatelé, včetně drobných živnostníků, představují významnou část  podnikatelského sektoru. Jejich konkurenceschopnost a prosperita jsou neoddělitelně spjaty s  takovými jevy jako je výše zaměstnanosti, tvorba HDP a inovace. Jsme přesvědčeni , že vláda si je  jejich významu vědoma a bere ho do úvahy jak při vytváření právního...

Více se dočtete zde
5. 9.

Když podnikatel a zakladatel nadace Ivo Valenta oznámil, že bude kandidovat do Senátu, jedním dechem zároveň vzkázal, že to nedělá pro peníze nebo získání placené funkce. Dokonce se rozhodl, že celý svůj plat věnuje do speciálního fondu a tyto peníze rozdělí v regionu. „Mám zkušenosti z mnoha zemí světa, ve kterých je zcela běžné, že do politiky vstupují lidé z mnoha profesí...

Více se dočtete zde
3. 9.

Vypijme si spolu pohárek dobrého vína

Na stránkách www.pomuzemeslovacku.cz nám začalo vinobraní – odpočinková hra, se kterou si vyzkoušíte sběr hroznů i plnění koštýře. Zadaří se? Pak zadejte svůj e-mail a přijměte mé osobní pozvání na pohárek dobrého vína, nad kterým si můžeme přátelsky pohovořit 12. – 13. Září v Uherském Hradišti, u příležitosti konání Slováckých slavností vína a otevřených památek.           

Vinobraní s Ivošem zde >>>

17. 8.

Do senátních voleb zbývá už jen 8 týdnů a redakce DOBRÉHO DNE pokračuje v pravidelném seriálu rozhovorů se všemi kandidáty na senátora za volební obvod Uherské Hradiště. Tentokrát jsme položili otázky podnikateli a zakladateli Nadace SYNOT Ivo Valentovi.      Říkáte, že jste se rozhodl na poslední chvíli, ale hned vzápětí se po městě objevily vaše plakáty a billboardy....

Více se dočtete zde
13. 8.

Ta zpráva zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Ivo Valenta kandiduje do Senátu. Asi nejznámějšího podnikatele ze Slovácka jednání politiků užíralo tak dlouho, až se rozhodl sám vstoupit do politiky. „Nelíbí se mi, jak v Praze zcela ignorují zájmy obyvatel regionů, které jsou od ní jen trochu vzdáleny. Chci se postarat o peníze pro sport, kulturu, folklor, charitu i spolky na Slovácku, chci pomoct tomu,...

Více se dočtete zde
5. 8.

Podnikatel, investor a donátor Ivo Valenta se bude letos v říjnu ucházet o post senátora Parlamentu České republiky, a to ve volebním obvodu č. 81 Uherské Hradiště (Slovácko). „Přestože jsem nikdy nechtěl vstupovat do politiky, po zralé úvaze a doslova na poslední chvíli jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, abych pomohl Slovácku a důrazně prosazoval zájmy jeho obyvatel nejen v Praze, ale i kdekoliv jinde. Stát ztloustl...

Více se dočtete zde
5. 8.

Jak chci pomoct Slovácku?

Vstupuji do kandidatury na senátora s jednoduchým sdělením, že chci pomáhat Slovácku. Celé roky jsem to dělal jako podnikatel a zakladatel nadace. Na tuto práci bych rád navázal a rozvinul ji do více směrů. Jsem připraven jako slovácký senátor pracovat stejně houževnatě, jako jsem byl na to zvyklý během mého podnikání.

Jak chci konkrétně pomoci Slovácku, se dočtete zde >>>

5. 8.

Rozhodl jsem se na poslední chvíli

Přestože jsem nikdy nechtěl vstupovat do politiky, po zralé úvaze a doslova na poslední chvíli jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, abych pomohl Slovácku a důrazně prosazoval zájmy jeho obyvatel nejen v Praze, ale i kdekoliv jinde. Nevstupuji do politiky proto, abych se jí živil nebo získal funkci, nic z toho nepotřebuji. Chci být prospěšný při nutných změnách v naší společnosti a hlavně pomáhat našemu regionu.

Více se dočtete zde >>>

25. 7.

Pomáhat ve svém okolí a snažit se zlepšit život v místě, kde člověk žije. To je prý motto jednoho z nejznámějších podnikatelů v kraji, zakladatele skupiny Synot, která podniká v několika průmyslových odvětvích. Ivo Valenta sice tráví spoustu času v zahraničí, přesto ho však zajímá osud sportovců, kultury i neziskového sektoru na Slovácku. Letos se rozhodl prostřednictvím Nadace Synot podpořit region...

Více se dočtete zde
24. 7.

Představitelé asi sedmdesáti okresních fotbalových klubů si v pátek odpoledne odvezli z Kunovic zbrusu nové fotbalové balóny. Originální profesionální míče s novým logem SYNOT ligy dostali darem od podnikatele Iva Valenty, který zde navštívil tradiční losovací aktiv Okresního fotbalového svazu. „V okamžiku, kdy se skupina SYNOT stala generálním partnerem nejvyšší...

Více se dočtete zde
17. 7.

Slovácko se dočká další pořádné finanční injekce. Uherskohradišťská Nadace SYNOT totiž minulý týden oznámila, že ještě letos na podzim rozdělí mezi úspěšné žadatele minimálně další dva miliony korun. Nadace tak pokračuje ve svém regionálním mecenášství, které jihovýchodní Moravě závidí lidé ze všech koutů České...

Více se dočtete zde